Het nastreven van waarheid, eenheid en opbouw: een lange geschiedenis van geloofsbelijdenissen en bekentenissen

31 januari 2024

Het nastreven van waarheid, eenheid en opbouw: een lange geschiedenis van geloofsbelijdenissen en bekentenissen

Dit is een van de drie inspirerende cursussen die worden aangeboden in het Summer Colloquium van de ETF Leuven, gepland van 19 t/m 24 augustus 2024. Deze internationale studieweek omvat lezingen, diverse workshops en momenten voor ontmoeting en reflectie.

Inschrijven kan tot 1 juni 2024.

Deze cursus, gegeven in het Engels, bestudeert een selectie van geloofsbelijdenissen en belijdenissen uit zowel het vroegchristelijke tijdperk als de Reformatieperiode. De ontstaansgeschiedenis en inhoud van deze kerkelijke teksten van verschillende genres zullen bestudeerd worden in hun historische context. Ook hun middeleeuwse en vroegmoderne receptiegeschiedenis, met hun politieke, theologische en kerkelijke dimensies, zullen in beschouwing worden genomen.

Drie oecumenische geloofsbelijdenissen zullen worden geanalyseerd: de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en het Symbolum Quicumque, ook bekend als de geloofsbelijdenis van Athanasius. Vier protestantse bekentenissen komen aan bod: de Augsburgse Confessie (1530/1540), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse Leerregels (1619).

We besteden ook aandacht aan latere debatten over confessionele onderschrijving, en aan de vergelijkende studie van geloofsbelijdenissen en bekentenissen die de focus werden van een bepaalde subdiscipline van de theologie: confessionele studies, Symbolik of Konfessionskunde.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen.

PROF. DR. AZA GOUDRIAAN is universitair hoofddocent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam, en gasthoogleraar historische theologie aan de ETF Leuven.

Het Summer Colloquium de ETF Leuven in augustus 2024 biedt drie inspirerende cursussen die het snijvlak vormen tussen theologie, kerk en samenleving. De twee andere cursussen zijn:

●    “Joodse liturgische tradities en Paulus’ gebruik van het Oude Testament” door dr. Michael Mulder (Theologische Universiteit Apeldoorn)

●    Wakker in God wereld: praktische ecclesiologie voor missionair kerkzijn in de 21 eeuw” door prof. dr. Jack Barentsen (ETF Leuven) en Oeds Blok, MA (Baptist Seminary, Amsterdam) – deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom. U kunt bv. deelnemen aan het Summer Colloquium in het kader van uw studieverlof.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer