Visie & Missie

Visie & Missie

Missie

De ETF Leuven heeft als doel om de internationale evangelische beweging te verdiepen, te versterken en toe te rusten op academisch niveau. Daarom is onze faculteit een bestemming voor iedereen die zich  wetenschappelijk wil voorbereiden op functies in kerken, godsdienstonderwijs, christelijke organisaties en het zendingsveld. Door middel van wetenschappelijk onderzoek, publicaties en voortgezette vorming draagt de ETF Leuven bij aan de theologische bezinning van de evangelische beweging in België, Nederland en wereldwijd. De opdracht van de ETF Leuven is daarbij om al haar activiteiten ten dienste van God en de naaste te stellen.

Visie

De ETF Leuven wil mensen toerusten om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in onze wereld. Onze aanpak is Bijbelgericht, van academisch niveau en cultureel verrijkend.

  • Bijbelgericht
    In lijn met de Reformatie en de wereldwijde evangelische beweging wordt de Bijbel bestudeerd als onze primaire en gezagvolle bron voor het christelijke leven en denken. De aandacht voor de Bijbel sluit het belang van de christelijke traditie, rede en ervaring niet uit. De Bijbel als Woord van God benadrukt het belang van wetenschappelijke exegese van het Oude Testament en Nieuwe Testament. De Bijbel krijgt dan ook een centrale plaats in ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
  • Academisch en actueel
    Wij zijn overtuigd van het belang van actueel en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs en bieden erkende diploma’s op academisch niveau (bachelor, master en doctoraat). Ook stimuleren we de geestelijke vorming in combinatie met de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.
  • Interkerkelijk en internationaal
    Aan onze instelling studeren en werken mensen uit verschillende landen/continenten en kerkelijke achtergronden. Deze multiculturele sfeer verrijkt de vorming, verbreedt de horizon en bereidt voor op samenwerken, -leven en geloven in een interculturele maatschappij en kerk.
2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

Inauguratie Koert van Bekkum over Jozua 24 in een religieus plurale context

Lees meer

Nieuwe educatieve master aan de ETF Leuven

Nieuwe educatieve master aan de ETF...

Vanaf september 2021 biedt de ETF Leuven een nieuwe masteropleiding: de Educatieve Master of Science in de godsdienst.

Lees meer