ETF Colloquium zet in op hoop

1 september 2023

ETF Colloquium zet in op hoop

Emeritaatsviering en 2 verdedigingen

Tijdens de jaarlijkse doctoraatsweek (4 t/m 8 september) van de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, vinden 2 promoties plaats. Ook zijn er vele academische lezingen, waaronder de emeritaatslezing van prof. dr. Martin Webber.

De doctoraatsweek (doctoral colloquium) is het jaarlijkse hoogtepunt van het doctoraatsprogramma van de ETF Leuven. Hier komen alle promovendi en hoogleraren op de campus van de ETF Leuven samen voor presentaties van onderzoeksprojecten en promotieplechtigheden. Het is een stimulerende week voor alle onderzoekers verbonden aan de faculteit.

Hoop die voorbij het oordeel gaat
Het thema van deze 38e editie is “Hope Beyond Judgment”. In tijden van moeilijkheden, troost en hoop rijst al gauw de vraag hoe uitdagingen moeten worden geïnterpreteerd: als vormen van gebrokenheid of een vorm van goddelijk oordeel? “Dit raakt de kern van het Evangelie, dat het kwaad en de zonde ontmaskert, om nederigheid en berouw vraagt, gerechtigheid en leven brengt en schaamte verandert in eer,” aldus prof. dr. Koert van Bekkum. “Daarin is altijd plaats voor christelijke hoop, die des te krachtiger is omdat zij voorbij het oordeel gaat.”

Het thema komt naar voren in faculteitslezingen en de dagelijkse ochtendmeditaties en komt ook aan bod in twee doctoraatsverdedigingen. De eerste gaat over schaamte in het Oude Testament en Mesopotamië en de tweede over de joodse interpretatie van het ‘nieuwe verbond’ in Jeremia 34.

Schaamte in de Hebreeuwse Bijbel en Akkadische teksten
Op dinsdag 5 september verdedigt Jürgen Schulz zijn proefschrift ‘Shame [בושׁ and Cognates] in the Hebrew Bible and Akkadian Texts with Main Focus on the 10th to 6th Centuries: A Linguistic Study and Its Implications’. Schulzs promotor is prof. dr. Markus Zender (ETF Leuven), co-promotor is prof. dr. Hans Neumann (WWU Münster).

Het ‘nieuwe verbond’ in Jeremia 34
Op vrijdag 8 september verdedigt Randall C. Ford zijn proefschrift ‘“The New Covenant” in Jeremiah 31 in Jewish Literature from the First Century until the Time of Don Isaac Abravanel’. Fords promotor is prof. dr. Mart-Jan Paul (ETF Leuven), co-promotor is prof. dr. Pieter A. Siebesma (emeritus professor ETF Leuven)

Emeritaatsviering prof. dr. Martin Webber
Donderdagavond 7 september vindt de emeritaatsviering plaats van prof. dr. Martin Webber. Hij geeft een lezing met de titel ‘Reading the New Testament as Part of Early Christianity: Lessons, Challenges and Opportunities’. Martin Webber begon zijn loopbaan aan de ETF Leuven in 2003, als hoogleraar Nieuwe Testament. Hij was jarenlang coördinator van de masteropleiding en daarna van het doctoraatsprogramma. Hij begeleidde diverse promovendi. “Twee decennia inzet aan de ETF Leuven, dat verdient het om gevierd te worden,” stelt de decaan prof. dr. Jelle Creemers. Hij ontvangt van zijn collega’s nieuwtestamentici dan ook een bijzonder Festschrift, getiteld “Let God Be True. Perspectives on Romans 3”, met 18 bijdragen uit binnen- en buitenland.

 

Het publieke programma van de doctoraatsweek vindt u hier.

Over de ETF Leuven
De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven is een academische instelling en biedt onderwijs aan in theologie en religiewetenschappen op drie niveaus: bachelor, master en doctoraat (PhD). De ETF Leuven heeft een protestants-evangelische identiteit, is interkerkelijk en heeft een sterk internationaal karakter, en laat kwaliteitsvolle academische arbeid samengaan met aandacht voor gemeenschapsvorming en spiritualiteit.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer