The Pastoral Epistles: Common Themes, Individual Compositions?

30 november 2018

Expertmeeting

The Pastoral Epistles: Common Themes, Individual Compositions?

Locatie : ETF Leuven

Taal : Engels

Het Centre of Excellence in Reformed and Evangelical Theology (CERET) van de TU Kampen en de ETF Leuven organiseert een thematisch seminar over de oorsprong van de zogenaamde pastorale brieven (1-2 Timotheüs en Titus).
Aansluitend bij een lopend debat, komt een team van internationale academici en respondenten met verschillende achtergronden en perspectieven samen om de vraag te bespreken of deze nieuwtestamentische geschriften zijn geschreven als individuele brieven of zijn gecomponeerd als een intentioneel briefcorpus. Wetenschappers, studenten en allen die betrokken zijn bij de academische studie van de pastorale brieven, zijn van harte welkom.
Voor meer informatie en registratie kunt u terecht op de website van NOSTER, die dit seminar sponsort.
Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer