Interlevensbeschouwelijk gesprek op school en ‘hot potatoes’

16 oktober 2021    - 16:30

Studiedag

Interlevensbeschouwelijk gesprek op school en ‘hot potatoes’

Locatie : ETF Leuven

De versterkte aandacht in het Vlaamse middelbare onderwijs voor interlevensbeschouwelijke competenties wil leerlingen uitdagen om hun eigen levensbeschouwelijke identiteit op te bouwen in dialoog met andere levensbeschouwingen. Soms lijkt het echter dat interlevensbeschouwelijk gesprek enkel mogelijk is door inhoudelijk te vervlakken en ‘hete aardappels’ zo veel mogelijk te vermijden. Kan het ook anders?

header-logo.pngDeze studiedag zet in op de problematiek van polarisatie en (religieus geïnspireerd) geweld als gespreksthema voor interlevensbeschouwelijke dialoog op school. Het maakt daarbij gebruik van FACE2FACE, een recent ontwikkeld onderwijspakket dat is uitgewerkt in een multipartner project, gefinancierd door de Europese Commissie. Drie gerelateerde uitdagingen voor de leerkracht krijgen daarbij bijzondere aandacht: goede vertrouwdheid met andere levensbeschouwelijke tradities; herdoordenking van vraagstukken binnen de eigen levensbeschouwing met aandacht voor de blik van de ander; en een versterking van competenties om open gesprek en eerlijk-constructieve gesprekken te faciliteren.

Ook de studiedag zelf is een interlevensbeschouwelijk gesprek. U gaat naar huis met een uitgewerkt onderwijspakket voor het hele LBV-team op school.

Programma

In de voormiddag worden in plenaire zitting door diverse sprekers uitdagingen van interlevensbeschouwelijk gesprek besproken. Ook wordt het onderwijsleermateriaal van FACE2FACE geïntroduceerd, met haar onderliggende godsdienstpedagogische perspectief. Een ervaringsdeskundige geeft een persoonlijke evaluatie van het onderwijsleermateriaal. Er is tevens ruimte voor vraaggesprek met de deelnemers.

In de namiddag wordt u een waaier aan thematische sessies aangeboden. Daarbij is er onder andere aandacht voor de uitdaging van een interlevensbeschouwelijk klasgesprek over religieus extremisme, interlevensbeschouwelijke gesprekstechnieken, en specifieke leerinhouden van het FACE2FACE onderwijspakket voor protestants-evangelische en orthodoxe klasgroepen.

9.30 Koffie & ontvangst
10.00 Jelle Creemers – welkom
10.10 Jos de Kock – rector ETF Leuven
Religie en polarisatie: inleidende reflecties
10.30 Samuël Velinga – Projectmedewerker EDUC8
“EDUC8: educate to build resistance”
10.45 Didier Pollefeyt – gewoon hoogleraar KU Leuven
“Interlevensbeschouwelijke dialoog op basis van de eigen identiteit: godsdienstpedagogische reflecties”
11.30 Jelle Creemers – hoofddocent ETF Leuven
“De gesprekspartners in het interlevensbeschouwelijke gesprek”
12.20 Philip Quarles van Ufford – PEGO leerkracht PHTI Gent
“Het interlevensbeschouwelijke gesprek: ervaringen met EDUC8”
13.00 Lunch
14.00 Thematische sessie naar keuze
15.00 Thematische sessie naar keuze
15.50 Afsluiting en aanbieden FACE2FACE lerarenboek
Thematische sessies
Jelle Creemers – Hoofddocent ETF Leuven
“De Teacher Training Guide: technieken voor interreligieus gesprek”
Brahim Bouzarif – CIRRA
“Spreken over religieus extremisme met moslimleerlingen”
Samuël Velinga – Projectmedewerker EDUC8
“FACE2FACE: Protestantse Deep Modules”
Judith Hermans – leerkracht Orthodoxe godsdienst
“FACE2FACE: Orthodoxe Deep Module ‘gewelddadige teksten’”
Kobus Kok – hoogleraar ETF Leuven
“The Religious Other in John’s Gospel: a Conversation Starter”
Philip Quarles van Ufford – PEGO leerkracht
“ILD/ILC op school: uitwisseling ervaringen en best practices

Aan de studiedag dragen islamitische, orthodoxe, protestants-evangelische en rooms-katholieke sprekers bij.

Tarieven en aanmelden

Aanmelden kan t/m 10 oktober. Deelname aan de studiedag kost € 39. Hierin zijn lunch, koffiepauzes en een FACE2FACE lerarenboek inbegrepen. Een attest van nascholing kan op de studiedag verkregen worden.

EDUC8 Consortium Europese Commissie
header-logo3.png

 

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer