FTH Giessen werkt samen met doctoraatsprogramma ETF Leuven

28 november 2019

FTH Giessen werkt samen met doctoraatsprogramma ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en de Freie Theologische Hochschule (FTH) in Giessen, Duitsland, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor coöperatieve promoties. Dit initiatief is een intensivering van de huidige goede en lange samenwerking rond het opleiden van Duitse promovendi.

Coöperatieve promotieprogramma’s geven instellingen voor hoger onderwijs zonder promotierecht, zoals de FTH, de mogelijkheid om deel te nemen aan een doctoraatsprogramma van een hiervoor erkende instelling zoals de ETF. Daarbij zullen promovendi worden begeleid door twee promotors, van wie er een verbonden is aan de ETF Leuven en een aan de FTH Giessen. Na succesvolle afronding van het promotieproject wordt het doctoraatsdiploma toegekend door de ETF Leuven.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF Leuven en op het moment van ondertekening ook rector van deze instelling: “Via deze samenwerkingsovereenkomst met de ETF Leuven kan de FTH Giessen een internationale, evangelisch en academische doctoraatsopleiding aanbieden aan talentvolle onderzoekers in de evangelische beweging. De FTH is een sterke academische partner en heeft verschillende professoren met een uitstekend onderzoeksprofiel.”

De ETF Leuven en de FTH Giessen werken al sinds vele jaren samen rond een aantal onderzoeksprojecten. Dit heeft onder meer geleid tot het inrichten van postdocplaatsen voor medewerkers van de FTH aan de ETF. Een aantal professoren van de FTH Giessen heeft ook een benoeming aan de ETF Leuven. Sinds 2006 waren zij als promotor of copromotor betrokken bij acht promoties aan de ETF. Daarnaast is prof. dr. Andreas Beck voorzitter van de Raad van Toezicht (Hochschulrat) van de FTH.

Foto-onderschrift: Prof. dr. Stephan Holthaus, rector FTH Giessen, en prof. dr. Andreas Beck, decaan ETF Leuven (en op moment van ondertekening ook rector)

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer