Erkenning Lerarenopleiding ETF door comité PEGO bevestigd

8 april 2019

Erkenning Lerarenopleiding ETF door comité PEGO bevestigd

Vorige week werd aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven een erkenningsovereenkomst over de lerarenopleiding ondertekend door Eric Corthauts, voorzitter van de door de overheid erkende instantie voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO), en prof. dr. Andreas Beck, rector van de ETF Leuven.

Vanaf volgend academiejaar (2019-2020) starten in heel Vlaanderen nieuwe lerarenopleidingen. Ook de ETF Leuven zal op termijn haar huidige specifieke lerarenopleiding vervangen door een educatieve master.

De ETF Leuven is momenteel de enige instelling voor academisch hoger onderwijs in Vlaanderen waar leerkrachten Protestants-Evangelische Godsdienst worden opgeleid. De overeenkomst die ondertekend werd, bevestigt de erkenning voor de toekomstige educatieve master.

Eric Corthauts, voorzitter comité PEGO: “Dit erkenningsbesluit bevordert de verdere professionalisering van onze leerkrachten die met steeds grotere uitdagingen worden geconfronteerd. Het is lovenswaardig dat een relatief kleine faculteit het op zich neemt om deze academische lerarenopleiding in te richten, rekening houdende met de beperkte financiële middelen en de onzekere toekomst van het godsdienstonderwijs.”

Prof. dr. Andreas Beck, rector van de ETF Leuven: “Wij vinden het belangrijk dat levensbeschouwelijke leerkrachten worden opgeleid door een instelling met hetzelfde levensbeschouwelijke karakter. Wij leiden protestants-evangelische godsdienstleerkrachten op die leerlingen kunnen vormen tot zelfbewuste en open volwassenen die op constructieve wijze hun plaats innemen in de superdiverse samenleving.”

Namens comité PEGO waren Eric Corthauts (voorzitter), Gottlieb Blokland (inspecteur) en Erika Voskuil (inspecteur) aanwezig bij de ondertekening; namens de ETF Leuven Andreas Beck (rector), Jelle Creemers (vicedecaan onderwijs) en Greet Gevaert (coördinator Lerarenopleiding).

Over Comité PEGO
Het Comité PEGO is de door de overheid erkende instantie voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO). Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de protestants-evangelische denominaties die zijn aangesloten bij de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE).

Over ETF Leuven
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Als interkerkelijke instelling voor academisch hoger onderwijs heeft zij als doel de brede evangelische beweging te verdiepen, te versterken en toe te rusten. De opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. De faculteit telt momenteel 233 studenten in haar bachelor-, master- en doctoraatsprogramma’s.

Foto-onderschrift: Eric Corthauts, voorzitter comité PEGO, en prof. dr. Andreas Beck, rector ETF Leuven

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer