Groei ETF Leuven door groot aantal nieuwe studenten

25 september 2023

Groei ETF Leuven door groot aantal nieuwe studenten

Aandacht voor spiritualiteit essentieel voor zeggingskracht academische theologie

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven opende vandaag academiejaar 2023-2024 met maar liefst 82 nieuwe studenten. In alle onderwijsprogramma’s groeit dit jaar het aantal nieuwe aanmeldingen. Prof. dr. Jos de Kock verzorgde het openingscollege over het belang van spiritualiteit in de academische theologie.

Het studententotaal voor 2023-2024 komt naar schatting uit op 240. Opvallend is dat ook de groei van het aantal nieuwe residentiële studenten in de bacheloropleiding zich doorzet.

Groei en uitdaging

In zijn openingswoord ging rector prof. dr. Jos de Kock in op hoe de ETF Leuven een stimulerende plek wil zijn voor zowel middelbare schoolverlaters als voor zij-instromers en internationale studenten.  De financiële uitdagingen voor de faculteit bleven niet onbenoemd. “Inkomsten houden maar moeilijk gelijke pas met de stijgende kosten in de afgelopen jaren. Daar ligt een uitdaging voor onze faculteit.

De groei van aantallen studenten stimuleert ons alleen maar om daarin nog meer onze verantwoordelijkheid te nemen. Die beperkt zich niet alleen tot pogingen om een hogere overheidssubsidie te realiseren. We ontwikkelen ook initiatieven voor een betere exploitatie van de campus, we nemen besparingsmaatregelen waar mogelijk, én ik doe in alle vrijmoedigheid een appél op onze achterban om het werk van de ETF Leuven financieel mogelijk te maken.”

Spiritualiteit en theologische vorming

In zijn openingscollege legde prof. dr. Jos de Kock uit dat aandacht voor spiritualiteit belangrijk is voor de zeggingskracht en relevantie van de theologie. Innerlijke betrokkenheid bij existentiële vragen enerzijds en wetenschappelijke distantie in de theologie anderzijds staan niet tegenover elkaar maar versterken elkaar. “Wanneer theologische en spirituele vorming met elkaar in verbinding staan wordt duidelijker wat er op het spel staat; in het geloof, in de theologie, en in het beschouwen van het eigen leven en de wereld om je heen” aldus De Kock.

De blik naar voren

De aandacht voor spiritualiteit is een van de speerpunten in het beleid van het decanaat van de ETF Leuven. De opleidingen theologie en religiewetenschappen zijn recent voor een nieuwe periode van zes jaar geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Decaan prof. dr. Jelle Creemers: “In de visitatie die daaraan vooraf ging werd de aandacht voor spiritualiteit door de visitatoren opgemerkt. Niet verrassend, want we hebben recent samen met staf en studenten uitgebreid gesproken over de verwevenheid van spiritualiteit in ons onderwijs en onderzoek. Ook is de commissie enthousiast over onze vernieuwde onderwijsprogramma’s, die nog bewuster de aansluiting bij de kerk en samenleving van vandaag nastreven. We zijn dit jaar trouwens ook met ons nieuwe vijfjarige onderzoeksprogramma gestart, met versterkte inzet op interdisciplinariteit. We staan dus sterk als protestants-evangelische theologische instelling, met de blik naar voren gericht.”

(tekst gaat verder onder foto)

Over prof. dr. Jos de Kock

Jos de Kock (1978) is sinds 2019 rector en vanaf begin dit jaar tevens administratief directeur van de ETF Leuven. Hij is hoogleraar en vakgroepvoorzitter Praktische Theologie, coördinator van de educatieve master in de godsdienst en coördinator van het onderzoeksinstituut ISREYM, Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry.

Over de ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven is een Vlaamse instelling voor academisch hoger onderwijs. Ze wordt gekenmerkt door een protestants-evangelische identiteit, een denominatie-overstijgende oriëntatie, een internationaal karakter en een combinatie van hooggekwalificeerd academisch werk en aandacht voor gemeenschapsvorming en spiritualiteit.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer