Em. Prof. Dr. Gie Vleugels
Education, degrees
 • 1997: Th.D. (Ph.D.), New Testament Studies, Potchefstrooms University for Christian Higher Education, now part of North-West University (South Africa)
 • 1986: Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), New Testament Studies, Faculté Libre de Théologie Evangélique, Vaux-sur-Seine (France)
 • 1985: Licentiaat in de godgeleerdheid (M.Th.), Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (Belgium)
Academic positions and teaching experience
 • 1997-present: Professor of New Testament and Early Christianity
 • 1997-2013: Chairman of the Department of New Testament, ETF Leuven
 • 1994-2006: Coordinator of the Doctoral Program and chairman of the Doctoral Committee, ETF Leuven
 • 1994-1996: Academic Dean, ETF Leuven
 • 1992-1993: Academic Dean a.i., ETF Leuven
 • 1985-1997: Lecturer in Greek and New Testament
Academic memberships
 • 2005-present: Institutum Judaicum
 • 1996-2004: Member of the supervision Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
 • 1992-2007: Studiegroep Evangelische Oud- en Nieuwtestamentici (1996-1999: chairman)
 • 1989-1992: Chairman of the Studiegroep Evangelische Nieuwtestamentici
 • 1987-: Member of the Werkgroep vir Griekse Onderrig, South Africa
 • Member of the Editorial Board (redactieraad) of the journal In die Skriflig – Tydskrif van die Gereformeerde Teologiese Vereniging (RSA)
Selected Bibliography (since 1995)

Books

 • With Martin Webber: The Odes of Solomon: Syriac Text and English translation with text critical and explanatory notes. MŌRĀN ETH’Ō 41. Kottayam: St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 2016.
 • De Oden van Salomo: uit het Syrisch vertaald en toegelicht door Gie Vleugels. Bronnen van spiritualiteit. Averbode: Altiora Averbode, 2010, 143 pp.
 • Grieks met Begrip: Inleidende grammatica, toegespitst op het Griekse Nieuwe Testament (Nederlandse vertaling en bewerking van Pieter Conradie e.a. Grieks met Begrip: ‘n inleidende grammatika, toegespits op die Griekse Nuwe Testament. Aucklandpark: Werkgroep vir Griekse Onderrig, 1995, 5e hers. uitg.). Leuven: Evangelische Theologische Faculteit, verbeterde uitgaven voor Logos Software, 2009.
 • With Maria Verhoeff. De Leer van de Twaalf. Heerenveen: Protestantse Pers, 2006, 185 pp.
 • De brieven aan de Kolossenzen en aan de Efeziërs in synopsis: Een studie van hun literaire verwantschap. Dr. theol. dissertation, Potchefstrooms University for Christian Higher Education, 1997, viii + 284 pp.

Journal Articles and Book Chapters

 • “Filemon in retorisch perspectief: Koinōnia als speerpunt.” In Kort maar krachtig! De boodschap van de Filemonbrief toen en nu, edited by Jermo van Nes, 87–101. Zoetermeer / Soest: Boekencentrum / Boekscout (bc•bs), 2020.
 • “‘Keeping the Mystery by Which We Are Kept’: Mystagogy in the Odes of Solomon.” In: P.J.J. van Geest (ed.). Seeing through the Eyes of Faith: New Approaches to the Mystagogy of the Church Fathers. Late Antique History and Religion 11. Leuven: Peeters, 2016, 331-348.
 • “Qui a décidé du canon du Nouveau Testament?” European Journal of Theology 23 (2014): 186–187.
 • “Prospect of an Afterlife in the Odes of Solomon.” In: G. Van Oyen and T. Shepherd (eds.). Resurrection of the Dead: Biblical Traditions in Dialogue. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 249. Leuven: Peeters, 2012, 417-428.
 • 11 chapters in: R. van Houwelingen and R. Sonneveld (eds.). Ongemakkelijke teksten van Paulus. Amsterdam : Buijten & Schipperheijn Motief, 2012, pp. 33-34, 80-82, 102-104, 150-152, 181-183, 195-197, 198-200, 203-205, 206-209, 238-240, 244-246.
 • “The Destruction of the Second Temple in the Odes of Solomon.” In: S. Riecker and J. Steinberg (eds.). Das heilige Herz der Tora: Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65. Geburtstag. Theologische Studien. Aachen: Shaker Verlag, 2011, 303-310.
 • 16 chapters in: R. van Houwelingen and R. Sonneveld (eds.). Ongemakkelijke teksten van Jezus. Amsterdam : Buijten & Schipperheijn Motief, 2011, pp. 24-25, 26-28, 38-39, 40-41, 45-47, 58-60, 70-72, 73-74, 93-95, 144-146, 147-151, 152-154, 176-178, 188-189, 200-202, 215-216.
 • “Het zelfbeeld van de apostelen.” Soteria 26/1 (2009), 29-37.
 • “The Odes of Solomon, Gnosticism and The Rule of Faith”. The Harp 22 (2007): 241-256.
 • “Paul’s Use of Scripture in 1 Corinthians 1-4 and Conjectural Emendation in 4:6.” Analecta Bruxellensia 9 (2004): 102-122.
 • “The Jewish Scriptures in Galatians and Romans.” Analecta Bruxellensia 7 (2002): 156-163.
 • “Filemon lexico-retorisch bekeken.” Met Andere Woorden 20/2 (2001): 28-32.
 • With Christ Coetzee. “De brief uit Laodicea: Identificatie van dit aanbevolen geschrift (Kol 4:16).” In die Skriflig 33/9 (1999): 65-79.
 • “Geen vergeving in Efeziërs 4:32?” Met Andere Woorden 18, no. 2 (1999): 15-18.
 • “Het Evangelie volgens Thomas en het meest oorspronkelijke christendom.” In: Patrick Nullens (ed.). Dicht bij de Bijbel: Feestbundel ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Bijbelinstituut België, 1922-1997. Heverlee: Centrum voor Pastorale Counseling/Gideon, 1997, 111-134.
 • “Gij zult daarvan niet afdoen: Het canonieke slot van het Evangelie volgens Marcus.” Soteria 14/1 (1997): 26-31.

Review Articles and Reports

 • Review of: “Sylvain Romerowski, Qui a décidé du canon du Nouveau Testament? In: European Journal of Theology, XXIII/2 (2014) p. 186-187.
 • Review of: “Matt Jackson-McCabe, ed. Jewish Christianity Reconsidered”, RCEC-Reports 20 (May 2009).
 • “Preparing a concordance for the Odes of Solomon”, RCEC-Reports 19 (April 2009).
 • Review of: Tommy Wasserman, The Epistle of Jude: Its Text and Transmission. Nederlands Theologische Tijdschrift 62 (2008).
 • Review of: April D. DeConick, The Thirteenth Apostle: What the Gospel of Judas Really Says”, RCEC-Reports15 (November 2008).
 • “Christ’s descent into Sheol in the Odes of Solomon”, RCEC-Reports 13 (September 2008).
 • “Four Editions of the Odes of Solomon: A Christian Hymnbook”, RCEC-Reports 11 (May 2008).
 • “The Odes of Solomon, a riddle and a key”, RCEC-Reports 7 (January 2008).
 • “New Edition of the New Testament for Syriac Christians and Scholars: Review of the Pshitta d’Mardin.” Forum “Evangelical Textual Criticism”. Nov. 2007. [http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.com/2007_11_01_archive.html]
 • Review of: Harold W. Hoehner, Ephesians: An Exegetical Commentary (2002). TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 8 (2003).
 • Review of: J. Reiling, De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (1997).” Soteria 15/1 (1998): 59-60.
 • Review of: Graham Stanton, Dichter bij Jezus? Nieuw licht op de evangeliën (1997).” Soteria 15/1 (1998): 58-59.

Articles in Newspapers and Church Gazettes

 • “Syrische minderheid overleeft met moeite”. Centraal Weekblad (January 4, 2008).
 • Refview of: April Deconick, De dertiende apostel (over Evangelie van Judas) – Nederlands Dagblad (October 2008).
 • Review of: Riemer Roukema, Jezus, Gnosis & Dogma. Nederlands Dagblad (February 8, 2008).
 • “De onvolledige nalatenschap van de eerste christenen” – Arnold Provoost. De eerste christenen. Hun denken en doen. Nederlands Dagblad (June 5, 2009).