Overheidserkenning: implicaties vandaag en vragen voor morgen

26 maart 2022

Studiedag

Overheidserkenning: implicaties vandaag en vragen voor morgen

Locatie : ETF Leuven

Wegens te weinig aanmeldingen is de studiedag geannuleerd.

Rond 1980 werd in de schoot van de toen (her)opgerichte Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) een beweging in gang gezet, die de relatie van de Evangelische beweging in Vlaanderen tot de overheid en maatschappij drastisch zou veranderen. Sleutelpersonen zagen ongekende mogelijkheden in een bewuste profilering van de Evangelische beweging als deel van het Protestantisme, een erkende eredienst in België.

Stap voor stap werden initiatieven genomen met als doel om Evangelischen ten volle te laten participeren in de unieke religie-staat verhoudingen in België. Dit heeft geleid tot de integratie van Evangelische vertegenwoordigers in de organisatie van het Protestants(-Evangelische) Godsdienstonderwijs (1994), de oprichting en dienstverlening van de Evangelische Radio- en Televisiestichting ERTS (1995), de oprichting van de Federale Synode voor Protestantse en Evangelische Kerken in België FS (1998) en de oprichting van de Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst ARPEE (2003). Dit laatste heeft ook de erkenning en subsidiëring van Evangelische lokale geloofsgemeenschappen mogelijk gemaakt. In 2009 werd tenslotte het Protestants-Evangelisch Archief- en Documentatiecentrum Evadoc opgericht.

Vier decennia na het begin van deze beweging richten we de blik vooruit: wat zijn implicaties vandaag en vragen voor de toekomst in relatie tot de overheidserkenning van de Protestants-Evangelische minderheid?

Programma

In de voormiddag openen we met expert-lezingen over de relaties tussen religie en overheid in België, met aandacht voor het grondwettelijke kader, beschouwingen over wet en godsdienst en de beperkingen die de overheid kan opleggen in crisistijd (COVID-19).

In de namiddag krijgt u een waaier van thematische lezingen aangeboden die op de huidige religie-staat verhouding ingaan, met bijzondere aandacht voor de Evangelische beweging. Met name het PEGO-onderwijs, de erkenning van geloofsgemeenschappen en de opdracht van het EVADOC worden besproken. Er is ruime aandacht doorheen de dag voor interactie met de aanwezigen.

10.00 Opening door dr. Filip De Cavel – voorzitter van Bestuur ETF Leuven
10.10 Inleiding door prof. dr. Jelle Creemers – hoogleraar ETF Leuven
“Overheid, erkenning en de Evangelische beweging in Vlaanderen: een inleiding”
10.25 Lezing door dr. Adriaan Overbeeke – hoofddocent VU Amsterdam
“Godsdienst in de grondwet: mogelijkheden, grenzen, uitdagingen”
10.50 Lezing door prof. dr. Geert Lorein – voorzitter Federale Synode en co-voorzitter ARPEE
“Godsdienst staat nooit boven de wet? Een constructieve kijk op kerk-staat verhoudingen in België”
11.15 Lezing door dr. Georgia du Plessis – postdoctoraal onderzoeker ETF Leuven
“Beperkingen van godsdienstvrijheid in coronatijd: wat zegt dit over de plaats van religie in de maatschappij?”
11.35 Q&A
12.00 Lunch
13.15 Eric Corthauts – voorzitter Comité PEGO
“800 PEGO-leerkrachten: vandaag groei en professionalisering – morgen werkloos?”
13.35 Ben Van Acker – doctoraatsstudent ETF Leuven en PEGO leerkracht
“PEGO, interlevensbeschouwelijke dialoog en burgerschapseducatie: compatibiliteit gezocht!”
13.55 dr. Aaldert Prins – consulent Evadoc en postdoc onderzoeker ETF Leuven
“Zonder archief geen verleden. Het belang van archieven voor zelfreflectie”
14.15 Q&A
14.35 Koffiepauze
14.50 prof. dr. Jelle Creemers – hoogleraar ETF Leuven
“Erkende geloofsgemeenschappen vandaag en morgen: Het nieuwe Vlaamse eredienstendecreet onder de loep”
15.10 dr. Bosco Bangura – senioronderzoeker ETF Leuven en pastor Word Communication Ministries
“Double Minority Status, Double Challenges? Evangelical Migrant Churches and Recognition by State and Society”
(lezing in het Engels)
15.30 Q&A – slotwoord
16.00 Receptie aangeboden door ETF Leuven
Deze studiedag staat in het teken van ons jubileumjaar: 40 jaar ETF Leuven. We hopen u te dienen met onze expertise en nodigen alle deelnemers en sprekers uit voor een feestelijke receptie.

Tarieven en aanmelden

Aanmelden kan t/m 18 maart.
Deelname aan de studiedag kost € 55 p.p. ETF-studenten en alumni van de ETF Leuven of het BIB betalen € 20 (koffie en lunch inbegrepen). Indien u de lezingen online wilt volgen via livestream betaalt u hier € 20 voor.

Wegens te weinig aanmeldingen is de studiedag geannuleerd.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer