Het christendom en de toekomst van onze samenlevingen

3 maart 2016

Het christendom en de toekomst van onze samenlevingen

Meer informatie en aanmelden op de conferentiewebsite www.cfs2016.org.

AMERSFOORT / LEUVEN, 3 maart 2016 – De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, en de Association for Reformational Philosophy kondigen een gezamenlijke internationale conferentie in augustus 2016 aan: Christianity and the Future of our Societies. Gerenommeerde denkers en sprekers, onder wie Luigino Bruni, Michael Northcott en Kuk-Woon Lee zullen aanzetten tot onderzoek en reflectie over de uitdagingen waarmee onze wereld en de vele volken en samenlevingen die er deel van uitmaken worden geconfronteerd.

Fragiele democratieën, nieuwe geopolitieke constellaties, migratie, radicalisme, financiële crises en uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigen onze samenleving. Tegelijkertijd brengen nieuwe technologieën, met hun morele implicaties, nieuwe mogelijkheden.

Hoe kunnen christenen op mondiaal, Europees en lokaal vlak, als wereldwijde leergemeenschap de hedendaagse uitdagingen aangaan, daarbij puttend uit bronnen en inzichten uit de bredere christelijke traditie? De bijbelse oproep tot vernieuwing van denken moet in elke tijd en context opnieuw toegepast worden. Christelijke gemeenschappen wereldwijd hebben de unieke kans en verantwoordelijkheid om een shalom-bevorderende houding te ontwikkelen tussen hun huidige en toekomstige leden, van wie velen leiders zullen zijn in overheden, bedrijven, maatschappelijke initiatieven, universiteiten en hogescholen.

Keynote sprekers / Programma

Deelnemers gaan in gesprek over het thema met bekende sprekers zoals o.a. prof. dr. Luigino Bruni (Italië), prof. dr. Kuk-Woon Lee (Zuid-Korea), prof. dr. Michael S. Northcott (VK), en anderen.

Deze vijfdaagse conferentie wordt gezamenlijk georganiseerd door Association for Reformational Philosophy (ARP), dit is de internationale afdeling van de Stichting voor Christelijke Filosofie, en de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) en vindt plaats van 15 tot 19 augustus in Leuven.

De lijst van onderwerpen, sprekers, het programma en meer informatie is beschikbaar op de conferentiewebsite: www.cfs2016.org.

Over ARP

De Association of Reformational Philosophy (ARP) heeft haar wortels in de 16de eeuwse Reformatie en haar directe oorsprong in de 19de eeuwse neo-Calvinistische opwekking (waarin Abraham Kuyper een sleutelfiguur was). Een van de doelen van het ARP is ‘bijdragen aan de verdieping van filosofisch inzicht in de geschapen werkelijkheid, en deze inzichten vruchtbaar maken voor wetenschap en maatschappij’. De vereniging is wereldwijd actief in de academische dialoog tussen het christendom en de huidige wereld en diens dynamiek van intellectuele, politieke en economische ideeën en leiders. Zij doet dit in de verwachting dat het christendom belangrijke en actuele inzichten te bieden heeft.

Over de ETF

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk Europees onderwijs- en onderzoekscentrum voor christelijke theologie. Ze streeft naar relevantie voor de huidige wereld en haar uitdagingen. In haar internationale masters- en doctoraatsprogramma komen uit studenten en professoren uit een breed scala aan culturele en kerkelijke achtergronden bij elkaar in stimulerende dialoog.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer