Investeren in theologie: hoe leuk kan het zijn?

12 november 2021

Studiedag

Investeren in theologie: hoe leuk kan het zijn?

Locatie : ETF Leuven

Taal : Nederlands

Speciaal voor docenten in het godsdienstonderwijs in middelbare scholen in Nederland bieden we op 12 november een studiedag waarin we met hen willen reflecteren over de godsdienstige vorming van jongeren op school, de verdieping van hun kennis over het christelijke geloof en de toerusting van jongeren voor het gesprek met andersdenkenden.

Programma

09.30 – 10.15            ontvangst

10.15 – 10.45             opening door prof. dr. Jos de Kock

10.45 – 12.30            workshops (keuze uit één van drie workshops)

12.30 – 13.30           lunch

14.00 – 16.00           uitstap in Leuven (keuze uit meerdere excursies)

16.00 – 18.00           afsluitende borrel bij ETF Leuven

Workshops

U kunt kiezen uit één van deze drie workshops (circa 1,5 uur):

workshop 1 ‘Ontmoeting tussen verlangen en perspectief: de positie van de godsdienstleerkracht in de godsdienstige vorming van jonge mensen’, door prof. dr. Jos de Kock, hoogleraar Praktische Theologie ETF Leuven

In deze workshop denken we na over de bijzondere rol van de leerkracht bij de godsdienstige vorming van jonge mensen, met gebruikmaking van enkele kaders uit de godsdienstpedagogiek. Het concept ontmoetingsleren staat hierbij centraal: wat gebeurt in de ontmoeting tussen leerkracht en leerling? Welke plaats heeft de Schrift in die ontmoeting, en welke plaats hebben actuele ervaringen? Als leerkracht wilt u recht doen aan de boodschap van Gods Evangelie, het Woord van God en het perspectief dat kerk en school te bieden hebben. Deze workshop reikt enkele kaders aan die u als godsdienstleerkracht helpen uw positie in de godsdienstige vorming van jonge mensen van vandaag te bepalen.

workshop 2 ‘Vensters die de Bijbel openen’, door prof. dr. Kobus Kok, hoogleraar Nieuwe Testament ETF Leuven

In deze workshop staan we stil bij de laatste ontwikkelingen in de Bijbelwetenschappen. Soms is de Bijbel onbegrijpelijk en ver verwijderd van onze eigen wereld. Dit heeft o.a. te maken met de kloof van 2000 jaar tussen tijd en cultuur. De nieuwste inzichten in Bijbelexegese bieden u als godsdienstleraar nieuwe inzichten om de oude culturele waarden te herconstrueren. In deze workshop kijken we in het bijzonder naar wat we kunnen leren van de laatste opgravingen in Pompeii, we maken kennis met de oude waarden van eer en schaamte, wederkerigheid en dyadische persoonlijkheden. Dit biedt een venster die de Bijbel voor u en uw leerlingen opent.

workshop 3 ‘Weerbaarheid tegen polarisatie en radicalisering: opdoen van interlevensbeschouwelijke competenties’, door dr. Jelle Creemers, hoofddocent Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Godsdienstdocenten staan vandaag voor de uitdaging om hun leerlingen niet alleen in te wijden in het christendom, maar ook inzicht te geven in een diversiteit van levensbeschouwingen en hen competenties ten bate van interlevensbeschouwelijk samenleven bij te brengen. Met dit doel voor ogen heeft een internationale onderzoeksgroep de afgelopen twee jaar een interactief en modulair lessenpak uitgewerkt. Daarbij wordt concreet ingegaan op de maatschappelijke vragen van polarisatie en religieus geinspireerd geweld. Bijzonder aan dit pakket is het dat deze thema’s niet neutraal benadert, maar vanuit het eigen levensbeschouwelijk engagement. ETF Leuven is de protestants-christelijke partner in dit project en werkte het materiaal vanuit dit perspectief uit. De workshop geeft u inzicht in de godsdienstpedagogische basis van dit project en geeft meer informatie over dit kant-en-klare onderwijsleermiddel.

Excursies in Leuven

In de middag zijn excursies gepland naar meerdere locaties in Leuven. Er is keuze uit:

locatie 1 Maurits Sabbe Bibliotheek

Bezoek aan en toelichting bij de bijzondere collectie/preciosa van de Theologische Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven) in het centrum van Leuven.

locatie 2 Abdij van Park en Museum Parcum

Bezoek en rondleiding van Abdij van Park / Museum Parcum en hun expo ‘Blik op oneindig’, een tentoontelling over hoe religie in al haar diversiteit levensvragen benadert en de zingevende rol die religieus erfgoed daarin vervult.

locatie 3 Kasteelpark Arenberg

Leuven is dé universiteitsstad van België en een deel van de campus van de KU Leuven is gelegen op het landgoed van Kasteel van Arenberg. We hebben een rondleiding gepland in het kasteel en over de campus.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over tarieven, de excursies en aanmelden kan via e-mail aan .

Foto: pexels.com (Kampus Production)

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer