ETF Leuven opent academiejaar met onderwijs op de campus

21 september 2020

ETF Leuven opent academiejaar met onderwijs op de campus

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven opende vandaag academiejaar 2020-2021 met 62 nieuwe studenten. Het residentiële onderwijs start opnieuw met fysieke lessen. Met haar ervaring in afstandsonderwijs kan de faculteit eenvoudig omschakelen als verstrengde coronamaatregelen daar om vragen.

De ETF Leuven telt op dit moment 22 nieuwe inschrijvingen voor een programma op bachelorniveau, 40 op masterniveau en 10 voor het doctoraatsprogramma. Nog niet alle (her)inschrijvingen zijn rond, maar de cijfers zijn stabiel. Het studententotaal voor 2020-2021 komt naar schatting uit op minstens 225. Opvallend is een stijging van het aantal internationale master- en doctoraatsstudenten.

Oog voor de moeheid van kinderen
In zijn openingswoord refereerde rector prof. dr. Jos de Kock naar de moeheid in onderwijsinstellingen door de intensieve tweede helft van het vorige jaar. Hij riep op ondanks de moeheid de ogen open te houden en de handen resoluut ten dienste te stellen van kinderen en jongeren: de kinderen in de eigen samenleving die verbondenheid, ruimte, kansen en soms zelfs veiligheid hebben gemist, maar zeker ook de kinderen op de vlucht die een zwaar verleden hebben en toekomstperspectief missen. “Theologie kan bijdragen aan het vinden van wijsheid om als mens, als geloofsgemeenschap en als samenleving dienstbaar te zijn in de ontmoeting met kwetsbaarheid en onrecht om ons heen.” aldus de Kock.

Afscheidsrede prof. dr. Jan Hoek
Met de rede “God is goed. Theologie als doxologie” nam prof. dr. Jan Hoek vandaag afscheid van de ETF Leuven. Hij sprak over de betekenis van de uitspraak ‘God is goed’ in de doxologische psalm 92 waarin het leven met de goede God een aangevochten leven blijkt te zijn. Alleen vanuit een steeds hernieuwd zicht op God gaat de toekomst voor de pelgrim open. Hoek stelde dat “het in de actuele dogmatische bezinning op de goedheid van God van belang is deze belijdenis scherp af te bakenen tegenover het front van het neomarcionitisme en anderzijds weg te blijven van een abstract en afstandelijk denken en spreken over God als ongekwalificeerde Almacht zonder gezicht en zonder hart.”

Decaan prof. dr. Andreas Beck: “Wij zijn collega Hoek enorm dankbaar voor zijn trouwe inzet in de afgelopen 17 jaar. Hij heeft niet alleen een groot aantal colleges dogmatiek verzorgd in de bachelor en daarnaast werkcolleges in de master, maar hij was ook betrokken in onze onderzoeksprogramma’s. Zo was hij promotor van twee promovendi die nu beiden doceren in het universitair hoger onderwijs. Bovendien was hij ruim 8 jaar lid van de algemene vergadering, het hoogste orgaan van de ETF Leuven.”

Over prof. dr. Jan Hoek
Jan Hoek (1950) is sinds 2004 verbonden aan de ETF Leuven als deeltijds hoogleraar Systematische Theologie.

Hij studeerde theologie in Leiden en diende twee gemeenten van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk als predikant. In 1981 promoveerde hij te Leiden met een proefschrift getiteld ‘Daniël Colonius (1566-1635), theoloog tussen reformatie en orthodoxie’. In zijn loopbaan was hij als docent dogmatiek verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) als bijzonder hoogleraar ‘gereformeerde spiritualiteit’ aan de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat) en vervolgens de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Groningen). Sinds 2001 is hij lid van de redactie van het tijdschrift Theologia Reformata. Van zijn hand verschenen tal van publicaties op de terreinen van dogmatiek, ethiek, gemeenteopbouw, homiletiek en spiritualiteit.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer