Universitair docent Nieuwe Testament (0,5 vte)

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven is een unieke instelling voor hoger onderwijs. Zij is gelegen in de oudste universiteitsstad van de Benelux – in een land waar het protestantisme een kleine minderheid vormt. Tegelijk is zij één van de weinige evangelische en interdenominationele instellingen voor universitair onderwijs in Europa, die een brede uitstraling heeft ver over de landsgrenzen heen. Sinds 1983 heeft de instelling een academische erkenning en reikt zij de graden van bachelor, master en doctoraat uit.  De opleidingen zijn NVAO geaccrediteerd.

De ETF Leuven zoekt

een universitair docent Nieuwe Testament (0,5 vte).

Hij/zij zal ook functioneren als beleidsmedewerker die de decaan proactief ondersteunt bij het onderzoeks- en onderwijsbeleid. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van drie academiejaren met uitzicht op een vaste benoeming. Aanstelling is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

Hij/zij wil vanuit een evangelische overtuiging een positieve bijdrage leveren aan de missie van de ETF Leuven.

Van de docent worden de volgende kwalificaties verwacht:

 • Gepromoveerd (dr./PhD) op het terrein van het Nieuwe Testament bij aanvang van het mandaat;
 • Gespecialiseerd in Paulinische studies, met een duidelijke focus op exegese;
 • Taalkundige focus met uitstekende kennis van Koine Grieks;
 • Relevante onderzoekservaring, blijkend uit een goed trackrecord van (internationale) wetenschappelijke publicaties;
 • Een goede teamspeler die vanuit eigen expertise kan bijdrage aan de missie van het Research Center for Early Christianity (RCEC) en kan tevens meewerken in projecten van het Institute of Leadership and Social Ethics(ILSE);
 • Ervaring in het aanvragen van externe fondsen voor onderzoeksprojecten, zowel tweede als derde geldstroom;
 • Uitgebouwd academisch netwerk en internationale erkenning op het eigen expertisegebied;
 • Uitstekende didactische vaardigheden en aantoonbare ervaring met het geven en ontwikkelen van academisch onderwijs en begeleiden van scripties op BA en MA niveau;
 • Sterke communicator, zowel naar studenten als naar collega’s en vakgenoten;
 • Excellente mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels;
 • In staat om zelfstanding onderzoek en onderwijs uit te voeren en tegelijkertijd een krachtige teamspeler;
 • Een flexibele, initiatiefrijke en gedreven attitude.

Voor haar/zijn functioneren als beleidsmedewerker onderzoek worden eveneens de volgende kwalificaties verwacht:

 • Goede kennis van de Europese en Vlaamse regelgeving en werking m.b.t. universitair onderzoeksbeleid;
 • Goede administratieve vaardigheden en aantoonbare ervaring op het gebied van commissiewerk en beleidsmedewerkerschap;
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van fonds- en onderzoeksaanvragen;
 • Aantoonbare leidinggevende en coördinerende ervaring;
 • Aantoonbare ervaring in het voorbereiden van beleidsdocumenten.

Kandidaten die zich herkennen in de bovengenoemde kwalificaties, de christelijke identiteit van de ETF kunnen onderschrijven en een positieve bijdrage willen leveren aan de missie van de ETF worden uitgenodigd te solliciteren. U kunt uw motivatiebrief en CV sturen aan de decaan van de faculteit prof. dr. Andreas J. Beck via . De sollicitatietermijn sluit op 27 oktober 2020. Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Wendbaar

Wendbaar

Wat liggen er bijzondere weken achter ons! Door de razendsnelle ontwikkelingen rond het coronavirus werd het academische leven en werken aan de ETF Leuven...

Lees meer

Theologie studeren in 2020-2021?

Theologie studeren in 2020-2021?

Vind alle info en proefcolleges online of contacteer ons! We helpen graag een geïnformeerde keuze maken!

Lees meer