ETF Leuven opent academiejaar met nieuwe decaan

27 september 2022

ETF Leuven opent academiejaar met nieuwe decaan

Opnieuw lichte groei van aantal nieuwe residentiële studenten in bacheloropleiding.

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven opende vandaag academiejaar 2022-2023 met 61 nieuwe studenten. Prof. dr. Jelle Creemers sprak zijn inaugurele rede uit als hoogleraar Religiewetenschappen en Missiologie. Hij volgt met ingang van dit academiejaar prof. dr. Andreas Beck op als decaan van ETF Leuven.

Het studententotaal voor 2022-2023 komt naar schatting uit op 225. Opvallend is opnieuw een lichte groei van het aantal nieuwe residentiële studenten in de bacheloropleiding.

Theologie als roeping
In zijn openingswoord maakte rector prof. dr. Jos de Kock zich hard voor academische theologie als roeping. “In een tijd waarin voortdurend de vraag naar de actuele en toekomstige relevantie van de theologie wordt gesteld, is het zaak om ook voldoende terug te kijken. Je ziet dan hoeveel vrucht theologisch onderwijs en onderzoek al heeft gebracht. Dat mag een aanmoediging zijn om vrijmoedig een bijdrage te blijven leveren aan academie, kerk en samenleving. Aan de ETF Leuven weten we ons blijvend geroepen om studenten toe te rusten om op uiteenlopende plekken en manieren het goede nieuws van Jezus Christus te delen.”

Vlaamse evangelische vrijkerkelijke beweging
In zijn inaugurele rede belichtte prof. dr. Jelle Creemers de geschiedenis van de evangelische vrijkerkelijke beweging in Vlaanderen in de afgelopen veertig jaar. Professor Creemers ging in op de evangelische spiritualiteit en de hechte informele netwerken die de evangelische beweging kenmerken. In het bijzonder stond hij stil bij de relatie tot twee zogenaamde ‘historische opponenten’ van de beweging: in de eerste plaats de maatschappelijk-politieke context en in de tweede plaats de waargenomen ‘vrijzinnigheid’ binnen de kerken van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Professor Creemers ziet daarin echter een belangrijke ontwikkeling: “Oppositie ten opzichte van de VPKB heeft meer en meer plaatsgemaakt voor samenwerking, machtsverdeling, gedeelde identiteiten en doelen. Dat vraagt om een beter begrip van de ander, die ook een medestander geworden is. Ik sta een open ruimte voor om actief te zoeken naar wat bindt. Dat zien we hier en daar al gebeuren en lijkt me van groot belang voor de toekomst van de kleine protestants-evangelische minderheid in ons land. En hierin kan ook de ETF Leuven als een interkerkelijke instelling een belangrijke rol spelen.”

Decanaatswissel
Met de start van het academiejaar 2022-2023 start professor Creemers ook als nieuwe decaan van de ETF Leuven. Professor Beck geeft na maar liefst 19 jaar het stokje aan hem door. Tijdens de doctoraatsweek eerder in september is uitgebreid stilgestaan bij de lange staat van dienst van professor Beck als decaan van de ETF Leuven. Negentien jaar lang heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de academische ontwikkeling van de ETF Leuven. Rector De Kock: “Hij is een voorbeeld voor velen van hard werken, met visie en doorzettingsvermogen, met hoop in het hart en vol inspiratie. De ETF Leuven zoals we die nu kennen, zou er niet zijn geweest zonder de inzet en het leiderschap van collega Beck.” Professor Beck blijft aan de ETF Leuven verbonden als gewoon hoogleraar en vakgroepvoorzitter Historische Theologie en directeur van het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS).

Over prof. dr. Jelle Creemers
Jelle Creemers (1978) is hoogleraar in en voorzitter van de vakgroep Religiewetenschappen en Missiologie en huidig decaan van de ETF Leuven. Tussen 1996 en 2005 studeerde hij godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (lic.) aan de ETF Leuven en filosofie (kan.) aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij gaf ruim tien jaar Protestants-Evangelisch godsdienstonderwijs. In 2006 werd hij als deeltijds onderzoeksassistent verbonden aan de ETF Leuven, waar hij in 2014 promoveerde op een proefschrift over de internationale dialoog tussen de Rooms-katholieke kerk en de klassieke pinksterbeweging. Voorts werd hij aan de ETF Leuven aangesteld als docent (2014), hoofddocent (2017) en hoogleraar (2022). Jelle Creemers is thans directeur van het Institute for the Study of Freedom of Religion or Belief (ISFORB) van de ETF Leuven. Hij is tevens Research Associate aan het Interculturalism, Migrataion and Minorities Research Center (KU Leuven).

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer