Overheidserkenning: implicaties vandaag en vragen voor morgen

22 januari 2022

Studiedag

Overheidserkenning: implicaties vandaag en vragen voor morgen

Locatie : ETF Leuven

Rond 1980 werd in de schoot van de toen (her)opgerichte Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) een beweging in gang gezet, die de relatie van de Evangelische beweging in Vlaanderen tot de overheid en maatschappij drastisch zou veranderen. Sleutelpersonen zagen ongekende mogelijkheden in een bewuste profilering van de Evangelische beweging als deel van het Protestantisme, een erkende eredienst in België.

Stap voor stap werden initiatieven genomen met als doel om Evangelischen ten volle te laten participeren in de unieke religie-staat verhoudingen in België. Dit heeft geleid tot de integratie van Evangelische vertegenwoordigers in de organisatie van het Protestants(-Evangelische) Godsdienstonderwijs (1994), de oprichting en dienstverlening van de Evangelische Radio- en Televisiestichting ERTS (1995), de oprichting van de Federale Synode voor Protestantse en Evangelische Kerken in België FS (1998) en de oprichting van de Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst ARPEE (2003). Dit laatste heeft ook de erkenning en
subsidiëring van Evangelische lokale geloofsgemeenschappen mogelijk gemaakt. In 2009 werd tenslotte het Protestants-Evangelisch Archief- en Documentatiecentrum Evadoc opgericht.

Vier decennia na het begin van deze beweging richten we de blik vooruit: wat zijn implicaties vandaag en vragen voor de toekomst in relatie tot de overheidserkenning van de Protestants-Evangelische minderheid?

Deze studiedag staat in het teken van ons jubileumjaar: 40 jaar ETF Leuven. We hopen u te dienen met onze expertise en nodigen alle deelnemers en sprekers uit voor een feestelijke receptie.

Meer informatie over sprekers, programma en inschrijven volgt halverwege oktober.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer<-- End of Tawk.to Script -->