Bestuur

Bestuur

De Evangelische Theologische Faculteit Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt volgens de wet op de VZW georganiseerd.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de faculteit. Zij bestaat uit rector prof. dr. Andreas Beck, vicedecaan onderwijs dr. Jelle Creemers, vicedaan onderzoek dr. Maria Verhoeff, en administratief directeur drs. Gerson Veldhuizen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om directie en academisch personeel te benoemen en om het huishoudelijk reglement en het onderwijs- en examenreglement te wijzigen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, drs. Filip De Cavel (voorzitter), prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Sarah Morton, Jef Saenen, Chris Sebrechts, dr. Richard Toes  en studentvertegenwoordiger Alex de Vreugd. De directie participeert met adviserende stem.

Algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt bestuurders, kan statuten aanpassen en keurt de begroting goed. Zij komt één keer per jaar samen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, drs. Filip De Cavel (voorzitter), Diederick Eikelboom, prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Michael Künnemann, Hans Maat, Sarah Morton, prof. dr. Phil Roberts, Jef Saenen, Chris Sebrechts, ds. Jean-Claude Thienpont, dr. Richard Toes, Kees van Velzen en studentvertegenwoordiger Alex de Vreugd. De directie participeert met adviserende stem.

Regeringscommissaris

Regeringscommissaris dr. Jozef De Cuyper is toegewezen door de Vlaamse Regering om toe te zien op de besteding van de overheidsmiddelen en het nakomen van de regelgeving van de overheidsopdrachten. Hij woont de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bij.

ETF Leuven opent academiejaar 2018-2019 met 215 studenten

ETF Leuven opent academiejaar...

Openingsrede prof. dr. Jack Barentsen: De voorganger als vernieuwer? Religieus leiderschap in een postwaarheidwereld

Lees meer

Andreas Beck rector ETF Leuven vanaf 1 oktober

Andreas Beck rector ETF Leuven vanaf...

Overgangsperiode naar nieuw rectoraat aan de ETF Leuven

Lees meer