Junior onderzoeker in de theologische ethiek (1)

Junior onderzoeker in de theologische ethiek (1)

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven is een unieke instelling voor hoger onderwijs. We zijn gevestigd in een van de oudste universiteitssteden van Europa. De ETF Leuven is een van de weinige evangelische en interkerkelijke instellingen die geaccrediteerd theologisch onderwijs op universitair niveau aanbieden in Europa, met een impact tot ver buiten de nationale grenzen. De ETF Leuven is een flexibele, kleinschalige en ambitieuze academische instelling.

de ETF Leuven zoekt

een junior onderzoeker in de theologische ethiek (1 vte).

Het betreft een aanstelling voor doctoraatsonderzoek, voor een periode van vier jaar. Aanstelling is mogelijk vanaf 1 mei 2024 (in overleg is een eventuele latere startdatum mogelijk).

Wat we bieden en verwachten:

 • Wij bieden jou een verantwoordelijke en afwisselende functie als promovenda/promovendus in het extern gefinancierde onderzoeksproject ‘Contesting Hopes: Navigating Hope and Faith in a Landscape of Crisis’, uitgevoerd door de ETF Leuven en de Protestantse Theologische Universiteit.
 • Je wordt onderdeel van een onderzoeksteam, geleid door dr. Steven van den Heuvel en prof. dr. Erik Olsman, dat vernieuwend empirisch onderzoek doet naar de wijze waarop ‘hoop’ fungeert in concrete contexten, in Nederland en Vlaanderen.
  • Met jouw specifieke deelonderzoek draag je bij aan een beter begrip van de wijze waarop mensen ‘hoop’ beleven, in relatie tot de landbouw in een lokaliteit in Vlaanderen of Nederland, met nadrukkelijke aandacht voor de rol van het christelijk geloof in die hoop-beleving.
  • Je deelonderzoek heeft een sterk empirische inslag; we verwachten dat je kwalitatief onderzoek gaat doen (mogelijk middels participerende observatie en het afnemen van interviews) dat resulteert in een aantal wetenschappelijke artikelen en een publiceerbare dissertatie.
  • Daarnaast ben je betrokken bij andere activiteiten: je participeert in een klankbordgroep rond dit onderzoek; tevens ben je in beperkte mate betrokken in het onderwijs en in academische dienstverlening.
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een fulltime dienstverband en een bench fee, in eerste instantie voor een jaar, met zicht op een verlenging tot in totaal vier jaar. Het salaris wordt vastgesteld op basis van ervaring en anciënniteit volgens interne salarisschalen.

Ideaal profiel

 • Je hebt een (bij voorkeur twee- of driejarig) Master-diploma in de theologie of religiewetenschappen;
 • Je hebt affiniteit met het vakgebied van de milieu-ethiek en/of de studie van ‘hoop’;
 • Je hebt goede onderzoekscompetenties, specifiek op het vlak van empirisch onderzoek;
 • Je bent gemotiveerd om een vernieuwende bijdrage te leveren aan het verstaan van het fenomeen ‘hoop’;
 • Je bent een goede teamspeler en hebt een flexibele, initiatiefrijke en gedreven attitude;
 • Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels;
 • Je staat achter de missie en visie van de ETF Leuven en bent betrokken in een plaatselijke kerkgemeenschap.

Meer informatie kan worden verkregen door contact op te nemen met de projectleider van het project ‘Contesting Hopes’, dr. Steven C. van den Heuvel: .

Reageren?

De ETF Leuven streeft ernaar een diverse (onderzoeks)gemeenschap te vormen. Ben je enthousiast daar deel van te worden en herken je je in een aantal belangrijke profielpunten? Dan word je hartelijk uitgenodigd te solliciteren. Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk donderdag 2 mei 2024 aan de decaan van de faculteit, prof. dr. Jelle Creemers, via . Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

Inauguratie Koert van Bekkum over Jozua 24 in een religieus plurale context

Lees meer

Nieuwe educatieve master aan de ETF Leuven

Nieuwe educatieve master aan de ETF...

Vanaf september 2021 biedt de ETF Leuven een nieuwe masteropleiding: de Educatieve Master of Science in de godsdienst.

Lees meer