Prof. Dr. A. (Jos) de Kock

Prof. Dr. A. (Jos) de Kock

Professor of Practical Theology | Rector | Coordinator Master of Teaching Program

e:

Education, degrees
 • 2013-2014: Opleiding Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
 • 2003-2008: Master Religie en theologie: Godsdienst in de moderne wereld, Deeltijdstudie Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht
 • 2005: PhD, Radboud Universiteit, Nijmegen: “Arranging Learning Environments for New Learning. Educational Theory, Practical Knowledge, and Everyday Practice.”
 • 1997-2000: Doctoraal Onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 • 1996-1997: Propedeuse Pedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen
Academic positions and teaching experience
 • 2021-: Coordinator Master of Teaching Program, ETF Leuven
 • 2019–: Rector, ETF Leuven
 • 2019–: Professor of Practical Theology, ETF Leuven
 • 2018–2019: Guest Professor of Practical Theology, ETF Leuven
 • 2016: Gastdocent, eendaagse bijdrage in nascholingsmodule (master / post master niveau) youth ministry & youth culture van Universiteit van Kopenhagen, Denemarken
 • 2014–2018: Vaste gastdocent catechetiek aan de Theologische Universiteit Kampen
 • 2011–2018: Universitair Docent Praktische Theologie (Educatie en Catechetiek) aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en medewerker van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) van de PThU
 • 2009–2011: Docent catechetiek PThU in de predikantsmaster
 • 2007–2009: Docent aan de Evangelische Hogeschool Amersfoort (vakken: Bijbel & Wetenschap en wetenschapsleer)
 • 2007–2008: Tutor aan de Evangelische Hogeschool Amersfoort
 • 2006–2007: Docent module identiteit en onderwijsvernieuwing lerarenopleiding voortgezet onderwijs Driestar educatief
 • 2001–2003: Docent van twee vakken binnen de opleiding onderwijskunde van de RU, te weten: 1e-doctoraal vak ‘themacursus onderwijskunde’ en 2e-doctoraal vak ‘ontwerpen van leeromgevingen’

Academic memberships

 • 2019–: Board member of the International Academy of Practical Theology
 • 2017–: Board member of the Religious Education Association, chairing the Standing Committee Religious Education in academic disciplines and institutions
 • 2016–: Executive Custodian (treasurer and website affairs) International Academy of Practical Theology
 • 2014–2019: Member of the Executive Committee International Association for the Study of Youth Ministry
 • 2013–2019: Chief editor Journal of Youth & Theology, Journal of the International Association for the Study of Youth Ministry
 • 2011–2016: Editorial member of Handelingen, tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap
 • NOSTER (Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion, www.noster.org)
 • IAPCHE (The International Association for the Promotion of Christian Higher Education, www.iapche.org)
 • NGPG (Nederlands GodsdienstPedagogisch Genootschap)
Selected Bibliography

Books

 • Wait a Minute in Stressful Times: A Practical Theological Account of Learning in Encounter. Leuven: Evangelische Theologische Faculteit, 2019.
 • Opvoeden is gekkenwerk. 11 uitgangspunten. Heerenveen: Royal Jongbloed, 2017.
 • With W. Verboom (e.a.). Altijd leerling. Basisboek catechese. Zoetermeer: Boekencentrum, 2011.
 • With Meester-Van Laar, J. Roeland, and P. Vos, eds. Jong: Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010.
 • “Arranging Learning Environments for New Learning. Educational Theory, Practical Knowledge, and Everyday Practice.” PhD Dissertation, Radboud University Nijmengen, 2005.

Journal Articles and Book Chapters

 • “Learning in Encounter and Addressing Normativity in Religious Education Faculties/Programs.” Religious Education 115, no. 4 (2020): 426–35.
 • With Johanna J. Markus, Gerdien Bertram-Troost, Bram de Muynck, and Marcel Barnard. “Stimulating Inquisitiveness: Teachers at Orthodox Protestant Schools About Their Roles in Religious Socialization.” Religious Education 114, no. 4 (2019): 513–27. https://doi.org/10.1080/00344087.2019.1581874.
 • With Lydia Van Leersum-Bekebrede, Ronelle Sonnenberg, and Marcel Barnard. “Setting the Stage for Children’s Participation in Worship.” International Journal of Children’s Spirituality 24, no. 2 (2019): 166–82. https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1619533.
 • With Lydia Van Leersum-Bekebrede, Ronelle Sonnenberg, and Marcel Barnard. “Deconstructing Ideals of Worship with Children.” Studia Liturgica 49, no. 1 (2019): 71–88.
 • With Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat, Elsbeth Visser-Vogel, Cok Bakker, and Marcel Barnard. “Being Young and Strictly Religious: A Review of the Literature on the Religious Identity Development of Strictly Religious Adolescents.” Identity: An International Journal of Theory and Research 19, no. 1 (2019): 62–79. https://doi.org/10.1080/15283488.2019.1566067.
 • With Ronelle Sonnenberg, and Erik Renkema. “Normativity in Empirical Youth Ministry Research.” Journal of Youth and Theology 17, no. 2 (2018): 81–103.
 •  https://doi.org/10.1163/24055093-17021047.
 • With E. Visser-Vogel, C. Bakker, and M. Barnard. “‘I Have a Dutch Nationality, but Others Do Not See Me as a Dutchman, of Course’. Perception of and Participation in Society of Orthoprax Young Muslim Adults in the Netherlands.” Journal of Muslims in Europe 7 (2018): 94–120.
 • With J.J. Markus, A. de Muynck, G.D. Bertram-Troost, and M. Barnard. “How Cohesion Matters: Teachers and Their Choice to Work at an Orthodox Protestant School.” Journal of School Choice 5, no. 2 (2018): 94–120. https://doi.org/10.1080/15582159.2018.1437313.
 • With B.E. Norheim. “Youth Ministry Research and the Empirical.” International Journal of Practical Theology 22, no. 1 (2018): 69–83.
 • “Challenges to Apprenticeship Learning in Religious Education: Narrow Use of the Apprenticeship Model and Current Developments in Youth Ministry.” Religious Education 112, no. 3 (2017): 232–41.
 • “Volwassen worden in de kerk.” Radix 43, no. 2 (2017): 78–84.
 • With P.M. Sonnenberg. “Ritual Links Worship and Learning. An Empirical and Theoretical Contribution from the Perspective of Young People Participating in the Lord’s Supper.” Studia Liturgica 46, no. 1–2 (2016): 68–84.
 • With P.M. Sonnenberg, M. Nel, and M. Barnard. “Being Together in Youth Worship: An Empirical Study in Protestant Dutch Contexts.” HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71, no. 2 (2015). https://doi.org/10.4102/hts.v71i2.2832.
 • “Theologiseren met kinderen als construerende theologie.” Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 42, no. 4 (2015): 59–66.
 • With A. Dillen. “Theologiseren met kinderen: recente ontwikkelingen.” Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 42, no. 4 (2015): 3–6.
 • “What about Learning in Practical Theological Studies? Toward More Conceptual Clarity.” SAGE Open 5, no. 2 (2015). https://doi.org/10.1177/2158244015592682.
 • “Being a Church through Religious Learning at the Street Level.” Ecclesial Practices 2 (2015): 217–34.
 • With W. Elhorst, and M. Barnard. “The Comeback of Parents in Catechesis Practices.” Journal of Youth and Theology 14, no. 2 (2015): 155–71.
 • Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Themanummer Theologiseren met kinderen 4, 2015.
 • “Schools and Religious Communities’ Contributions to the Religious Formation of Christian Youth.” International Journal of Christianity and Education 19, no. 2 (2015): 121–34. https://doi.org/10.1177/2056997115583428.
 • With Visser-Vogel, M. Barnard, and C. Bakker. “Sources for Religious Identity Development of Orthoprax Muslim Adolescents in the Netherlands.” Journal of Muslims in Europe 4, no. 1 (2015): 90–112. https://doi.org/10.1163/22117954-12341304.
 • “A Typology of Catechetical Learning Environments.” International Journal of Practical Theology 18, no. 2 (2014): 264–86. https://doi.org/10.1515/ijpt-2014-0027.
 • With P.M. Sonnenberg, M. Nel, and M. Barnard. “Shaping Youth Worship: Modes of Active Participation.” Questions Liturgiques 95, no. 3–4 (2014): 216–36. https://doi.org/10.2143/QL.95.3.3075945.
 • Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Themanummer De professionalisering van de theoloog 3, 2014.
 • With Van den Bosch. “Waar begin je? En waar eindig je?” Handelingen: Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 41, no. 3 (2014): 64–68.
 • “Leren geloven: de kerk als leergemeenschap?” In De kerk leeft: vitaal gemeente-zijn vandaag, edited by J. Hoek, 163–87. Heereveen: Groen, 2014.“Catechists’ Conceptions of Their Catechetical Learning Environments.” International Journal for the Study of the Christian Church 14, no. 1 (2014): 54–70. https://doi.org/10.1080/1474225X.2014.901635.
 • “Promising Approaches to Catechesis in Church Communities: Towards a Research Framework.” International Journal of Practical Theology 16, no. 2 (2013): 176–96. https://doi.org/10.1515/ijpt-2012-0013.
 • With R. Sonnenberg. “Embodiment: Reflections on Religious Learning in Youth Ministry.” Journal of Youth and Theology 11, no. 1–2 (2012): 7–22. https://doi.org/10.1163/24055093-90000049.
 • With E. Visser-Vogel, J. Westerink, A. Barnard, and C. Bakker. “Developing a Framework for Research on Religious Identity Development of Highly Committed Adolescents.” Religious Education 107, no. 2 (2012): 108–21.
 • “Een veelbelovende benadering. Catechese volgens het meester-gezel-leerlingmodel.” Handelingen: Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 39, no. 2 (2012): 21–31.
 • “Volgen of ontvolgen? Wat de kerk met social media moet.” In Handboek kerk en social media, edited by E. Van den Berg and F.G. Bosman, 79–87, 2012.
 • Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Themanummer Kerk & Sociale Media 3, 2012.
 • With J. Roeland, and P. H. Vos. “Beyond Individualization: Neo-Evangelical Lessons for Religious Socialization.” Journal of Beliefs and Values 32, no. 3 (2011): 329–42. https://doi.org/10.1080/13617672.2011.627699.
 • With J. Roeland. “Beyond Individualization. Sociality and the Re-Configuration of Authority among Young Christians.” In Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice in a Pluralistic Society, edited by A. de Muynck, J. Hegeman, and P. Vos, 189–200. Sioux Center: Dordt College Press, 2011.
 • “Religious Identity Development of Christian Youth in a Modern Context.” In Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice in a Pluralistic Society, edited by A. de Muynck, J. Hegeman, and P. Vos, 177–88. Sioux (Iowa): Dordt College Press, 2011.
 • “Ruimte Voor Monoreligieuze Vorming.” Tijdschrift Voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid 21, no. 1–2 (2010): 59–66.
 • “Educational Change and Christian Ideology: How Identity Shapes Educational Innovation.” Christian Higher Education 8, no. 4 (2009): 304–26.
 • “Geloof in de Moderniteit: Goed Voor Mij, Voor Hier En Voor Nu.” In Tussen Hoofd En Hart: Geloofsbeleving Onder Gereformeerde Studenten, edited by R. Kruizinga, hfst 3. Barneveld: De Vuurbaak, 2008.
 • “Onderwijsvernieuwing en de professionele identiteit van de docent: handvatten voor de vernieuwingspraktijk.” Studiehuisreeks, no. 77 (2007): 1–52.
 • With A. Sleegers, and M.J.M Voeten. “New Learning and Choices of Secondary School Teachers When Arranging Learning Environments.” Teaching and Teacher Education 21, no. 7 (2005): 799–816.
 • With A. Sleegers, and M.J.M. Voeten. “Nieuwe Leeromgevingen in de bovenbouw van het havo en vwo: de ontwikkeling van een meetinstrument.” In Onderwijskunde in theorie en praktijk: Bijdragen aangeboden aan Cor Aarnoutse bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, edited by L. Verhoeven and R. Voeten, 50–67. Tilburg: Zwijsen, 2004.
 • With A. Sleegers, and M.J.M Voeten. “New Learning and the Classification of Learning Environments in Secondary Education.” Review of Educational Research 74, no. 2 (2004): 141–70.

Review Articles

 • Review of Zonen & dochters profeteren: Man, vrouw & kerk, by Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene, and Maarten Verkerk (red.). Theologia Reformata 60, no. 3 (2017): 350–51.
 • Review of Youth Ministry in the 21st Century: Five Views, by Chap Clark (ed.). Journal of Youth and Theology 15, no. 1 (2016): 110–11.
 • Review of Horen naar de stem van God: Theologie en methode van de preek – Kees de Ruijter, by Kees de Ruijter. Theologia Reformata 57, no. 2 (2014): 209–10.
 • Review of Werken met diepgang, by André Mulder and Hans Snoek (eds.). Nederlands Theologisch Tijdschrift 67, no. 4 (2012): 340–41.
 • Review of Kerk voor een nieuwe generatie – zoeken naar een kerk waarin jongeren geloven, by Sabine van der Heijden. IDEA 33, no. 2 (2012): 35.
 • Review of In goed vertrouwen. Ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis, by E. van der Veen. HW Confessioneel 123, no. 21 (2011): 3.
 • With A. de Muynck. Review of Dimensies en spanningsvelden, by E.T. Alii. Beweging 73, no. 4 (2009): 44–45.


<-- End of Tawk.to Script -->