Propagation and (de)conversion: Conflict of individual and group rights?

02 - 03 mei 2024

ISFORB-conferentie

Propagation and (de)conversion: Conflict of individual and group rights?

Locatie : ETF Leuven

Taal : Engels

Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie is een fundamenteel mensenrecht. Het beschermt de vrijheid van het individu om niet alleen een persoonlijk wereldbeeld te hebben, maar ook om zijn overtuigingen met anderen te delen, hetzij op een uitdagende of uitnodigende manier. Een dergelijke verspreiding kan leiden tot een verandering van overtuigingen, algemeen bekend als bekering of, in het geval van een overstap naar atheïsme, debekering. In sommige contexten wordt (niet-)religieuze verspreiding echter gezien als een ongewenste inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Ook beschouwen sommige (etnisch-)religieuze gemeenschappen de bekering van hun wereldbeeld als ontoelaatbaar en niet als een recht dat inherent is aan FORB. Bovendien worden hegemonistische (niet-)religieuze discoursen voor sommige gemeenschappen als levensbedreigend beschouwd vanwege de identiteit van hun minderheidsgroep.

Het dubbele recht op (niet-)religieuze propagatie en op (de)bekering zijn de meest gevoelige aspecten van FORB. Ze illustreren een levendig voorbeeld van de spanning tussen individuele en groepsrechten in mensenrechtendiscoursen. Deze vierde internationale conferentie, georganiseerd door het Institute for the Study of Freedom of Religion or Belief (ISFORB), richt zich op dit onderwerp. Bijzondere aandacht gaat uit naar leden van minderheidswereldbeelden en hun rechten en ervaringen.

Omdat deze conferentie in het Engels plaatsvindt vindt u hier alle informatie.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer