Prof. Dr. Pieter Boersema
Education, degrees
 • 2004: Doctor (Ph.D.) in Social and Cultural Anthropology. Katholieke Universiteit Leuven, België (Catholic University Leuven)
 • 1996: Doctoral studies (Drs.) Cultural Anthropology and Sociology of Non-Western Societies. Specialisation: Anthropology of Religion and Symbolic Anthropology. Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands (Free University Amsterdam)
 • 1991: Postgraduate course Higher Management for Non-Profit Organizations, Institute of Social Science, Leiden, the Netherlands
 • 1985: Master of Science, Agricultural Extension and Rural Development, School of Education, University of Reading, England
 • 1977: Postgraduate course: Education and Extension. RTAC. Diploma Teaching L1, Natural Science at Secondary Schools
 • 1976: Bachelor of Science, specialisation: Plant Science, Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw te Deventer, the Netherlands
Academic positions and teaching experience
 • 2018-present: Guest Professor of Religious Studies and Missiology at the ETF Leuven
 • 2012-2017: Chairman of Examination Committee at the ETF Leuven
 • 2004-2018: Chairman of Department of Religious Studies and Missiology at the ETF Leuven
 • 2004-2018: Professor of Religious Studies and Missiology at the ETF Leuven
 • 2003-2004: Academic Dean a.i. Bachelor program of the ETF Leuven
 • 1999-2002: Associate Director of the ETF Leuven
 • 1996-2004: Lecturer in Religious Studies and Missiology at the ETF Leuven
 • Spring 1976: Apprenticeship as a lecturer at the F.A.O. Agricultural Centre at Yambio, South Sudan, education agricultural extension workers
Academic memberships
 • 2012-2019: Member of MTB (Moluccan Theological Platform) and member of the Board of Advisors: Moluccan Theological Seminary, Houten, the Netherlands
 • 2009-2022: Fellow of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland
 • 2009-present: Membership of the NGG (Dutch Society of Religious Studies Scholars)
 • 2009-present: Membership of the VNWG (Flemish-Dutch Group of Sociologists and Anthropologists of Religion; since 2014: Werkgezelschap Godsdienstsociologie en Godsdienstantropologie)
Work in Development Organizations
 • 1994-1998: Director of a Consultance Office in the field of “Church and Rural Development”. Projects in Ukraïne, Nigeria, Malawi, Zimbabwe and Papua
 • 1990-1994: Technical Director Development Organisation in the Netherlands, working in the Near East. Teaching courses on Intercultural Communication
 • 1986-1989: General Director of a Development Organisation in Haïti, West Indes
 • 1978-1984: Development expert in Sumba, Indonesia
Selected Bibliography

Books

 • Diversiteit in een cultureel-religieuze context: Een hermeneutisch onderzoek naar christelijke pluraliteit. Antwerpen: Garant, 2023.
 • Het Woord in beeld en taal: De contextualisatie van het christelijk geloof. Antwerpen: Garant, 2020.
 • Culturele normen en religieuze waarden: Een sociaal-culturele analyse van een onderzoeksmodel voor cultuurverschillen. Antwerpen: Garant, 2018.
 • Onbenutte talenten 2016. Een onderzoek naar de sociaal culturele waarden bij christen migranten in Rotterdam in het kader van kerk, arbeid en economie. Rotterdam: SKIN Rotterdam, 2016.
 • Research Report: “Onderzoek CHE en de Christen migrantenpopulatie in Nederland: een relatie in ontwikkeling.” Ede: CHE, 2013.
 • With Stefan Paas, eds. Onder spanning. Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving. Kampen: Kok, 2011.
 • With Jaap Hansum, Pieter Siebesma and Evert van de Poll. Christenen verkennen andere godsdiensten in West-Europa. Zoetermeer: Boekencentrum, 2008.
 • With Jan Hoek, Mart-Jan Paul, and Maria Verhoeff, eds. Gezag in beweging: Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008.
 • With Jan Hoek and René Holvast. Evangelisch of Reformatorisch – Duel of Duet. Herkenning 15. Ede: CHE, 2004.
 • De Evangelische Beweging in de samenleving. Een antropologisch onderzoek naar religieuze veranderingen in de Evangelische Beweging in Vlaanderen en Nederland gedurende de periode 1972–2002. ‘The Evangelical Movement in the Society’: An Anthropological Study of Religious Change within the Evangelical Movement in Flanders and the Netherlands during the Period 1972–2002. PhD. dissertation, Katholieke Universiteit Leuven, 2004.

Journal Articles and Book Chapters

 • With Jelle Creemers. “Mission, Missiology and Religious Studies at ETF Leuven: Perspectives on Past and Present.” In The Vitality of Evangelical Theology: Celebrating ETF Leuven at 40, edited by Andreas J. Beck, Jos de Kock, and Steven C. van den Heuvel, 209–21. Leuven: Peeters, 2022.
 • “Images of God in a Social Cultural Context: The Casus of a Painting by Pieter Bruegel.” In On Knowing God: Interdisciplinary Theological Perspectives, edited by Jacobus Kok, Martin Webber, and Jeremy Otten, 239–66. Gorgias Studies in Early Christianity and Patristics 80. Piscataway, NJ: Gorgias, 2022.
 • “Anthropology of Religion as a Bridge between East and West: A Cultural Anthropological distinction between Intercultural Communication and Worldviews.” Theological Reflections: Euro-Asian Journal of Theology 21 (2018): 126–36. https://doi.org/10.29357/2521-179X.2018.21.8.
 • “Bicultural Identity as a Model for Moluccan Theological Education in the Netherlands.” In The Calling of the Church: Liber Amicorum for the Moluccan Theological Council, edited by L. P. Miedema, 105–18. Stellenbosch: Faculty of Theology, 2014.
 • With Stefan Paas. “Inleiding.” In Onder spanning: Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving, edited by Pieter Boersema and Stefan Paas, 15–44. Kampen: Kok, 2011.
 • “Een antropologische kijk op de trends in de samenleving.” In Onder spanning, edited by Pieter Boersema and Stefan Paas, 177–208. Kampen: Kok, 2011.
 • “Godsdienstwetenschappen en theologie: Een interdisciplinarie ontmoeting.” In Onder spanning, edited by Pieter Boersema and Stefan Paas, 311–39. Kampen: Kok, 2011.
 • “Op weg naar een hermeneutisch raamwerk.” In Onder spanning, edited by Pieter Boersema and Stefan Paas, 341–68. Kampen: Kok, 2011.
 • “Contextualization and the Need for Transformation: A Double Etic-Emic-Model.” In Mission und Reflexion im Kontext. Perspektiven evangelikaler Missionswissenschaft im 21. Jahrhundert, edited by Friedemann Walldorf et al., 257–63. Arbeitskreis für evangelicale Missiologie (Edition AfeM), mission academics 31. Nürnberg/Bonn: VTR/VKM, 2010.
 • With Maria Verhoef. “Inleiding.” In Gezag in beweging: Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context, edited by Pieter Boersema, Jan Hoek, Mart-Jan Paul, and Maria Verhoeff, 7–16. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008.
 • “Het belangrijk onderscheid tussen priester en profeet. Een religieus-antropologische reflectie.” In Gezag in beweging, edited by Pieter Boersema, Jan Hoek, Mart-Jan Paul, and Maria Verhoeff, 109–32. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008.
 • “The Evangelical Movement in the Netherlands: New Wine in New Wineskins?” In The Dutch and their Gods: Secularization and Transformation of Religion in the Netherlands since 1950, edited by Eric Sengers, 163–79. Hilversum: Verloren, 2005.
 • “De verhouding van zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking: Een rondblik.” In Als de olifanten vechten …: denken over ontwikkelingssamenwerking vanuit christelijk perspectief, edited by Govert J. Buijs, 86–106. Verantwoording 17. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2001.
 • “Het gebruik van de Bijbel in de zending.” In Dicht bij de Bijbel, edited by Patrick Nullens, 135–51. Heverlee: C.P.C., 1997.