Bestuur

Bestuur

De Evangelische Theologische Faculteit Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt volgens de wet op de WVV georganiseerd.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de faculteit. Zij bestaat uit rector en administratief directeur prof. dr. Jos de Kock en decaan prof. dr. Jelle Creemers.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om directie en academisch personeel te benoemen en om het huishoudelijk reglement en het onderwijs- en examenreglement te wijzigen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel (voorzitter), dr. Jessie Dezutter, dr. Kim Loyens, Chris Sebrechts, Rinder Sekeris, drs. Anne van Olst en studentvertegenwoordiger Hanneke Schutte. De directie participeert met adviserende stem.

Algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt bestuurders, kan statuten aanpassen en keurt de begroting goed. Zij komt één keer per jaar samen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel (voorzitter), dr. Jessie Dezutter, Michael Künnemann, dr. Kim Loyens, Sarah Morton, Chris Sebrechts, Rinder Sekeris, drs. Anne van Olst, en studentvertegenwoordiger Hanneke Schutte. De directie participeert met adviserende stem.

Regeringscommissaris

Regeringscommissaris Marleen Deputter is toegewezen door de Vlaamse Regering om toe te zien op de besteding van de overheidsmiddelen en het nakomen van de regelgeving van de overheidsopdrachten. Zij woont de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bij.

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

Inauguratie Koert van Bekkum over Jozua 24 in een religieus plurale context

Lees meer

Nieuwe educatieve master aan de ETF Leuven

Nieuwe educatieve master aan de ETF...

Vanaf september 2021 biedt de ETF Leuven een nieuwe masteropleiding: de Educatieve Master of Science in de godsdienst.

Lees meer