Geraakt

23 maart 2020

Geraakt

Beste lezers,

wat zijn de ontwikkelingen rond het coronavirus de afgelopen dagen in een stroomversnelling geraakt. De ETF Leuven heeft onder leiding van een speciaal comité steeds goed kunnen anticiperen en heeft de nodige maatregelen getroffen voor studenten, collega’s en bewoners. Zo vindt alle onderwijs online plaats, werken onderzoekers van thuis uit en wordt gezorgd voor een zo veilig mogelijke leefsituatie op de peda.

De veerkracht en inventiviteit van onderwijscollega’s in het hele land is bewonderenswaardig. Daardoor kunnen vele leerlingen en studenten onderwijs blijven ontvangen in deze bijzondere tijden.

Toch kunnen we niet doorgaan alsof er niets gebeurd is. En dat kan zeker niet in onderwijs waar vorming van mensen de primaire focus heeft. Mensen worden ziek door het coronavirus. Mensen overlijden door de gevolgen van het virus. Mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en dat van naaste familieleden. Mensen voelen zich onzeker. Doordat kinderen thuis opgevangen worden kunnen thuiswerkers het werk lang niet altijd de 100% aandacht geven.

Mensen zijn in meerdere opzichten geraakt door de ontwikkelingen. Onderwijs moet daar niet omheen willen, want onderwijs is mensenwerk. We streven naar zoveel mogelijk continuïteit maar daarbij kunnen we niet doen alsof er niets gebeurd is. We moeten de pijn zoveel mogelijk met elkaar verdelen. We moeten ruimte scheppen om de juiste prioriteiten te stellen, we moeten geduld betrachten, we moeten elkaar helpen, met elkaar mee leven en mee lijden, en eigen targets soms parkeren.

Als ETF-gemeenschap geloven wij in een God die nabij wil zijn in alle omstandigheden. Daarom bidden wij voor de zieken in onze samenleving, voor onze overheid en voor het personeel in de zorg. En we bidden voor het onderwijs in ons land. We zijn geraakt; en vragen God nabij te zijn.

Prof. dr. Jos de Kock
Rector ETF Leuven

(Foto door Tom van Limpt)

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer