Dr. Hélène Evers
Education, degrees
 • 2000: Universiteit Utrecht, Ph.D.
 • 1987-1992: Universiteit Utrecht, Master of Theology
 • 1983-1987: Universiteit Utrecht, Master of Dutch Law
Academic positions and teaching experience
 • 2015: Guest Lecturer in Canon Law, Theologische Universiteit Kampen
 • 2010: Lecturer in Canon Law, Protestantse Theologische Faculteit Kampen
 • 2007-2012: Assistant Professor of Canon Law, Christelijke Hogeschool Ede
 • 2006-present: Guest Assistant Professor of Canon Law (Kerkrecht: Geschiedenis en Actualiteit), ETF Leuven
 • 2001-2004: Assistant Professor of Canon Law, Universiteit Utrecht
 • 2001-2004: Assistant Professor of Canon Law, Gereformeerde Hogeschool Zwolle
 • 1997-2001: Guest Assistant Professor of Canon Law, Universiteit Utrecht
Selected Bibliography

Books

 • With Barry A. Ensign-George, eds. Church Polity, Mission and Unity: Their Impact in Church Life. Proceedings of the International Conference Princeton, New Jersey, USA, 18 – 20 April, 2016. Church Polity and Ecumenism. Global Perspectives 5. Vienna: LIT, 2019.
 • Beginselen en achtergrond van de Kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk. Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de Commissie voor de Kerkorde (1945-1947). Zoetermeer: Boekencentrum, 2000.
 • With Balke, W. De Commissie voor de Werkorde (1942-1944). Zoetermeer: Boekencentrum, 1995.
 • With Balke, W. De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950). Bouwplan, agenda¬stukken en notulen van de vergaderingen ter voorbereiding van de nieuwe kerkorde (1951) van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zoetermeer: Boekencentrum, 1993.

Journal Articles and Book Chapters

 •  “Paul Scholten’s Views on the Indispensability of a Church Order.” In Church Polity, Mission and Unity: Their Impact in Church Life. Proceedings of the International Conference Princeton, New Jersey, USA, 18 – 20 April, 2016, edited by Barry A. Ensign-George and Hélène Evers, 15–26. Church Polity and Ecumenism. Global Perspectives 5. Wien: LIT, 2019.
 • “Paul Scholten on Church Law.” Digital Paul Scholten Project (DPSP), January 9, 2019.
 • “Een Christus-belijdende kerk, De Confessionele Vereniging en de Kerkorde.” In Belijdend onderweg, Confessionele Vereniging 1864-2014, edited by Jan Dirk Wassenaar and Joke Roelevink, 55–70. Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.
 • Samenvattingen van jurisprudentie voor het Tijdschrift voor Recht en Religie.
 • “Kerkrecht bij Paul Scholten”, in: Recht en Persoon. Verkenning in de rechtstheologie van Paul Scholten, onder redactie van Bas Hengstmengel en Timo Slootweg, Deventer 2013.
 • “Godslastering in (en) het Wetboek van Strafrecht”, in: De heiliging van de Naam, onder redactie van ds. A.S. Rienstra en dr. W. Verboom, Heerenveen 2006.
 • “Ds. W.A. Zeydner”, in: Biografisch Lexicon, deel 6, Kampen 2006.
 • “K.H.E. Gravenmeyer”, in: Christelijke Encyclopedie, Kampen 2005.
 • “Kerkopbouw”, in: Christelijke Encyclopedie, Kampen 2005.
 • “Kerkherstel”, in: Christelijke Encyclopedie, Kampen 2005.
 • “Eenheid en verscheidenheid binnen de kerk”, in: Tolereren of bekeren, naar een christelijke visie op verdraagzaamheid, CSFR-bundel, Roel Kuiper e.a. red., Zoetermeer 2001.
 • “Het ambt in de kerkorde”, in: De kerk op orde? Zoetermeer 2001.
 • “Waar staat de afzonderlijke gemeente in het geheel van de kerk?”, in: Dicht bij de eenheid, Zoetermeer 1998.
 • “Prof. Mr. P. Scholten”, in: Biografisch Lexicon deel IV, Kampen 1998.
 • Balke, W. en Oostenbring-Evers, H. De Commissie voor de Werkorde (1942-1944), Zoetermeer 1995.
 • “De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog.” In: Het Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 3. Th. Kuiper e.a. red. Kampen: Kok, 1995.

Review Articles

 • Review of: Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt by R. van Kooten (dissertation). NTKR, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 8 (2014): 56–63.
 • Review of: Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie by J.J.H. Post (dissertation). Confessioneel 115e jaargang 2003, nr. 20.
 • Review of: Kerken in geding. De burgerlijke rechter en kerkelijke geschillen by A.H. Santing-Wubs (dissertation). Confessioneel 115e jaargang 2003, nr. 3.
 • Review of: Bouwvakkers en boeren. Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente by B. Luttikhuis. Confessioneel 114e jaargang 2002, nr. 19.
 • Review of: De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting by P. van den Heuvel. Confessioneel 114e jaargang 2002, nr. 1.
 • Review of: Het ambt-herdacht. De gereformeerde ambtstheologie in het licht van het rapport Baptism, Eucharist and Ministry (Lima, 1982) van de theologische commissie Faith and Order van de Wereldraad van Kerken by E.A.J.G. van der Borght (dissertation). Confessioneel 113e jaargang 2001, nr. 17.