Paulus' boodschap aan Filemon voor toen en nu

08 december 2018    09:00 - 13:30

Studiedag

Paulus' boodschap aan Filemon voor toen en nu

Locatie : ETF Leuven

Taal : Nederlands

Hoe ging Paulus om met slavernij?

De brief aan Filemon is de kleinste van alle brieven die we van Paulus in het Nieuwe Testament terugvinden. Het biedt ons een venster op de wereld van het vroege Christendom en de krachtige uitwerking van het Evangelie in een door slavernij gekenmerkt leven. Anders dan gebruikelijk in het Romeinse Rijk, kan Paulus door de dood en opstanding van Jezus Christus een beroep doen op Filemon om met zijn slaaf Onesimus het goede te doen.

De vakgroep Nieuwe Testament van de ETF Leuven nodigt u uit om stil te staan bij wat dit goede is, en om na te denken over de vraag hoe het Evangelie zich verhoudt tot oude en nieuwe vormen van slavernij. Er worden daarbij verschillende benaderingen gebruikt; een historische, taalkundige, retorische en praktische benadering.

Schrijf u nu in voor deze studiedag via het online inschrijvingsformulier.
Aanmelden kan t/m 25 november 2018.
Deelname kost € 25 p.p. (koffie en lunch inbegrepen).
ETF-studenten en ETF-alumni betalen € 15 p.p.

Programma:

9.00 Ontvangst met koffie
9.15 Opening en inleiding door prof. dr. Kobus Kok

Inleidingsvraagstukken, zoals het ontstaan en datering van de brief Filemon en de verhouding tussen Paulus, Filemon en Onesimus worden besproken.

9.30 Historische benadering door dr. Boris Paschke

Introductie over slavernij in de oudheid en a.d.h.v. verschillende bronteksten.

10.00 Taalkundige benadering door dr. Mark Paridaens

Moeilijke vertaalkwesties in de Filemonbrief a.d.h.v. een vergelijking tussen verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, met een focus op de verzen 5 en 6.

10.30 Pauze
10.50 Retorische benadering door prof. dr. Gie Vleugels

Het begrip koinonia (gemeenschap) en welke sociale verantwoordelijkheid dit met zich meebracht voor de gemeente wordt besproken.

11.15 Praktische benadering door gastspreker Johanneke van Slooten van Cherut Belgium

Zij vertelt over het werk van Cherut Belgium in Antwerpen, een organisatie die de confrontatie aangaat met vrouwenhandel, uitbuiting en gedwongen prostitutie. Als christenen hebben we een verantwoordelijkheid om op te staan tegen onrecht en recht te brengen aan de onderdrukten.

12.00 Vragenronde
12.30 Afsluitende broodjeslunch

Sprekers:

Prof. dr. Kobus Kok is hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Nieuwe Testament van de ETF Leuven.

Dr. Boris Paschke is gastdocent Nieuwe Testament aan de ETF Leuven.

Dr. Mark Paridaens is extern lesgever Nieuwe Testament aan de ETF Leuven.

Prof. dr. Gie Vleugels is hoogleraar Nieuwe Testament aan de ETF Leuven. Wegens ziekteverlof is hij niet actief in dienst.

Johanneke van Slooten is werkzaam bij Cherut Belgium, een organisatie die zich inzet voor vrouwen in de prostitutie.

Christelijke vakorganisaties die werken rond het thema onrecht en slavernij worden hartelijk uitgenodigd een stand te plaatsen op de ETF op deze studiedag.
Opgave voor 1 november via .
Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer