Joodse wortels van de christelijke geloofspraktijk

21 mei 2016    09:30 - 16:30

Studiedag

Joodse wortels van de christelijke geloofspraktijk

Locatie : ETF Leuven

Hoe zit het nu precies met de Joodse wortels van het christendom? Wat verstaan we onder ‘Joodse wortels’ en in hoeverre zijn wij als christenen betekenisvolle elementen uit de Joodse traditie kwijtgeraakt in de loop van de kerkgeschiedenis? In welke opzichten zijn die Joodse oorsprongen vandaag de dag relevant? Er wordt steeds meer gesproken over ‘Bijbelse’ feesten als correctie op of vervanging van de zondag en de traditionele christelijke feestdagen. Hoe ligt echter de verhouding tussen Bijbelse bronnen enerzijds en de Joodse en christelijke tradities anderzijds? En wat leert ons de ‘Messiaanse’ beweging van Joodse gelovigen?

Schrijf u nu in voor deze studiedag via het online inschrijvingsformulier.
Aanmelden kan tot 11 mei 2016.
Deelname kost € 25 p.p. (koffie en lunch inbegrepen).
ETF-studenten en stafleden betalen € 15.

Programma en sprekers:

09.30 Ontvangst
09.50 Opening door prof. dr. Pieter Boersema
10.00 Prof. dr. Evert van de Poll: Wat zijn Joodse wortels en waarom zijn christenen daarin geïnteresseerd?
10.45 Dr. Bart Wallet: Hoe trekt het Jodendom de lijn van de Torah door, vooral op het gebied van feesten en gedenkdagen? Verschillen en overeenkomsten met het christendom.
11.30 Pauze
11.45 Prof. dr. Willem Ouweneel: De betekenis van ‘Joodse wortels’ voor de christelijke theologie
12.25 Discussie n.a.v. de ochtendlezingen
13.00 Lunch
13.45 Prof. dr. Pieter Siebesma: Hoe denken Messiaanse theologen over het naleven van Joodse gebruiken, en hoe werkt dit uit in Messiaanse gemeenten in Israël?
14.25 Dr. Michael Mulder: Belang en actualiteit van de (her)oriëntatie op Joodse liturgische wortels voor de christelijke kerk.
15.00 Pauze
15.15 Michael en Carla Wittocx: Bijbelse feesten in de praktijk. Leren en doen?
15.30 Discussie n.a.v. de middaglezingen
16.10 Conclusies en afsluiting door prof. dr. Pieter Boersema

Prof. dr. Pieter Boersema is voorzitter van de vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie van de ETF.

Prof. dr. Evert van de Poll is hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de ETF, en predikant in de Baptistenfederatie Frankrijk. Auteur van De Feesten van Israël, en Messianic Jews and their Holiday Practice: Analysis and Gentile Christian Interest.

Dr. Bart Wallet is religiehistoricus aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en universitair docent Joodse studies aan de ETF.

Prof. dr. Willem Ouweneel was tot 2014 hoogleraar Systematische Theologie aan de ETF. Auteur van Hoogtijden voor Hem (over de Bijbelse feesten), Het Jobslijden van Israël, Een dubbelsnoer van licht (100 Joodse en christelijke denkers en hun moeizame relaties), en samen met rabbijn Lody van de Kamp: Joden en christenen.

Prof. dr. Pieter Siebesma is hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de ETF, docent Hebreeuws en godsdiensten (Jodendom) aan de Christelijke Hogeschool Ede. Revisor van de Hebreeuwse vertaling van het NT (2012). Editor van de Hebrew Yiddish Tanakh (vertaling Yehoyash, 2013). Auteur van Door het oog van de rabbijnen, joodse exegese voor christelijke lezers (1996).

Dr. Michael Mulder doceert Nieuwe Testament, Judaica, en Kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool te Ede, en is directeur van het Centrum voor Israëlstudies in Ede.

Michael en Carla Wittocx zijn verbonden aan de Near East Ministry (NEM) in België, geven onderwijs over Bijbelse feesten, vanuit studie en de praktische ervaring die ze samen met hun gezin hebben opgebouwd.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer