ETF Leuven opent academiejaar 2015-2016

25 september 2015

ETF Leuven opent academiejaar 2015-2016

LEUVEN, 21 september 2015 – Vandaag opent de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) het academisch jaar 2015-2016. Met een studentenaantal van meer dan 220 studenten zet de stabiele groei ook dit jaar door.

De ETF heeft 51 nieuwe inschrijvingen voor het academisch jaar 2015-2016. Van deze 51 nieuwe studenten hebben zich er 21 ingeschreven voor een programma op bachelorniveau, 19 op masterniveau en 11 nieuwe studenten zijn toegelaten voor het doctoraatsprogramma. Opvallend is dat nu even veel vrouwelijke als mannelijke studenten zijn ingeschreven voor het eerste jaar van de bacheloropleiding.

Rector prof. dr. Patrick Nullens: “De ETF zet in op duurzame groei. In een klimaat waar theologie minder aanvaard wordt en het geloof steeds meer privé wordt, is het een uitdaging je christelijke identiteit te behouden op academisch niveau en tegelijkertijd je achterban dichtbij te houden en te versterken. Ik denk dat we dit redelijk goed doen. Ons doctoraatsprogramma is groot en uniek in Europa. De ETF Open University neemt toe in belang. Ons Summer Colloquium trekt ook steeds meer studenten aan. En onze studenten zijn fantastisch gemotiveerde mensen. Het is een voorrecht om hen te mogen dienen.”

Inaugurele rede: ‘Reflecting on Evangelism in Europe: Barriers, Bridges and Churches’

IMG_3654Prof. dr. Evert W. van de Poll, die in 2015 benoemd werd tot hoogleraar aan de ETF in Leuven, introduceerde in zijn inaugurele rede de nieuwe invalshoek, ‘de paradox van Europa en het christendom’, om de relatie van Europa tot evangelisatie te bestuderen. “Onze Europese maatschappijen worden tegelijk gekenmerkt door zowel het christendom als door de teloorgang ervan. ” Van de Poll stelt dat de benadering vanuit deze paradox ons een verfijndere waarneming biedt op evangelisatie in Europa doordat het de tegenstrijdige aspecten van eenzelfde realiteit laat zien.

Over prof. dr. Evert van de Poll

Prof. dr. Evert W. van de Poll (1952) is sinds 2002 verbonden aan de ETF in Leuven. In 2015 werd hij benoemd tot hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie. Prof. Van de Poll behaalde zijn Th.M aan de Universiteit van Utrecht. In 2008 promoveerde hij aan de Evangelische Theologische Faculteit met onderzoek over de contemporaine viering van Messiaans-Joodse feesten.

Sinds 1998 woont hij samen met zijn vrouw Yanna in Frankrijk, waar ze dienen bij de Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF).IMG_3755

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer