Over "God is goed!" gesproken

21 september 2020    14:30 - 19:00

Studiedag

Over "God is goed!" gesproken

Locatie : ETF Leuven

SAVE THE DATE

Een studiemiddag met prof. dr. Bram van de Beek, dr. Jan Martijn Abrahamse en prof. dr. Jan Hoek als inhoudelijke opmaat naar de plechtige opening van academiejaar 2020-2021 waarin prof. dr. Jan Hoek zijn afscheidslezing  “God is goed – theologie als doxologie” zal houden.

Programma

14.30 Inloop met koffie
15.00 Inleiding Jan Hoek
15.20 Reactie van Van de Beek: “Hoe is God goed?  Antimarcionitisch belijden”
15.45 Reactie van Jan Martijn Abrahamse: “Een breekbaar Halleluja: pastorale reflecties op de goedheid van God”
16.10 Koffiepauze
16.30 Gedachtewisseling tussen en met de drie sprekers
17.40 Afrondende observaties en gedachten door Jan Hoek
17.50 Afsluiting
18.00 Maaltijd

Summer Colloquium '20

Summer Colloquium '20

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF...

Lees meer