Geloof bij kinderen en jongeren: learning by doing

31 maart 2022

Geloof bij kinderen en jongeren: learning by doing

‘Geloof bij kinderen en jongeren: learning by doing’ is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 22–27 augustus 2022, en kan als vrij vak opgenomen worden studenten uit allerlei studiegebieden en andere geïnteresseerden.

Aanmelden kan tot 1 juni 2022.

Voorgangers en jeugdwerkers in kerken, leraren in het christelijk onderwijs, gelovige ouders: allen proberen op hun eigen wijze en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid kinderen en jongeren te ondersteunen in hun geloofsontwikkeling. Dit doen zij vanuit het besef dat er iets te leren valt: geloof ontwikkelt zich, individueel en in gemeenschap, en opvoeding, onderwijs en kinder- en jeugdwerk ondersteunt die ontwikkeling. Maar wat is de relatie tussen geloven en leren? In dit summer colloquium wordt bij deze vraag stilgestaan vanuit recent praktisch theologisch onderzoek.

1_PThU_Afkorting

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de PThU Amsterdam/Groningen.

Dr. Ronelle Sonnenberg is universitair docent Praktische Theologie / Youth Ministry aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam.

Prof. dr. Jos de Kock is hoogleraar Praktische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

Beide docenten van deze summercourse opereren in het Research Platform Youth Ministry and Religious Education Flanders and The Netherlands.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2022 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer