Geschiedenis

Geschiedenis

De ETF is een jonge academische opleiding, ontstaan uit het werk van het Bijbelinstituut België, dat op haar beurt weer voortkwam uit het zendingswerk onder Belgische soldaten tijdens WO I.

1919
Oprichting van de Bijbelschool “Institut Biblique de la Mission Belge Evangélique” in Brussel.

1922
Opening van de Nederlandstalige afdeling: het Bijbelinstituut België.

vanaf 1965
Sterke groei van de opleiding, o.a. door de toename van het aantal buitenlandse studenten (onderwijs wordt aangeboden in 3 talen).

1971
De theologische opleiding wordt door de overheid erkend.

1975
Het Bijbelinstituut verhuist naar een voormalig jezuïetenklooster in Heverlee.

1976
De gemeente Heverlee fuseert met de stad Leuven.

1981
De oprichting van de Evangelische Theologische Faculteit, de academische opleiding van het Bijbelinstituut.

1983
De ETF, de academische opleiding wordt door de overheid erkend om licenciaats- en doctoraatsgraden uit te reiken. Dit erkende universitaire onderwijs vormt de basis voor ons huidige onderwijsaanbod.

1984
De ETF reikt haar eerste licentiediploma uit.

1986
De eerste doctorsgraad wordt uitgereikt.

1992
Franse onderdeel IBB wordt afgestoten en elders ondergebracht.

1996
Het licentieprogramma (de voorloper van de huidige masteropleiding) wordt volledig Engelstalig.

2003
Structuurdecreet Vlaamse overheid voert de BAMA-hervorming door in Vlaanderen en bevestigt de erkenning van de ETF voor het verlenen van de graden van bachelor, master en doctor in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen.

2004-2005
De oude kandidaats- en licentiaatsopleidingen worden omgevormd tot een driejarige academische bacheloropleiding en een tweejarige academische masteropleiding. De oude graduaatsopleiding (BIB) dooft uit.

2007
De bachelor- en masteropleiding van de ETF worden door de NVAO geaccrediteerd.

2008
De Vlaamse overheid kent de ETF een beperkte onderwijssubsidie toe.

2012
De Vlaamse overheid keurt ook de aanvraag tot onderzoeksfinanciering goed.

ETF gebouw oud zw

Wendbaar

Wendbaar

Wat liggen er bijzondere weken achter ons! Door de razendsnelle ontwikkelingen rond het coronavirus werd het academische leven en werken aan de ETF Leuven...

Lees meer<-- End of Tawk.to Script -->