ETF Leuven opent academiejaar 2017-2018

26 september 2017

ETF Leuven opent academiejaar 2017-2018

Gisteren opende de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven het academisch jaar 2017-2018. Met 57 nieuwe inschrijvingen -26 ingeschrevenen voor een programma op bachelorniveau, 26 op masterniveau en 5 voor het doctoraatsprogramma- komt het studentenaantal opnieuw boven de 200 uit.

Rector prof. dr. Patrick Nullens sprak in zijn openingswoord over het belang van theologisch onderzoek voor kerk en samenleving: “We mogen bij de herdenking van 500 jaar reformatie niet vergeten dat het onderzoek is geweest dat de kerk heeft veranderd, en niet zomaar de persoonlijke ervaring van een individu. Luther stelde kritische vragen over de aflaten, over de betekenis van rechtvaardiging door geloof in de Romeinen- en de Galatenbrief, over de pastorale kracht van Gods Woord in ons dagelijkse leven, over de scheiding tussen kerk en staat. Kerk en universiteit horen daarom samen in de geschiedenis van de reformatie in Europa. Deze eenheid geldt ook de ETF, ons motto is fides quaerens intellectum (geloof dat zoekt te verstaan). Het geloof in Christus als Heiland blijft hetzelfde, de context waarin we dit verstaan is in elke generatie nieuw. De huidige migratie in Europa is zo’n context die vraagt om gedegen onderzoek.”

Bestudering culturele diversiteit

Prof. dr. Pieter Boersema, hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie, stelde in zijn openingscollege dat godsdienstwetenschappelijk onderzoek kan bijdragen tot de verbindende kracht van het evangelie tussen migrantenkerken en gevestigde kerken. “Christenmigranten en gevestigde kerken in Nederland verwachten dat ze elkaar zullen herkennen als christenen, maar stuitten vaker op wederzijds onbegrip. De westerse visie van autochtone christenen op het leven in een individualistische, pluralistische samenleving, waarbij maatschappelijke regels en economische rationaliteit op een dualistische en functionele manier maatgevend zijn, kan als choquerend worden ervaren door migranten. Tegelijk kunnen sommige gebruiken door westerse christenen als ‘islamitisch’ worden getypeerd, zoals de hiërarchische relatie tussen ouders en kinderen en de sociaal religieuze cohesie onderling. Toch zijn deze gebruiken eerder cultureel dan religieus bepaald en zien we die ook terug bij christenmigranten uit eenzelfde regio als moslims. De ervaring leert dat het om meer dan misverstanden gaat die op te lossen zijn door onderwijs en het samen van elkaar leren. Het gaat ook over historisch besef en wereldbeeld, verschillen die in de religieuze praktijk tot uiting komen en kunnen leiden tot onbegrip.”

De ETF-vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie heeft in haar onderzoek naar de relatie tussen migrantenkerken en westerse kerken gebruik gemaakt van nieuwe onderzoeksmodellen die religieus gedrag, waarden en normen kunnen vertalen naar culturele niet-normatieve waarden die meer inzicht geven in de contextuele verschillen tussen de verschillende cultureel-religieuze groeperingen. Daarmee zoekt zij niet zozeer een proces tot integratie, maar de bestudering van de culturele diversiteit. Juist deze bestudering is een belangrijk aspect om tot geestelijke vernieuwing te komen:  zij ontdekt via de gezamenlijkheid in culturele diversiteit de verbindingskracht van het Evangelie.

Over prof. dr. Pieter Boersema

Prof. dr. Pieter Boersema (1953) is hoogleraar en vakgroepvoorzitter Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de ETF Leuven. Hij is gespecialiseerd in de antropologie van de religie en promoveerde in 2004 aan de KU Leuven op een antropologisch onderzoek naar religieuze veranderingen in de evangelische beweging in Vlaanderen en Nederland. Zijn academisch onderzoek richt zich de laatste jaren op christenmigranten. Zo is er afgelopen jaar in samenwerking met SKIN Rotterdam een onderzoek afgerond over de sociaal-culturele waarden in het kader van de kerk, arbeid en economie. Dit onderzoek ‘Onbenutte talenten’ wordt nu voortgezet in een breed onderzoeksprogramma in Rotterdam, ROOT17.

Pieter Boersema is getrouwd met Karin de Jonge. Ze hebben veertig jaar gewoond en gewerkt in vier continenten en hebben vijf kinderen en bijna vier kleinkinderen die verspreid over de wereld wonen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer