ETF Leuven opent academiejaar 2016-2017

26 september 2016

ETF Leuven opent academiejaar 2016-2017

LEUVEN, 26 september 2016 – Vandaag opent de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven het academisch jaar 2016-2017. Met 44 nieuwe inschrijvingen voor het academisch jaar 2016-2017 -19 ingeschrevenen voor een programma op bachelorniveau en 25 op masterniveau- blijft het totale aantal stabiel, al zijn de inschrijvingen nog niet helemaal afgesloten.

Met 212 studenten blijft het studentenaantal stabiel. Het ETF Open University Masterprogramma vertoont de grootste groei met 18 nieuwe studenten. Sinds een jaar heeft de ETF de studiekeuze voor dit programma uitgebreid: naast de richting “Church and Pastoral Ministries” kan nu ook “Bible and Theology” in de master gevolgd worden. Nieuwe inschrijvingen voor het doctoraatsprogramma worden wat later in het najaar verwacht.

De ETF Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Rector prof. dr. Patrick Nullens: “Het bachelorprogramma van de ETF Leuven verenigt studenten uit diverse kerkelijke achtergronden, nationaliteit en ‘buitenlandervaring’ met als gemene deler de Nederlandse taal en context. In het masterprogramma schuiven ook studenten uit Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische en Oost-Europese contexten in: een verrijkende studieomgeving die onze afgestudeerden breed inzetbaar maakt.”

De ETF werkt als onafhankelijke universitaire instelling samen met heel wat internationale universiteiten en theologische opleidingen. Prof. dr. Nullens: “Wanneer je als instelling klein bent, moet je je expertise behouden en vervolgens intensief samenwerken.”

Openingscollege: ‘Sensitivity towards outsiders in the New Testament: A Social Identity Theoretical Perspective’
Het wetenschappelijke werk van nieuwtestamenticus prof. dr. Kok kenmerkt zich door een interdisciplinaire benadering. Zo ging Kok in zijn openingslezing in op de diversiteit en mobiliteit die de sociale identiteit van groepen sterk kunnen uitdagen. “In tijden van conflict of verandering, trekken mensen vaak sterkere sociale grenzen. Religie kan een cruciale rol spelen bij het bevorderen van geweld of vrede tussen groepen, maar ook bij het bevorderen van de sociale cohesie.”
Kok concludeert dat Paulus inspireert doordat hij de sociale grenzen van zijn tijd durft overstijgen en inzet op een hogere inclusiviteit die mogelijk is geworden door Jezus Christus. Onder andere in Galaten 3:28, waarin staat dat alle gelovigen één in Christus zijn, ongeacht Jood of Griek, vrij of slaaf, man of vrouw, creëert Paulus een nieuwe taal en beelden die de gekende sociale grenzen en sociale hegemonie van zijn tijd veranderden.

Over prof. dr. Kobus Kok
Prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok (1978) is sinds 2015 hoofddocent en vakgroepvoorzitter Nieuwe Testament aan de ETF Leuven. Hij behaalde zijn MDiv en Th.M aan de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika. In 2008 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het proefschrift “New Perspectives on Healing, Restoration and Reconciliation in John”. Hij was tot zijn verhuizing naar België een tiental jaar actief als predikant van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Het wetenschappelijke werk van dr. Kok kenmerkt zich door een interdisciplinaire benadering, met publicaties in Nieuwe Testament, ethiek en zending.

opening-aj2016_5

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer