Openbare verdediging dissertatie Jermo van Nes

21 april 2017    15:00

Promotie

Openbare verdediging dissertatie Jermo van Nes

Locatie : TU Kampen

Taal : Engels

Op vrijdag 21 april 2017 om 15 uur vindt de openbare verdediging plaats van de dissertatie van

Hendrik Jermo VAN NES

met als titel:

Pauline Language and the Pastoral Epistles:
A Study of Linguistic Variation in the Corpus Paulinum

Plaats: aula van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Broederweg 15, Kampen, Nederland

Promotor: Prof. dr. A.D. BAUM (ETF Leuven)
Promotor: Prof. dr. P.H.R. VAN HOUWELINGEN (TU Kampen)
Co-Promotor: Prof. dr. H. VON SIEBENTHAL (STH Basel)

Dit is een gezamelijk doctoraat van de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen.

Na afloop vindt een receptie plaats.
Indien u komt, vernemen wij dit graag uiterlijk vrijdag 14 april 2017 via jermo.vannes@etf.edu.

Voorafgaand aan de promotie van Jermo van Nes organiseren de ETF Leuven en TU Kampen een expertmeeting met Stanley Porter (McMaster Divinity College, Canada), een van de leden van de beoordelingscommissie en autoriteit op het gebied van Pauline Studies en Linguistics.

Taalonderzoek werpt nieuw licht op Pastorale Brieven

Taalonderzoek werpt nieuw licht op...

Promotieonderzoek Jermo van Nes bevestigt dat taal geen criterium voor auteurschap is

Lees meer

Protestantse en katholieke theologen in debat

Protestantse en katholieke theologen...

Debat over de rol van religie bij vernieuwing

Lees meer