Prof. Dr. René Erwich
Education, degrees
 • 2020-2021: AMP, Advanced Higher Educational Management, Melbourne Business School, Melbourne University, Australia
 • 2003-2007: Clinical Pastoral Training, Pastoral Supervisor (Diploma and registration)
 • 2003-2005: Postgraduate Studies Supervisor (Diploma and registration), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, the Netherlands
 • 1993-1999: Ph.D., Utrecht University, the Netherlands
 • 1983-1989: Pastoral Training Baptisten Seminarium Bosch en Duin (Diploma), the Netherlands
 • 1987-1988: Clinical Training Lucas Hospital Apeldoorn, the Netherlands
 • 1983-1988: Drs. theol. (M.Th.), Utrecht University, Faculty of Theology, the Netherlands
Academic positions and teaching experience
 • 2019-present: Professor of Practical Theology, University of Divinity, Melbourne, Australia
 • 2017-present: Principal of Whitley College, University of Divinity, Melbourne, Australia
 • 2014-2017: Professor of Faith in Context, Ede Christian University of Applied Sciences (CHE); guiding research projects Faith in Context, Identity & Care (associate project), Christian Professionals in the context of Islam (associate project), Ede, the Netherlands
 • 2006-present: Associate Professor of Practical Theology, ETF Leuven, Belgium
 • 2010-2014: Professor of Spiritual Leaderschip, Ede Christian University of Applied Sciences (CHE), Ede, the Netherlands
 • 2008-2010: Chairman of the Department of Practical Theology (a.i.), ETF Leuven
 • 2005-2012: Directorate and management of Academy of Theology, CHE, programme and research, PhD supervision CHE since January 2010. Involved in profiling the specifics of theology in a institution of higher education
 • 2005-2010: Director of Evangelische Bijbel Scholen (EBS) / Evangelische Theologische Hogeschool (part of CHE)
 • 2003-2013: Senior Lecturer in ministerial and missiological studies, VU University Amsterdam, Centre for Evangelical and Reformation Theology (CERT), Amsterdam, the Netherlands
 • 2002-2005: Rector and Lecturer in Practical Theology, Baptisten Seminarium Bosch en Duin, NL
 • 2002-2005: Teacher of Religion, Corderius College Amersfoort, the Netherlands
 • 1999-2002: Associate Professor and Coordinator of Postgraduate Studies, International Baptist Theological Seminary, Prague, Czech Republic
Church ministry
 • 2002-2012: Secretary of the European Baptist Theological Teachers Conference (EBTTC)
 • 1999-2003: Consultant for Church Growth and Evangelization in the Mission and Evangelism Division within the European Baptist Federation (EBF)
 • 2000-2001: Pastor of the Sarka Valley Community Church, Prague, Czech Republic
 • 1993-1999: Pastor of the Baptist Church Dordrecht, the Netherlands
 • 1989-1993: Pastor of the Baptist Church Hoogezand, the Netherlands
 • 1986-1989: Youth Worker Baptist Church Harderwijk, the Netherlands
Selected Bibliography


Books and Research Reports

 • Practical Theology as a Practice of Hope: Reflections on a Discipline That Connects: Inaugural Lecture Presented in a Shortened Form at the University of Divinity, Melbourne (7 December 2020). Melbourne, Australia: University of Divinity; Whitley College, 2020.
 • With J. van der Stoep, D. van de Koot-Dees, eds. Met verwachting handelen. Hoop en professionele vorming. Utrecht: Kok, 2019.
 • With J.M. Praamsma, eds. Grensgangers. Pendelen tussen geloof en cultuur. Utrecht: Kok, 2016.
 • With A.C. van Hell. Van binnen naar buiten en vice versa: een deel onderzoek naar het functioneren van hbo-theologen in relatie tot kerk en cultuur. Onderzoeksrapport lectoraat Geloven in Context. Ede: Christelijke Hogeschool Ede, 2016.
 • Beroepstrots! De hbo-theoloog als zelfbewuste beroepsgelovige. Published inaugural lecture (13.11.2014). Ede: CHE.
 • With Jan Hoek and Jan Marten Praamsma, eds. Theologie als beroep. Verhalen van hoop. Utrecht: Kok, 2014, 224 pp.
 • Gemeente in Beeld. Vragen naar Vitaliteit. Utrecht: Kok, 2013, 275 pp.
 • Kwetsbaarheid en omvorming. De rol van de opleiding in de spirituele biografie van hbo-theologen. Onderzoeksrapport Lectoraat theologie. Ede: CHE, 2014,
 • With Danielle van de Koot-Dees. Werk & Waarde. Onderzoek naar werkbeleving van christelijke werkers in een seculiere context. Onderzoeksrapport Lectoraat Geestelijk leiderschap. Ede: CHE, 2013, 47 pp.
 • Handelen in hoop. Geestelijk leiderschap en christelijk presentie in een post-christelijke samenleving. Lectorale rede, CHE, 7 april 2011. Ede: CHE, 2011, 43 pp.
 • Veelkleurig Verlangen. Wegen van missionair gemeente-zijn. CHE Reeks 3. Zoetermeer: Boekencentrum, 2008, 130 pp.
 • Het gaat om mensen. Een exploratief onderzoek naar het functioneren van gemeenteopbouwprocessen in drie Baptistengemeenten. Zoetermeer: Boekencentrum, 1999, 413 pp.

Journal Articles and Book Chapters

 • “‘Someday Our Gods Will Be Friends’: The Vikings Series as Embodiment of Religion and Liquefaction of Meaning.” Journal of Religion and Film6, no. 1 (2020): 103–26. https://doi.org/10.25364/05.06:2020.1.6.
 • “Floreren op geleende tijd. Een theologie van de hoop.” In Met verwachting handelen. Hoop en professionele vorming, edited by René Erwich, Jan van der Stoep, and Danielle van de Koot-Dees, 53–66. Utrecht: Kok, 2019.
 • With Rinke van Hell. “De verbeelding van de ‘A/ander’. Over de riskante leerweg van de hbo-theoloog.” Handelingen: Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 45, no. 4 (2018): 70–81.
 • “Studying Theology between Exploration and Commitment: Researching Spiritual Development of Higher Education Students of Theology.” International Journal of Christianity and Education 22, no. 3 (2018): 214–32. https://doi.org/10.1177/2056997118782517.
 • “Looking for Discernment: Dreams, Images and Prophecy in a Local Baptist Congregation.” In Evangelicals and Sources of Authority, edited by M. Klaver, S. Paas, and E. Staalduine-Sulman, 44–58. Amsterdam Studies in Theology and Religion 6. Amsterdam: VU University Press, 2016.
 • With Jan van der Stoep. “Longing for a Better World: Hope in Professional Practices.” Christian Higher Education 16, no. 1–2 (2017): 107–115. https://doi.org/10.1080/15363759.2017.1250533.
 • “Frames, oefenruimte en het experiment: uitwegen uit een ‘liturgisch dilemma.’” Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap Jaargang 42, no. 2 (2015): 40–42.
 • “Authoritative speech. An inquiry into the practical-theological implications of prophecy in Baptist Churches in the Netherlands.” (accepted, to appear in AmSTaR, volume 2. Amsterdam: VU University Press, 2014).
 • “Evangelische ecclesiologie. Het verlangen naar ‘divine conformity’.” In: De kerk leeft! Contouren van de kerk in de 21e eeuw. THGB-reeks. Heerenveen: Groen, 2014.
 • “Gidsen in het landschap. Over de betekenis van Gerkins ‘interpretive guide’ voor de bezinning op het ambt.” Theologia Reformata 56 (2013), 332-345.
 • “De spontaneiteit voorbij? Diaconale presentie en gemeenteopbouw bij evangelicalen.” Handelingen, Tijdschrift voor Praktische theologie en Religie-wetenschap 19, no. 2 (2013): 51–60.
 • “Baptisten en diaconale presentie. Gemankeerde identiteit of nieuwe leerweg?” Handelingen, Tijdschrift voor Praktische theologie en Religiewetenschap 19, no. 2 (2013): 45–50.
 • “The Impact of Liquid Church Discourse in Dutch Evangelical Churches: “A Practical-Theological Analysis’ In: C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman and A.W. Zwiep (eds.). Evangelical Theology in Transition. Essays under the Auspices of the Centre of Evangelical and Reformation Theology. Amsterdam Studies in Theology and Religion 1. Amsterdam: VU University Press, 2012, 148-163.
 • “Between Ecclesiality and Contextuality: Church Life Survey and the (re)vitalisation of Christian communities in the Netherlands.” International Journal for the Study of the Christian Church 12 (2012), 71-85.
 • “De ecclesiologie van James McClendon jr. Baptisten ecclesiologie met een kleine ‘b'”. Soteria 22/4 (2005), 55-64.
 • “Ecclesiologie van de participatie; de ecclesiologie van Miroslav Volf”. Soteria 22/4 (2005), 8-16.
 • “Gemeenteopbouw en ecclesiologie”. Soteria 22/4 (2005), 2-4.
 • “Missional Churches: Identical Global ‘Plants’ or Locally Grown ‘Flowers’? Christian A. Schwartz’s ‘Natural Church Development’ Revisited”. Transformation 21 (2004), 180-191.
 • “Missional Churches”. Journal of European Baptist Studies 2/3, 2002.
 • “Identity and Mission: the return to the redemptive tension between church and culture”. Journal of European Baptist Studies 2/2, 2002.
 • “Developing Missionary Congregations”. Journal of European Baptist Studies 1/2, 2001.
 • “Met liefde en beleid”. In: Fedde Ypma (ed.) Met liefde en beleid. Handreikingen voor de praktijk van gemeenteopbouwprocessen. Ekklesia: Gorinchem, 1999.
 • “Bruggen bouwen. De uitdaging van het bereiken van buitenkerkelijken”. Gemeente en evangelisatie 12 (1996).

Booklets and Articles in Church Gazettes

 • “Hoopvolle presentie als er verlies is.” In Salut! Op een geslaagd leven, 98–105. Ede: CHE, 2015.
 • “Gemeenteopbouw hoeft de kerk niet te redden. Over veranderingsprocessen in gemeenten.” IDEA 31,1 (2010).
 • “Vrouw en gemeente. De verlegenheid voorbij?” IDEA 31/1 (2010).
 • “Geestelijke vernieuwing…het ongedeelde hart.” IDEA 30/5 (2009).
 • “In het stof van de rabbi…reflecties op discipelschap.” IDEA 30/4 (2009).
 • “Theologie en Spiritualiteit – Water en vuur? Over geestelijke vorming”. De Christen (2004). Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
 • “‘Wij onderwijzen met woorden, jullie maken vooruitgang met jullie daden’. Over de wisselwerking tussen theorie en praktijk”. De Christen (2004). Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
 • “Voorgangers van de toekomst”. De Christen (2004). Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
 • “Terug naar het hart: theologie voor een manier van leven”. Openingscollege ter gelegenheid van de opening van het 45e Cursusjaar van het Baptisten Seminarium van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland op 14 september 2002. Uitgave van het Seminarium.
 • “‘De Omhelzing van de Vijand’ – reflecties op de aanslagen van 11 september 2001”. De Christen (2001). Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
 • “Zingeving en Film: The Matrix als voorbeeld van postmoderne religieuze zingeving”. De Christen (2001). Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
 • “Leiderschap en teambuilding”. Publicatie Evangelische Alliantie, 1997.
 • “Gemeenteopbouw in Baptisten perspectief”. Publicatie Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, 1996.