Faculté Libre de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine werkt samen met doctoraatsprogramma ETF Leuven

3 februari 2021

Faculté Libre de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine werkt samen met doctoraatsprogramma ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en de Faculté Libre de Théologie Evangélique (FLTE) in Vaux-sur-Seine, Frankrijk, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor coöperatieve promoties.

Coöperatieve promotieprogramma’s geven instellingen voor hoger onderwijs zonder (erkend) promotierecht, zoals de FLTE, de mogelijkheid om deel te nemen aan een doctoraatsprogramma van een hiervoor erkende instelling zoals de ETF Leuven. Daarbij zullen promovendi worden begeleid door twee promotors, van wie er een verbonden is aan de ETF Leuven en een aan de FLTE. Na succesvolle afronding van het promotieproject wordt het doctoraatsdiploma toegekend door de ETF Leuven.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF Leuven: “De FLTE biedt reeds sinds enkele decennia studies op doctoraatsniveau aan, maar geniet geen officiële overheidserkenning. Dit is in Frankrijk de situatie van alle theologische faculteiten, behalve aan de Universiteit van Straatsburg. Wij zien uit naar deze samenwerking, waardoor beloftevolle onderzoekers uit de Franstalige evangelische beweging een erkend doctoraat kunnen verwerven.”

Christophe Paya, decaan van de FLTE Vaux-sur-Seine, bevestigt: “De FLTE en de ETF Leuven bundelen hun krachten op een aantal gebieden. Het is onze gemeenschappelijke intentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het theologisch onderzoek, voornamelijk vanuit evangelisch standpunt. Deze samenwerkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid aan beide instellingen om hun internationale netwerk uit te breiden, en aan de FLTE om gekwalificeerde doctoraatsstudenten een traject aan te bieden dat leidt naar een erkende graad.”

De ETF Leuven heeft van begin af aan contact onderhouden met de in 1965 opgerichte FLTE. Naast studentuitwisseling over en hebben in het verleden bij sommige doctoraatspromoties professoren van beide faculteiten deelgenomen in de promotiecommissie. De overeenkomst voor cooperative promoties betekent een sterke intensivering van deze samenwerking. Een soortgelijke overeenkomst heeft de ETF Leuven in 2019 gesloten met de Freie Theologische Hochschule in Giessen (Duitsland).

Foto: Faculté Libre de Théologie Evangélique (FLTE) in Vaux-sur-Seine, Frankrijk (rechten: FLTE)

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer