ETF colloquium: “Bruggen bouwen, verleden en heden”

3 september 2018

ETF colloquium: “Bruggen bouwen, verleden en heden”

Tijdens de jaarlijkse doctoraatsweek van de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, vinden twee promoties plaats – één over een taalkundige studie van het Johannesevangelie en een andere over de Missiologie van Frederik Fransons – houdt Nieuwtestamenticus prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok zijn inaugurele rede en wordt een feestelijke avond ter ere van prof. dr. Patrick Nullens als aftredend rector georganiseerd.

Het jaarlijkse hoogtepunt van het doctoraatsprogramma van de ETF is het colloquium waarbij alle promovendi en hoogleraren op de campus van de ETF samenkomen voor feedback over onderzoeksprojecten, promoties en allerhande onderzoeksstimulerende activiteiten. Het thema van dit jaar is “Building Bridges, Past and Present,” waarbij wordt gereflecteerd hoe de theologische studiegebieden van deelnemers bruggen (kunnen) bouwen, tussen heden en verleden, onder christenen of tussen christenen en anderen. Momenteel telt de ETF 39 doctoraatsstudenten van twaalf verschillende nationaliteiten (Wit-Rusland, België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Indonesië, Malawi, Nederland, Oekraïne, Syrië, Zwitserland, VS, Zambia).

Hebraïsme, Aramaïsme en het Evangelie van JohannesWassermann lowres
Op 4 september verdedigt Clemens Wasserman (DE) zijn proefschrift, “Das vierte Evangelium aus Sicht der semitischen Sprachen: Ein linguistischer Beitrag zur Klärung der johanneischen Frage.” Het proefschrift onderzoekt de invloed van de Semitische talen op het vierde evangelie. Een nieuw uitgangspunt in deze studie is de opname van Arabische en Aramese dialecten uit de westelijke Levant om informele kenmerken binnen de Semitismen van het Vierde Evangelie beter te identificeren. Met behulp van syntactische databestanden van het Oude Testament, het Nieuwe Testament en geselecteerde Qumran-rollen, kwamen duidelijke inzichten naar voren over de vraag van de Semitische bronnen achter de Griekse tekst van het Vierde Evangelie, en met betrekking tot de Johannische kwestie in het algemeen. Een belangrijke ontdekking is dat het evangelie van Johannes zowel colloquiale Hebraïsmen als informele Aramaismen bevat. Wassermann’s promotors zijn prof. dr. Geert W. Lorein (ETF Leuven, Oude Testament) en prof. dr. Shabo Talay (FU Berlin, Semitisitik / Arabistik)

Clemens Wassermann woont in de buurt van Stuttgart in Duitsland met zijn vrouw en hun vier dochters. Op dit moment is hij betrokken bij theologische training en revisie van Bijbelvertalingen.

De Missiologie van Frederik Franson
Reifler lowres
Op 6 september verdedigt Hans Ulrich Reifler (CH) zijn proefschrift “Zur Missiologie Frederik Fransons (1852-1908): Eschatologie, Missionsmethodik und Transnationale Vernetzung.” Het proefschrift onderzoekt het leven en werk van Frederik Franson (1852-1908), een Zweeds-Amerikaanse revivalevangelist, missie-mobilisator en missie-strateeg. Deze studie onderzoekt de invloed die Fransons eschatologie, missiemethoden en transnationale netwerken hadden op zijn missiologie en zijn zendingswerk. Het proefschrift betoogt dat zijn eschatologie hem zozeer motiveerde dat er binnen 22 jaar talloze kerken, vijftien geloofsmissies en vier vrije kerkfederaties ontstonden als gevolg van zijn rusteloze bediening. Franson heeft ook nieuwe methoden voor zendingswerk geïmplementeerd: vervolgbijeenkomsten voor nieuwe bekeerlingen in Europa en evangelisatiecursussen als een instrument om nieuwe zendelingen te rekruteren. Daarnaast worden Fransons leven en werk bekeken vanuit het perspectief van transnationale connecties in politiek, economie en religie. Dit onderzoek leidt tot de vraag van de relevantie van zijn ideeën voor zijn tijd en voor vandaag. Reiflers promotor is prof. dr. Christof Sauer (ETF Leuven).

Hans Ulrich Reifler, geboren in 1949 in Basel, studeerde theologie in Basel en Vancouver. Van 1976-1991 diende hij als zendeling bij de Swiss Alliance Mission in Brazilië en van 1991-2014 als docent aan het St. Chrischona Theological Seminary, Basel. Hij is getrouwd met Karin Grösser. Ze hebben vier kinderen en tien kleinkinderen.

Het trekken en overstijgen van grenzen
Kok low res
Op 4 september 2018 zal prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok zijn inaugurarele lezing geven, getiteld “Drawing and Transcending Boundaries in the New Testament and Early Christianity.” Prof. dr. Kok (ZA) trad in september 2015 in dienst bij ETF Leuven als voltijds universitair hoofddocent in het Nieuwe Testament en werd in maart 2018 gepromoveerd tot professor.

In zijn lezing betoogt Kok dat vroegchristelijke identiteitsconstructie het proces van het bepalen van inclusieve en exclusieve grenzen met betrekking tot identiteit, ethos en ethiek met zich meebracht. Kok gebruikt cognitieve metafoortheorie om te onderscheiden hoe twee vroegchristelijke documenten, de Odes van Salomo en het evangelie van Johannes, soortgelijke maar verschillende pogingen laten zien om deze grenzen vast te stellen.

Kok is hoofdredacteur en projectleider van de boeken Sensitivity to Outsiders (gepubliceerd met Mohr Siebeck, 2014), Insiders versus Outsiders (Gorgias Press, 2014), en Leadership, Spirituality and Discernment (Springer, 2018), evenals de auteur van verschillende monografieën gerelateerd aan dit onderzoeksonderwerp (inclusief New Perspectives on Healing, Restoration and Reconciliation in John’s Gospel, Brill, 2017).

Avond ter ere van Patrick Nullens
Nullens lowresOp 6 september 2018 viert de ETF haar aftredend rector prof. dr. Patrick Nullens. Prof. Nullens heeft de visie van ETF meer dan een decennium op een inspirerende manier vormgegeven. Tijdens deze periode heeft de ETF haar academische normen verhoogd en is zij gegroeid in internationalisering en professionalisering. Prof. Nullens blijft bij de ETF betrokken als hoogleraar systematische theologie (ethiek). Het thema van de avond is “Diep geworteld, wijd vertakt”.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer