Het boek Rechters vandaag

24 augustus 2018

Het boek Rechters vandaag

Dit is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 19–24 augustus 2019.

Inschrijven kan tot 1 juni 2019.

Het boek Rechters bevat enkele van de meest bekende figuren en verhalen van het Oude Testament. De verhalen van Gideon, Samson en anderen zijn terug te vinden in de meeste kinderbijbels. Tegelijkertijd is Rechters een uitdagend boek om te begrijpen en interpreteren. De pagina’s van Rechters zijn gevuld met geweld, oorlogsvoering en slecht gedrag, en de historische en culturele situatie van het boek lijken ver verwijderd van onze huidige ervaringen. De wetenschappelijke literatuur over Rechters compliceert vaak de interpretatieve uitdagingen van het lezen van Rechters. Er is veel wetenschappelijke discussie op het vlak van de inleidingsvraagstukken van het boek: wanneer werd Rechters geschreven? Hoe is het boek ontstaan? Wat is de kernboodschap? Is het boek een coherent geheel? Hoe moeten we omgaan met schijnbare tegenstellingen? Kan het boek Rechters enige zinvolle instructie geven voor het leven en de missie van Gods volk vandaag?

Deze cursus biedt studenten de hulpmiddelen om de rijkdom van Gods instructie in het boek Rechters te ontdekken. Rechters wordt gezien als een vitaal hoofdstuk in het grote verhaal van de Schrift, waarin Gods volk probeert (en herhaaldelijk faalt) om hun goddelijke roeping uit te leven als een koninkrijk van priesters en een heilige natie omwille van de zegening van de hele wereld. Deze cursus zal het hoofd bieden aan de uitdagingen van het lezen van Rechters, gepresenteerd door zowel de academische wereld als de kerkwereld. Door het rigoureuze gebruik van culturele, historische, retorische en theologische analyse stemmen we onze oren af om de verrassend relevante boodschap van Rechters voor Gods volk van vandaag te horen.

 

David Beldman webDr. DAVID BELDMAN is hoofddocent religie en theologie aan het Redeemer University College in Hamilton, Ontario, Canada.

 

 

 

 

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2019 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer