Het versterken van de identiteit van christelijke organisaties

21 februari 2018

Het versterken van de identiteit van christelijke organisaties

Op 2 maart verdedigt Peirong Lin, assistent Systematische Theologie en Godsdienstwetenschappen & Missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven haar proefschrift dat een gevalsstudie documenteert van World Vision, een gevestigde christelijke ontwikkelingsorganisatie.

Het fenomeen “mission drift,” het afdwalen van de oorspronkelijke missie, doel en identiteit is een gekende zorg bij organisaties. Lin deed empirisch onderzoek naar de ervaring van de wereldwijde organisatie World Vision met mission drift. Vanuit deze gevalsstudie gaat zij in haar proefschrift op zoek naar wegen om de identiteit van christelijke organisaties zoals World Vision te versterken.

Lin benadrukt het belang van theologische reflectie op zowel de inhoudelijke organisatie als de processen. Voor de inhoud van de organisatie is dit bijvoorbeeld het toepasselijk maken van de Drie-eenheid. Zo stelt Lin voor dat het overwegen van de specifieke rollen van Vader, Zoon en Geest kan helpen in het specificeren van de doelen van christelijke organisaties.

Lin formuleert ook aanbevelingen voor het organisationele proces van christelijke organisaties. Daarvoor maakt zij gebruik van inzichten in de “theologie van werk,” waarin theologisch wordt nagedacht over de waarde en betekenis van “werk” in het licht van het christelijke geloof. Deze aanbevelingen kunnen ook nuttig zijn voor andere christelijke organisaties die zich bezighouden met de rol van het geloof in hun eigen context.

Dit onderzoek vond plaats onder auspiciën van het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) van de ETF in Leuven, waarin Lin werkzaam was als administratief coördinator. Peirong Lin is getrouwd met Dirk Gerlach en samen waren zij van 2013 tot 2017 verbonden aan The Well, een missionaire kerk in Brussel. Zij zijn onlangs verhuisd naar Bonn in Duitsland.

De openbare verdediging zal plaatsvinden op vrijdag 2 maart om 14.00 in de kapel van de ETF te Leuven.

Peirong Lin, “Countering Mission Drift in a Faith-based Organization: An Interdisciplinary Theological Interpretation Focused on the Identity Formation of World Vision” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit, 2018).

Promotoren: prof. dr. Patrick Nullens, prof. dr. Henk Jochemsen (WUR)
Co-promotor: prof. dr. Pieter Boersema

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer