Populism and Christian Leadership

17 juni 2017    8:30 - 10:30

ILE-ontbijt

Populism and Christian Leadership

Locatie : ETF Leuven

Taal : English

“Veel mensen in westerse landen lijken gevangen door angst voor de toekomst en heimwee naar het verleden. Dit leidt tot verdeelde samenlevingen waarin mensen die optimistisch zijn over de toekomst staan tegenover de pessimisten. De pessimist, samen met een aanzienlijk aantal politici van verschillende achtergronden, heeft een stem in de politiek gekregen. Deze politici zeggen dat de elite de belangen van het volk belemmert en ze beloven de restauratie van een voormalige, geïdealiseerde orde van duidelijke waarden, regels en controle die in het verleden nooit als zodanig hebben bestaan. Hoe moeten leiders omgaan met dit populisme? En kan een christelijk antwoord worden gevonden op populisme?”

Het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) organiseert op 17 juni haar volgende ontbijtseminarie: ‘Populism and Christian Leadership’ (Populisme en christelijk leiderschap). Het onderwerp wordt geïntroduceerd door Rien Fraanje, secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in Nederland, voorheen (waarnemend) directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de Nederlandse politieke partij CDA.

Het ILSE organiseert seminaries en workshops om christelijke leiders in de kerk en maatschappij te ondersteunen. U kunt zich registreren voor dit interactieve ontbijt bij Peirong Lin.
Taalonderzoek werpt nieuw licht op Pastorale Brieven

Taalonderzoek werpt nieuw licht op...

Promotieonderzoek Jermo van Nes bevestigt dat taal geen criterium voor auteurschap is

Lees meer

Protestantse en katholieke theologen in debat

Protestantse en katholieke theologen...

Debat over de rol van religie bij vernieuwing

Lees meer