ILSE conferentie over economie en menselijk floreren

4 april 2023

ILSE conferentie over economie en menselijk floreren

De ILSE conferentie draagt het thema ‘Economics and Human Flourishing: (What) Can Economists Learn from Theology?’ en antwoordt op deze vraag door ruim 20 paper presentaties alsook plenaire sessies. Welkom, op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli!

Hoe draagt economie bij aan de bloei van de mens? Deze altijd relevante vraag wint nieuwe relevantie in de context van de toenemende tempo van industriële verandering, technologische vooruitgang, aantasting van het milieu, armoede en ongelijkheid. Uiteraard kaderen economische beleidskeuzes onze externe keuze-omgeving. Maar voor zover de neoliberale visie van homo economicus ons boeit, kan ons gevoel van eigenwaarde, persoonlijkheid en bloei worden getransformeerd.

De conferentie biedt 20 paperpresentaties in twee parallelle workshoptracks. Door plenaire samenvattingen en de bijdragen van drie boeiende keynote-lezingen, worden inzichten uit beide tracks geïntegreerd in een groter debat.

MEER INFORMATIE EN REGISTREREN

Keynote speakers
  • Dr. Gordon Menzies (University of Oxford, 2001), is universitair hoofddocent economie aan de University of Technology Sydney (UTS), Australië.
  • Prof. dr. Masao Ogaki (Universiteit van Chicago, 1988), is hoogleraar economie aan de Keio University, Japan.
  • Prof. dr. Ellen Van Stichel (Katholieke Universiteit Leuven, 2010), is assistent-professor Christelijke Sociale en Politieke Ethiek aan de Faculteit Godgeleerdheid en Religiewetenschappen van de KU Leuven, België.
Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer