Bestuur

Bestuur

De Evangelische Theologische Faculteit Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt volgens de wet op de VZW georganiseerd.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de faculteit. Zij bestaat uit rector prof. dr. Jos de Kock, decaan prof. dr. Andreas Beck, en administratief directeur drs. Gerson Veldhuizen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om directie en academisch personeel te benoemen en om het huishoudelijk reglement en het onderwijs- en examenreglement te wijzigen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel (voorzitter), prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Sarah Morton, Chris Sebrechts, dr. Richard Toes, drs. Anne van Olst en studentvertegenwoordiger Theo Westhuis. De directie participeert met adviserende stem.

Algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt bestuurders, kan statuten aanpassen en keurt de begroting goed. Zij komt één keer per jaar samen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel (voorzitter), Diederick Eikelboom, prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Michael Künnemann, Hans Maat, Sarah Morton, prof. dr. Phil Roberts, Chris Sebrechts, ds. Jean-Claude Thienpont, dr. Richard Toes, drs. Anne van Olst, Kees van Velzen en studentvertegenwoordiger Theo Westhuis. De directie participeert met adviserende stem.

Regeringscommissaris

Regeringscommissaris Marleen Deputter is toegewezen door de Vlaamse Regering om toe te zien op de besteding van de overheidsmiddelen en het nakomen van de regelgeving van de overheidsopdrachten. Zij woont de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bij.

ETF Leuven opent academiejaar met 65 nieuwe studenten

ETF Leuven opent academiejaar met 65...

Nieuwe rector De Kock benadrukt belang van ontmoetingsleren in inaugurele rede

Lees meer

Aza Goudriaan deeltijds gasthoogleraar aan de ETF Leuven

Aza Goudriaan deeltijds...

Historisch Theoloog versterkt Institute of Post-Reformation Studies (IPRS)

Lees meer