De praktisch-theologische waarde van film voor kerk en school

13 mei 2017    10:00 - 17:30

Studiedag

De praktisch-theologische waarde van film voor kerk en school

Locatie : ETF Leuven

(i.s.m. VU Amsterdam)

Films kunnen een belangrijke functie vervullen in de religieuze identiteitsconstructie en het geloofsleven van christelijke kijkers. Het kijken naar films kan helpen om het geloof vorm te geven of te begrijpen én om te balanceren tussen verschillende rollen in het leven, de maatschappij en de kerk.

Deelnemers aan deze studiedag krijgen via lezingen, workshops en een filmvertoning inzicht in de waarde van films voor religieuze identiteit en praktische handreikingen om film in hun dagelijkse praktijk van school en kerk te gebruiken. De studiedag is dus ideaal voor voorgangers, oudsten, pastoraal werkers, jeugdwerkers, catecheten, leraren godsdienst/levensbeschouwing, aalmoezeniers, geestelijke verzorgers en andere geïnteresseerden.

Schrijf u nu in voor deze studiedag via het online inschrijvingsformulier.
Deelname kost € 25 p.p. (film, koffie en lunch inbegrepen).
Studenten en PEGO-onderwijzers betalen € 15 p.p.

Programma en sprekers:

10.00 Ontvangst
10.30 Welkom en introductie door dr. René Erwich
10.45 Dr. Rinke van Hell – Film als gelijkenis: verhalen van waarde
11.30 Dr. Johan Roeland – Jesus Christ Moviestar: film, fandom en geleefde religie
12.15 Lunch
13.15 Prof. dr. Ruard Ganzevoort – Film als pastoraat: het scheppen van werelden Dr. René Erwich – Vikings (tv-serie): de botsing tussen religies en de waarde voor religieuze educatie Dr. Rinke van Hell – Film als gelijkenis in de praktijk van kerk en school
14.30 Pauze
14.45 Prof. dr. Sylvain De Bleeckere – Inleiding film Stranger than Fiction
15.15 Filmvertoning Stranger than Fiction
17.10 Conclusie en vragenronde door dr. René Erwich
Stranger than Fiction

Een grappige en diepzinnige romantische komedie van de regisseur van Finding Neverland, The Kite Runner en The Machine Gun Preacher.

Harold Crick is een belastinginspecteur, wiens leven overhoop wordt gehaald als hij via een voice-over het verhaal van zijn leven hoort vertellen. Deze vertelster is een schrijfster die haar laatste roman probeert af te maken, maar zij weet niet dat haar hoofdpersonage daadwerkelijk leeft en zijn leven via haar woorden plaatsvindt. Geheel wanhopzig zoekt Harold hulp bij een excentrieke professor.

Verenigde Staten 2006, 113 min., Engels gesproken, Comedy/Romance
dir.: Marc Forster / cast: Will Farrell, Maggie Gyllenhaal, Emma Thompson

Biografieeën

Dr. René Erwich is hoofddocent Praktische Theologie aan de ETF Leuven en lector Geloven in Context aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij is expert in pastorale theologie en de verschillende contexten van geloofspraktijken in kerken en religieuze educatie.

Dr. Rinke van Hell is docent Praktische Theologie en onderzoeker bij het lectoraat Geloven in Context aan de Christelijke Hogeschool Ede. In juni 2016 verdedigde ze met succes haar promotieonderzoek in film en praktische theologie aan de ETF Leuven en de VU Amsterdam.

Dr. Johan Roeland is universitair docent Media, Religie en Cultuur aan de VU Amsterdam. Een van zijn specialismes is de relatie tussen (social) media, populaire cultuur, religie en evangelicalisme.

Prof. dr. Ruard Ganzevoort is hoogleraar Praktische Theologie en decaan aan de faculteit Godgeleerdheid van de VU Amsterdam. Zijn interesses liggen op het gebied van pastorale theologie, godsdienstpsychologie, traumapastoraat, en de relatie tussen populaire cultuur en religie.

Prof. dr. Sylvain De Bleeckere is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Hasselt. Zijn expertise ligt op het snijvlak van filosofie, theologie en cultural studies.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer