Prof. Dr. René Erwich
Education, degrees
 • 2020-2021: AMP, Advanced Higher Educational Management, Melbourne Business School, Melbourne University, Australia
 • 2003-2007: Clinical Pastoral Training, Pastoral Supervisor (Diploma and registration)
 • 2003-2005: Postgraduate Studies Supervisor (Diploma and registration), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, the Netherlands
 • 1993-1999: Ph.D., Utrecht University, the Netherlands
 • 1983-1989: Pastoral Training Baptisten Seminarium Bosch en Duin (Diploma), the Netherlands
 • 1987-1988: Clinical Training Lucas Hospital Apeldoorn, the Netherlands
 • 1983-1988: Drs. theol. (M.Th.), Utrecht University, Faculty of Theology, the Netherlands
Academic positions and teaching experience
 • 2019-present: Professor of Practical Theology, University of Divinity, Melbourne, Australia
 • 2017-present: Member of the Executive Board, University of Divinity, Melbourne, Australia
 • 2017-present: Principal of Whitley College, University of Divinity, Melbourne, Australia
 • 2014-2017: Lector Faith in Context (Ede Christian University of Applied Sciences = CHE); guiding research projects Faith in Context, Identity & Care (associate project), Christian Professionals in the context of Islam (associate project), Ede, the Netherlands
 • 2006-present: Associate Professor of Practical Theology, ETF Leuven, Belgium
 • 2010-2014: Lector Spiritual Leadership, Ede Christian University of Applied Sciences (CHE), Ede, the Netherlands
 • 2008-2010: Chair of the Department of Practical Theology (a.i.), ETF Leuven, Belgium
 • 2005-2012: Directorate and management of Academy of Theology CHE, programme and research, PhD supervision CHE since January 2010.
 • 2005-2010: Director Evangelische Bijbel Scholen (EBS) / Evangelische Theologische Hogeschool (part of CHE)
 • 2003-2013: Guestlecturer VU-University Amsterdam (ministerial and missiological studies), Centre for Evangelical and Reformation Theology (CERT), Amsterdam, the Netherlands
 • 2002-2005: Rector and Lecturor in Practical Theology, Baptisten Seminarium Bosch en Duin, the Netherlands
 • 2002-2005: Teacher of Religius Education, Corderius College Amersfoort, the Netherlands
 • 1999-2002: Associate Professor in Practical Theology and Mission; Coordinator of Postgraduate Studies, International Baptist Theological Seminary, Prague, Czech Republic
 • 2002-2012: Secretary of the European Baptist Theological Teachers Conference (EBTTC)
Church ministry
 • 1999-2003: Consultant for Church Growth and Evangelization in the Mission and Evangelism Division within the European Baptist Federation (EBF)
 • 2000-2001: Pastor of the Sarka Valley Community Church, Prague, Czech Republic
 • 1993-1999: Pastor of the Baptist Church Dordrecht, the Netherlands
 • 1989-1993: Pastor of the Baptist Church Hoogezand, the Netherlands
 • 1986-1989: Youth Worker Baptist Church Harderwijk, the Netherlands
Selected Bibliography

Books and Research Reports

 • With Almatine Leene. Vuur dat nooit dooft: Gender, seksualiteit & theologie in gesprek. Utrecht: Kok-Boekencentrum, 2022.
 • Practical Theology as a Practice of Hope: Reflections on a Discipline That Connects: Inaugural Lecture Presented in a Shortened Form at the University of Divinity, Melbourne (7 December 2020). Melbourne, Australia: University of Divinity; Whitley College, 2020.
 • With J. van der Stoep, D. van de Koot-Dees, eds. Met verwachting handelen. Hoop en professionele vorming. Utrecht: Kok, 2019.
 • With J.M. Praamsma, eds. Grensgangers. Pendelen tussen geloof en cultuur. Utrecht: Kok, 2016.
 • With A.C. van Hell. Van binnen naar buiten en vice versa: een deel onderzoek naar het functioneren van hbo-theologen in relatie tot kerk en cultuur. Onderzoeksrapport lectoraat Geloven in Context. Ede: Christelijke Hogeschool Ede, 2016.
 • Beroepstrots! De hbo-theoloog als zelfbewuste beroepsgelovige. Published inaugural lecture (13.11.2014). Ede: CHE.
 • With Jan Hoek and Jan Marten Praamsma, eds. Theologie als beroep. Verhalen van hoop. Utrecht: Kok, 2014.
 • Gemeente in Beeld. Vragen naar Vitaliteit. Utrecht: Kok, 2013.
 • Kwetsbaarheid en omvorming. De rol van de opleiding in de spirituele biografie van hbo-theologen. Onderzoeksrapport Lectoraat theologie. Ede: CHE, 2014.
 • With Danielle van de Koot-Dees. Werk & Waarde. Onderzoek naar werkbeleving van christelijke werkers in een seculiere context. Onderzoeksrapport Lectoraat Geestelijk leiderschap. Ede: CHE, 2013.
 • Handelen in hoop. Geestelijk leiderschap en christelijk presentie in een post-christelijke samenleving. Lectorale rede, CHE, 7 april 2011. Ede: CHE, 2011.
 • Veelkleurig Verlangen. Wegen van missionair gemeente-zijn. CHE Reeks 3. Zoetermeer: Boekencentrum, 2008.
 • Het gaat om mensen. Een exploratief onderzoek naar het functioneren van gemeenteopbouwprocessen in drie Baptistengemeenten. Zoetermeer: Boekencentrum, 1999.

Journal Articles and Book Chapters

 • With Darrell Jackson, Eleanor Flynn, and Titus S. Olorunnisola. “Equipping Families and Friends to Offer Spiritual Care to People Living with Dementia: Findings from a Meta-Synthesis.” Religions 13, no. 5 (2022): 1–17.
 • “‘Someday Our Gods Will Be Friends’: The Vikings Series as Embodiment of Religion and Liquefaction of Meaning.” Journal of Religion and Film 6, no. 1 (2020): 103–26.
 • “Floreren op geleende tijd. Een theologie van de hoop.” In Met verwachting handelen. Hoop en professionele vorming, edited by René Erwich, Jan van der Stoep, and Danielle van de Koot-Dees, 53–66. Utrecht: Kok, 2019.
 • With Rinke van Hell. “De verbeelding van de ‘A/ander’. Over de riskante leerweg van de hbo-theoloog.” Handelingen: Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 45, no. 4 (2018): 70–81.
 • “Studying Theology between Exploration and Commitment: Researching Spiritual Development of Higher Education Students of Theology.” International Journal of Christianity and Education 22, no. 3 (2018): 214–32.
 • “Looking for Discernment: Dreams, Images and Prophecy in a Local Baptist Congregation.” In Evangelicals and Sources of Authority, edited by M. Klaver, S. Paas, and E. Staalduine-Sulman, 44–58. Amsterdam Studies in Theology and Religion 6. Amsterdam: VU University Press, 2016.
 • With Jan van der Stoep. “Longing for a Better World: Hope in Professional Practices.” Christian Higher Education 16, no. 1–2 (2017): 107–115.
 • “Frames, oefenruimte en het experiment: uitwegen uit een ‘liturgisch dilemma.’” Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap Jaargang 42, no. 2 (2015): 40–42.
 • “Authoritative speech. An inquiry into the practical-theological implications of prophecy in Baptist Churches in the Netherlands.” (accepted, to appear in AmSTaR, volume 2. Amsterdam: VU University Press, 2014).
 • “Evangelische ecclesiologie. Het verlangen naar ‘divine conformity’.” In: De kerk leeft! Contouren van de kerk in de 21e eeuw. THGB-reeks. Heerenveen: Groen, 2014.
 • “Gidsen in het landschap. Over de betekenis van Gerkins ‘interpretive guide’ voor de bezinning op het ambt.” Theologia Reformata 56 (2013), 332-345.
 • “De spontaneiteit voorbij? Diaconale presentie en gemeenteopbouw bij evangelicalen.” Handelingen, Tijdschrift voor Praktische theologie en Religie-wetenschap 19, no. 2 (2013): 51–60.
 • “Baptisten en diaconale presentie. Gemankeerde identiteit of nieuwe leerweg?” Handelingen, Tijdschrift voor Praktische theologie en Religiewetenschap 19, no. 2 (2013): 45–50.
 • “The Impact of Liquid Church Discourse in Dutch Evangelical Churches: “A Practical-Theological Analysis’ In: C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman and A.W. Zwiep (eds.). Evangelical Theology in Transition. Essays under the Auspices of the Centre of Evangelical and Reformation Theology. Amsterdam Studies in Theology and Religion 1. Amsterdam: VU University Press, 2012, 148-163.
 • “Between Ecclesiality and Contextuality: Church Life Survey and the (re)vitalisation of Christian communities in the Netherlands.” International Journal for the Study of the Christian Church 12 (2012), 71-85.
 • “De ecclesiologie van James McClendon jr. Baptisten ecclesiologie met een kleine ‘b'”. Soteria 22/4 (2005), 55-64.
 • “Ecclesiologie van de participatie; de ecclesiologie van Miroslav Volf”. Soteria 22/4 (2005), 8-16.
 • “Gemeenteopbouw en ecclesiologie”. Soteria 22/4 (2005), 2-4.
 • “Missional Churches: Identical Global ‘Plants’ or Locally Grown ‘Flowers’? Christian A. Schwartz’s ‘Natural Church Development’ Revisited”. Transformation 21 (2004), 180-191.
 • “Missional Churches”. Journal of European Baptist Studies 2/3, 2002.
 • “Identity and Mission: the return to the redemptive tension between church and culture”. Journal of European Baptist Studies 2/2, 2002.
 • “Developing Missionary Congregations”. Journal of European Baptist Studies 1/2, 2001.
 • “Met liefde en beleid”. In: Fedde Ypma (ed.) Met liefde en beleid. Handreikingen voor de praktijk van gemeenteopbouwprocessen. Ekklesia: Gorinchem, 1999.
 • “Bruggen bouwen. De uitdaging van het bereiken van buitenkerkelijken”. Gemeente en evangelisatie 12 (1996).