Het Johanneïsche raadsel en een vierde zoektocht naar Jezus

10 oktober 2019

Het Johanneïsche raadsel en een vierde zoektocht naar Jezus

The Johannine Riddles and a Fourth Quest for Jesus is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s online Summer Colloquium, van 10–15 augustus 2020.

Inschrijven kan tot 15 juni 2020.

Het vierde evangelie heeft een belangrijke rol gespeeld in de loop van de christelijke theologie en blijft een van de meest geliefde geschriften van het Nieuwe Testament. Het is ook een van de meest controversiële en raadselachtige geschriften, omdat wetenschappers de mysteries ervan proberen te ontrafelen door de toepassing van verschillende historische en literair-kritische methoden. Gezien het feit dat het verhaal van Johannes een op zichzelf staande Jezus-traditie vertegenwoordigt – bekend met Marcus en de Synoptische Evangeliën, maar er niet van afhankelijk – vraagt dit om een robuuste set van nieuwe paradigma’s met betrekking tot de samenstelling van Johannes, zijn relatie tot de synoptische evangeliën, en zijn historische plaats binnen het vroege christendom.

Binnen deze nieuwe algemene theorie worden Johannes en Marcus gezien als een weerspiegeling van twee verschillende apostolische herinneringen aan Jezus en zijn bediening vanaf de eerste dag. Simpel gezegd, Matteüs en Lucas bouwden voort op Marcus; Johannes bouwde rond Marcus. Johannes is bewust anders, en het biedt dus een alternatieve herinnering aan Jezus en zijn bediening, die vervolgens in harmonie wordt gebracht met de synoptische evangeliën wanneer er later materiaal wordt toegevoegd.

Een dergelijke theorie heeft natuurlijk uitgebreide implicaties voor het historische Jezus-onderzoek. Omdat de eerste drie zoektochten naar Jezus Johannes programmatisch hebben uitgesloten, is een vierde zoektocht vereist. Gebruikmakend van nieuwe historiciteitscriteria en deze nieuwe algemene theorie, zal deze cursus het kader schetsen voor zo’n opvallende onderneming.

PROF. DR. PAUL N. ANDERSON is hoogleraar bijbelwetenschappen en quakerstudies aan de George Fox University in Oregon en buitengewoon hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Noordwes-Universiteit in Potchefstroom, Zuid-Afrika.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2020 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer