Bestuur

Bestuur

De Evangelische Theologische Faculteit Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt volgens de wet op de VZW georganiseerd.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de faculteit. Zij bestaat uit rector prof. dr. Patrick Nullens, decaan prof. dr. Andreas Beck en administratief directeur drs. Gerson Veldhuizen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om directie en academisch personeel te benoemen en om het huishoudelijk reglement en het onderwijs- en examenreglement te wijzigen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, drs. Filip De Cavel (voorzitter), prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Sarah Morton, Jef Saenen, Chris Sebrechts, Henk Van Acker en studentvertegenwoordiger Alex de Vreugd. De directie participeert met adviserende stem.

Algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt bestuurders, kan statuten aanpassen en keurt de begroting goed. Zij komt één keer per jaar samen.

Leden: dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, drs. Filip De Cavel (voorzitter), Diederick Eikelboom, prof. dr. Henk Jochemsen (vice-voorzitter), Henk Koppelaar, Michael Künnemann, Hans Maat, Sarah Morton, prof. dr. Phil Roberts, Jef Saenen, Chris Sebrechts, Henk Van Acker, Kees van Velzen en studentvertegenwoordiger Alex de Vreugd. De directie participeert met adviserende stem.

Regeringscommissaris

Regeringscommissaris dr. Jozef De Cuyper is toegewezen door de Vlaamse Regering om toe te zien op de besteding van de overheidsmiddelen en het nakomen van de regelgeving van de overheidsopdrachten. Hij woont de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bij.

Gerson Veldhuizen nieuwe administratieve directeur ETF Leuven

Gerson Veldhuizen nieuwe...

Met de aanstelling van Veldhuizen wil de ETF inzetten op verdere groei en professionalisering.

Lees meer

Lovend visitatierapport voor ETF Leuven

Lovend visitatierapport voor ETF Leuven

“Alumni van de ETF zijn breed inzetbaar”

Lees meer