Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?

03 oktober 2020

Studiedag

Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?

Locatie : ETF Leuven

Studiedag voor kader in kerken, leraren, kinder- en jeugdwerkers, (ortho)pedagogen en andere professioneel geïnteresseerden.

Is geloofsopvoeding een lastig verhaal? De boodschap van de Bijbel die je wilt doorgeven aan een volgende generatie lijkt soms haaks te staan op allerlei ervaringen in het leven van hier en nu. Niet alleen de boodschap, ook het hele proces van geloofsopvoeding kan een lastig verhaal zijn; het is niet eenvoudig in deze tijd, voor ouders niet, voor leraren niet, en kinderen/jongeren staan er veelal alleen voor in een seculiere omgeving. Tegelijkertijd zijn er hoopvolle perspectieven te melden over geloofsopvoeding, want het verhaal van geloofsopvoeding is niet alleen een lastig verhaal. Deze studiedag thematiseert de uitdaging van geloofsopvoeding en gaat op diverse vragen in vanuit verschillende perspectieven.

De dag wordt ingeleid door godsdienstpedagoog en hoogleraar praktische theologie Jos de Kock. Daarnaast zijn er bijdragen door professionals vanuit jeugdwerk, kerk en onderwijs.

Dagprogramma & sprekers

10:00     Opening
10:10     Godsdienstpedagoog en pedagoog en hoogleraar praktische theologie Jos de Kock (ETF Leuven) houdt een godsdienstpedagogische inleiding: “Wat bedoelen we precies met geloofsopvoeding? Welke idealen spelen een rol en welke vormen kan de praktijk van geloofsopvoeding aannemen? En wat zijn belangrijke uitdagingen voor gezinnen, kerken en scholen in relatie tot opvoeding en geloof in deze tijd?
10:40     Jeugdwerkprofessional Evelien van Geel (EJV) deelt vanuit het perspectief van christelijk jeugdwerk: “Maar al te vaak hoor ik: ‘geloofsopvoeding, dat gebeurt thuis en in de kerk.’ Natuurlijk is het jeugdwerk voor de jongeren zelf in eerste instantie een plaats waar ze elkaar kunnen ontmoeten en een fijne tijd hebben samen, maar het is tevens een plaats waar ze God ontmoeten. Ook in het jeugdwerk is God aanwezig en krijgt Hij de hoogste plaats. Daar proberen we jongeren op heel wat manieren bewust van te maken en hopen hen te kunnen helpen en ondersteunen in het maken van een keuze voor God. Binnen het jeugdwerk bouwen we mee aan de volgende generatie van discipelen.”
10:55     Dominee Eleonora Hof (VPKB Ieper) levert een bijdrage over vraaggestuurde geloofsopvoeding in een kleine gemeente: “Geloofsopvoeding in een kleine gemeente van de VPKB brengt de uitdaging met zich mee om te werken op basis van vraag, omdat de groepen klein zijn. Als voordeel heeft dit dat er maatwerk geleverd kan worden om de individuele vragen zo goed mogelijk te begeleiden. Ik geef een kort overzicht van het programma in onze gemeente (tienercatechese voor twee tieners met een leerachterstand, individuele belijdeniscatechese, gesprekken met doopouders en ouder die kind wil laten zegenen) en trek vandaaruit lijnen naar de mogelijkheden van een vraaggestuurd aanbod in een kleine gemeente.”
11:10     Inspecteur-adviseur Erika Voskuil (PEGO) spreekt vanuit het perspectief van de school en het godsdienstonderwijs: “In het onderwijs komen we in contact met leerlingen die de geloofsopvoeding van thuis als een last ervaren. Een leerkracht mag leerlingen begeleiden als zij keuzes maken en op een eigentijdse manier vormgeven aan hun levensbeschouwing. De godsdienstles is te vergelijken met een beweegbare brug tussen de context van thuis en die van school en maatschappij.”
11:25     Koffiepauze
11:55     Sprekersforum en Q&A
12:45     Afsluiting
13:00     Lunch

Deelname en inschrijven

U kunt inschrijven voor deze studieochtend tot 27 september 2020. Deelname kost € 27 p.p. (incl. lunch), ETF-studenten betalen € 17 p.p.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer