In memoriam George Winston

21 januari 2022

In memoriam George Winston

26 februari 1926 – 17 januari 2022

foto: George Winston (met echtgenote Dora), directeur Bijbelinstituut België van 1965-1985 © foto Vianova

In dankbare herinnering gedenkt de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven de Belgische theoloog, docent en directeur George Winston. Op 17 januari 2022 is hij overleden in een woonzorgcentrum, omringd door zijn zes kinderen. Hij kon zijn zesennegentigste levensjaar niet meer voltooien. George en zijn echtgenote Dora betekenden enorm veel voor de ontwikkeling van het Bijbelinstituut België, waaruit de ETF Leuven is ontstaan.

George Winston werd op 26 februari 1926 geboren in Etterbeek (Brussel) als zoon van Amerikaanse ouders. Beide ouders werkten bij de Belgische Evangelische Zending (BEZ, thans Vianova). Van 1936 tot 1963 was John Winston sr., de vader van George, directeur van de BEZ. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertrok George naar de Verenigde Staten, waar hij geschiedenis studeerde aan het Wheaton College, Illinois (1943-1948; B.A.) en theologie aan Dallas Theological Seminary, Texas (1948-1952; Th.M.). Vervolgens keerde hij terug naar Brussel, waar hij docent werd aan het Bijbelinstituut België, toen verbonden aan de BEZ. Daarnaast engageerde hij zich in het kerkstichtend werk van de BEZ.

In 1954 trouwde George met de Waalse Dora De Looper. Zij had gestudeerd in Londen en aansluitend vier jaar bij het Leger des Heils in Kinshasa gewerkt. Na hun huwelijk gaf ook zij les aan het Bijbelinstituut, onder meer in oudtestamentische en pastorale vakken. George en Dora Winston bleven ruim drie decennia als docent verbonden aan het Bijbelinstituut, tot 1995. Daarnaast was George Winston gastdocent aan de Faculté Libre de Théologie Évangélique in Vaux-sur-Seine vlakbij Parijs.

In 1965 volgde Winston zijn broer John jr. op als directeur van het Bijbelinstituut. Hij zette zich in voor theologische verbreding en de verzelfstandiging van het Bijbelinstituut ten opzichte van de BEZ (waarvan hij van 1969 tot 1971 directeur a.i. was). Daardoor ontwikkelde zich het Bijbelinstituut tot een interkerkelijke opleiding met enorme aantrekkingskracht. De Franstalige en vooral de Nederlandstalige tak van het Bijbelinstituut groeiden spectaculair. In 1971 werden de diploma’s erkend voor het protestantse godsdienstonderricht in het lager en lager secundair onderwijs.

Onder Winstons leiding verhuisde het Bijbelinstituut in 1975 naar Heverlee (Leuven), waar het opleidingsgebouw van de Franstalige Jezuïeten kon worden aangekocht. In Heverlee werd het interkerkelijk karakter verder versterkt. Winston beijverde zich voor een sfeer van openheid en respect voor verschillende standpunten op basis van de evangelische grondslagen. Hij had ook visie voor academisch theologisch onderwijs. Reeds in 1974 bepleitte hij de oprichting van een Europese theologische faculteit in Heverlee, waar de nadruk op academische theologie samengaat met aandacht voor geestelijke kwaliteiten en leerstellige stabiliteit. Winston was in 1981 medeoprichter van de ETF Leuven, die in 1983 werd erkend door de Belgische Staat als universitair onderwijs.

In 1985, na twintig jaar leiderschap van het Bijbelinstituut, trad Winston terug als directeur. Voortaan engageerde het echtpaar Winston zich versterkt in evangelisatie en het stichten en opbouwen van nieuwe kerkelijke gemeenten. Later waren zij actief betrokken bij een nieuwe Franstalige bijbelschool in Brussel. Zij bleven actief tot op hoge leeftijd: nog tot 2010 was Dora Winston voorzitter van de vzw Formasport. Samen bepleitten zij de mogelijkheid voor vrouwen om in de kerkgemeente te preken en leiding te geven. Zij bundelden hun inzichten hierover in het omvangrijke en invloedrijke boek Vrouwen in de gemeente van Christus, verschenen in 1996 en in 2003 in het Engels onder de titel Recovering biblical ministry by women. In 2010 publiceerde George Winston een Franstalige studie over de universele reikwijde van de kerk: L’Eglise avec un Grand E. Daarnaast schreef hij tijdens zijn loopbaan verschillende boekjes voor een breed publiek over uiteenlopende theologische onderwerpen, het laatste in 2015 over Le mal et la souffrance.

Met George Winston verliezen wij een voorbeeldige en irenische leider, die samen met zijn echtgenote Dora immens grote invloed had op de ontwikkeling van de evangelische beweging in België en daarbuiten. Zelf was hij bescheiden over zijn bijdrage hierin. Tot voor de coronacrisis was hij regelmatig aanwezig bij academische plechtigheden georganiseerd door de ETF Leuven. Bij elke ontmoeting verzekerde hij mij dat hij samen met Dora dagelijks bleef bidden voor de directie, docenten en studenten van de ETF. Hij had een warme persoonlijkheid en toonde steeds persoonlijk interesse in het welzijn van de studenten. Met dankbaarheid heeft de ETF Leuven in 2008 het “George en Dora Winston Fonds” opgericht om Belgische studenten een steuntje in de rug te geven.

Andreas Beck, decaan ETF Leuven

 

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer