Bestuur

Bestuur

De Evangelische Theologische Faculteit Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt volgens de wet op de WVV georganiseerd.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de faculteit. Zij bestaat uit rector prof. dr. Jos de Kock, decaan prof. dr. Andreas Beck, en administratief directeur Jeroen Le Jeune.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om directie en academisch personeel te benoemen en om het huishoudelijk reglement en het onderwijs- en examenreglement te wijzigen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel (voorzitter), dr. Jessie Dezutter, prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Sarah Morton, Chris Sebrechts, dr. Richard Toes, drs. Anne van Olst en studentvertegenwoordiger Jaron Murre. De directie participeert met adviserende stem.

Algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt bestuurders, kan statuten aanpassen en keurt de begroting goed. Zij komt één keer per jaar samen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel (voorzitter), dr. Jessie Dezutter, Diederick Eikelboom, prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Michael Künnemann, Hans Maat, Sarah Morton, prof. dr. Phil Roberts, Chris Sebrechts, ds. Jean-Claude Thienpont, dr. Richard Toes, drs. Anne van Olst, Kees van Velzen en studentvertegenwoordiger Jaron Murre. De directie participeert met adviserende stem.

Regeringscommissaris

Regeringscommissaris Marleen Deputter is toegewezen door de Vlaamse Regering om toe te zien op de besteding van de overheidsmiddelen en het nakomen van de regelgeving van de overheidsopdrachten. Zij woont de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bij.

Wendbaar

Wendbaar

Wat liggen er bijzondere weken achter ons! Door de razendsnelle ontwikkelingen rond het coronavirus werd het academische leven en werken aan de ETF Leuven...

Lees meer<-- End of Tawk.to Script -->