Godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging

31 januari 2023

Godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging

Dit is een van de drie inspirerende cursussen die worden aangeboden in het Summer Colloquium van de ETF Leuven, gepland van 21 t/m 26 augustus 2023. Deze internationale studieweek omvat lezingen, diverse workshops en momenten voor ontmoeting en reflectie.

Inschrijven kan tot 1 juni 2023.

Deze cursus wil studenten kennis laten maken met de realiteit en complexiteit van vrijheid van religie of overtuiging op lokaal en internationaal niveau en met theologische overwegingen van religieuze vervolging. De vrijheid om uw leven in te richten in overeenstemming met uw persoonlijk geweten en/of overtuigingen is een fundamenteel mensenrecht en van cruciaal belang, niet alleen voor het individu, maar ook voor het gemeenschapsleven en gezonde en vrije samenlevingen.

Dit recht op vrijheid van religie of levensovertuiging kan gemakkelijk bezwijken voor machtsdynamiek binnen een bepaalde samenleving – of deze nu religieus of seculier, democratisch of autoritair is. Religieuze gemeenschappen zijn vaak felle verdedigers van godsdienstvrijheid voor (mede)gelovigen en/of zichzelf. Tegelijkertijd zijn ze zich zeer bewust van religieuze vervolging en kennen ze zelfs spirituele waarde toe aan lijden voor het geloof.

Gelegen op het snijvlak van religieuze studies, missiologie en mensenrechtendiscoursen, behandelt deze cursus sleutelvragen met betrekking tot religieuze vrijheid en vervolging vanuit multidisciplinaire perspectieven.

PROF. DR. JELLE CREEMERS is the Academic Dean, as well as Professor and Department Chair of Religious Studies and Missiology at ETF Leuven.

PROF. DR. JELLE CREEMERS is decaan alsook en hoogleraar en vakgroepvoorzitter Religiewetenschappen en Missiologie aan de ETF Leuven.

TATIANA KOPALEISHVILI is Affiliated researcher in Religious Studies and Missiology at ETF Leuven

DR. TATIANA KOPALEISHVILI is onderzoeker Religiewetenschappen en Missiologie aan de ETF Leuven

Summer Colloquium

Tijdens het zomercolloquium van de ETF in augustus 2023 staan drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en samenleving. De twee andere cursussen zijn:

●      “Jesaja en ecologie” door prof. dr. Jaap Dekker (Theologische Universiteit Kampen | Utrecht)

●      “Missie in de context van het wereldchristendom” door prof. dr. Benno van den Toren (Protestantse Theologische Universiteit, Groningen) en dr. Bosco Bangura (Protestantse Theologische Universiteit, Groningen & ETF Leuven)

Deze internationale studieweek omvat lezingen, diverse workshops en momenten van ontmoeting en reflectie. Ons zomercolloquium is verplicht voor ETF Open University-studenten en staat open voor geïnteresseerde mensen met academische kwalificaties en kan dienen als aanvullende bijscholing voor predikanten, leraren en andere professionals in de bediening.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer