Geloofsopvoeding: lastig of hoopvol verhaal?

14 augustus 2020

Geloofsopvoeding: lastig of hoopvol verhaal?

Is geloofsopvoeding een lastig verhaal? De boodschap van de Bijbel die je wilt doorgeven aan een volgende generatie lijkt soms haaks te staan op allerlei ervaringen in het leven van hier en nu. Niet alleen de boodschap, ook het hele proces van geloofsopvoeding kan een lastig verhaal zijn; het is niet eenvoudig in deze tijd, voor ouders niet, voor leraren niet, en kinderen/jongeren staan er veelal alleen voor in een seculiere omgeving. Tegelijkertijd zijn er hoopvolle perspectieven te melden over geloofsopvoeding, want het verhaal van geloofsopvoeding is niet alleen een lastig verhaal.

Op zaterdag 3 oktober 2020 (10.00 – 13.00 uur) organiseert ETF Leuven een studiedag over deze thematiek.

Jeugdwerkprofessional Evelien van Geel van het EJV (Evangelisch Jeugdverbond) zal ingaan op de uitdagingen voor geloofsopvoeding in het christelijk jeugdwerk. Hoe kan het jeugdwerk voor jongeren een plek zijn waar zij God ontmoeten? Goed draaiend jeugdwerk is een zegen voor een kerk. Maar wat als je leiding geeft aan een kleine gemeente? Dan zijn er uitdagingen omdat groepen klein zijn; maar er zijn ook voordelen: je kunt werkelijk maatwerk leveren in het dienen van jongeren. Daarover zal dominee Eleonora Hof, predikant in Ieper, een bijdrage leveren.

Jongeren brengen grote delen van de week door op school. Als leraar kom je in het onderwijs in contact met deze jongeren die de geloofsopvoeding van thuis misschien als een last ervaren. Hoe functioneert in die context de godsdienstles? PEGO (Protestants Evangelisch Godsdienst Onderwijs) inspecteur-adviseur Erika Voskuil neemt ons mee in uitdagingen en mogelijkheden die er in het onderwijs liggen.

Dat geloofsopvoeding soms lastig is, is van alle tijden. Ik zal tijdens de studiedag ingaan op waar dat nu precies in zit. Kort samengevat: in de geloofsopvoeding wil je recht doen aan de individuele ontwikkeling van het kind en tegelijkertijd wil je recht doen aan de boodschap van Gods Evangelie, het Woord van God en het perspectief dat de kerk te bieden heeft. Die dubbele focus in de geloofsopvoeding is van alle tijden. En hoewel soms lastig, is geloofsopvoeding ook een hoopvol verhaal, een verhaal met mogelijkheden. De studiedag zal een moment zijn om met elkaar na te denken over zowel uitdagingen als mogelijkheden.

Ben je geinteresseerd? Meld je dan aan voor de studiedag op 3 oktober. De dag is in het bijzonder geschikt voor het kader in kerken, leraren, kinder- en jeugdwerkers, (ortho)pedagogen en andere professioneel geïnteresseerden.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer