Evangelisch Erfgoed in Vlaanderen

19 oktober 2019    10:00 - 15:00

Studiedag

Evangelisch Erfgoed in Vlaanderen

Locatie : ETF Leuven

In 2009 richtten de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België de vzw Evadoc op om het rijke en diverse erfgoed van de protestants-evangelische gemeenschappen in Vlaanderen en België te bewaren.

In nauwe samenwerking met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, heeft Evadoc een alomvattende en geïntegreerde erfgoedwerking uitgerold.

De afgelopen tien jaar kon Evadoc belangrijke erfgoedgehelen veiligstellen en ontsluiten. Ook neemt de zorg en interesse bij de geloofsgemeenschappen voor het eigen erfgoed merkbaar toe. Het bijzondere en rijkgeschakeerde erfgoed komt geregeld onder de aandacht van een breed publiek en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Graag nodigt Evadoc u uit deze verjaardag mee vieren tijdens deze studie- en ontmoetingsdag.

Een dag voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van protestants-evangelische geloofsgemeenschappen in Vlaanderen en België. Wij willen het rijke en diverse erfgoed belichten en het publiek kennis laten maken met de werking van Evadoc. De workshops zijn bijzonder geschikt voor de verantwoor-delijken van het archief en documentbeheer in kerkge-meente of organisatie, maar staan uiteraard open voor alle geïnteresseerden.

Schrijf u nu in voor deze studiedag via het online inschrijvingsformulier. Uw aanmelding is definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag met vermelding van het aantal personen en uw naam op rekeningnr. BE92 7340 2819 9323.
Aanmelden kan t/m 4 oktober 2019.
Deelname kost € 12,5 p.p. (koffie en lunch inbegrepen).

Programma:

10.00 Welkom door prof. dr. Andreas Beck
10.15 Wie zoekt, die vindt wat: enkele recente vondsten uit archieven van de Evangelische beweging door dr. Jelle Creemers
10.50 Leuk voor later(?) Over het bewaren van het archief van de kerkgemeente door dr. Arjan van ’t Riet, NGK
11.25 Afrikaanse pinksterkerken en hun kerk- gebouwen in de Europese stad: de reconversie van niet-religieuze panden door Afrikaanse migranten door dr. Luce Beeckmans, UGent
12.00 Videopresentatie Evadoc en KADOC – KU Leuven
12.30 Ondertekening nieuw samenwerkingsprotocol Evadoc en KADOC-KU Leuven door prof. dr. Andreas Beck, Evadoc en prof. dr. Kim Christiaens, KADOC-KU Leuven
12.40 Lunch
13.20 Onderweg naar morgen. Over de toekomst-plannen van Evadoc door dr. Aaldert Prins, Evadoc
14.00 Workshops

a. Een goede mappenstructuur voor je kerk of organisatie Katrien Weyns, KADOC-KU Leuven

b. Privacy, raadpleging en selectie: uitgangspunten en tips voor de archieven van plaatselijke kerkgemeenten Joris Colla, KADOC-KU Leuven

c. Waar bewaar ik mijn digitaal en papieren archief door dr. Aaldert Prins, Evadoc

Sprekers

Prof. dr. Andreas Beck is voorzitter van vzw Evadoc, gewoon hoogleraar en vakgroepvoorzitter Historische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, alsook decaan.

Dr. Luce Beeckmans is senior postdoctoraal onderzoeker FWO aan de Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw.

Joris Colla is consulent parochiearchieven en beheerder ODIS, KADOC-KU Leuven.

Dr. Jelle Creemers is hoofddocent en vakgroepvoorzitter Godsdienstwetenschappen & Missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en postdoctoraal onderzoeker voor het FWO-Vlaanderen.

Prof. dr. Kim Christiaens is directeur van KADOC-KU Leuven en voorzitter van de stuurgroep KADOC-Evadoc.

Dr. Aaldert Prins is consulent Evadoc binnen KADOC- KU Leuven voor het protestants-evangelisch erfgoed en postdoctoraal onderzoeker Historische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

Dr. Arjan van ’t Riet is landelijk archivaris van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK).

Katrien Weyns is expert erfgoedbibliotheek en consulent digitaal erfgoed, KADOC-KU Leuven.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer