Prof. Dr. Geert W. Lorein
Education, degrees
 • 1997: doctoraat godgeleerdheid en godsdienstwetenschap (Dr. theol. / Ph.D.), Rijksuniversiteit Groningen
 • 1986-1988: certificates Avestan and Akkadian I, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1985-1986: diplôme d’études approfondies (DEA), Faculté Libre de Théologie Evangélique, Vaux-sur-Seine
 • 1983-1985: aggregatie (lager secundair onderwijs) protestants godsdienstonderricht, Bijbelinstituut-België Heverlee
 • 1982-1983: kandidatuur bijbelse filologie, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1977-1982: kandidatuur, licentie, aggregatie (hoger secundair onderwijs) klassieke filologie, Katholieke Universiteit Leuven
Academic positions and teaching experience
 • 2012-present: Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2005-2012: Associate Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2004-2005: Assistant Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2003-2004: Lecturer in Old Testament, ETF Leuven
 • 1998-1999: Postdoc Targumproject, Theologische Universiteit Kampen Oudestraat
 • 1996-2003: Guest-Lecturer in Old Testament, Bijbelinstituut-België and ETF Leuven
 • 1995-2012: Teacher of Latin, Koninklijk Atheneum Landen
 • 1995-1996: Researcher section Ancient Near East, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1989-1994: Teacher of Latin, Greek and Ancient Culture, various schools
 • 1986-1989: Lecturer Bijbelinstituut-België
 • 1983-1986: Guest-Lecturer Hebrew, Bijbelinstituut-België
 • 1981-1982: Teacher of Latin, Greek and Psychologie, Koninklijk Atheneum Neerpelt
Academic memberships
 • 2017-present: Ex Oriente Lux
 • 2008-present: Fellowship of European Evangelical Theologians
 • 2006-present: Tyndale Fellowship
 • 1998-present: De Brug, commentary on the Old Testament, publisher Groen, since 2001 editor-in-chief
 • 1992-2008: Studiegezelschap van Evangelische Oud- en Nieuwtestamentici (SEON)
 • 1993-2004: supervisor Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Church ministry
 • 2012-present: chairman Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België; co-chairman Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst
 • 2010-2012: Comité Protestants-Evangelisch GodsdienstOnderwijs
 • 1989-2011: Evangelisch Beraad 2002 (werkgroep Evangelische Alliantie Vlaanderen en Nederlandse Evangelische Alliantie), vanaf 1994 als voorzitter
 • 1976-present: Evangelisch JeugdVerbond, since 1996 as chief instructor
Selected Bibliography


Books

 • With W.H. Rose. Geschriften over de Perzische tijd. Daniel, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. Commentaarreeks op het Oude Testament De Brug XI. Heerenveen: Groen, 2010, 354 pp.
 • The Antichrist Theme in the Intertestamental Period. Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series XLIV. London/New York: T&T Clark, 2003 (2004 paperback edition), XIV + 283 pp.
 • Het thema van de Antichrist in de intertestamentaire periode, Ph.D. Dissertation Rijksuniversiteit Groningen, 19 VI 1997, 562 pp.

Journal Articles and Book Chapters

 • “Fidus Interpres: The Translation of Biblical Hebrew Prose.” In Off the Beaten Path: A Festschrift in Honor of Gie Vleugels, edited by Jacobus (Kobus) Kok and Martin Webber, 14-29. Beiträge zum Verstehen der Bibel 48. Zürich: Lit, 2021.
 • “Nehemia 3. Individueel engagement ter afscherming van Jeruzalem.” In Ezra & Nehemia, edited by Joep Dubbink, 69-82. Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 34. Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis, 2021.
 • With Jelle Creemers, Aaldert Prins, and Patrick Nullens. “Belgium.” In World Christian Encyclopedia, edited by Todd M. Johnson and Gina A. Zurlo, 105-109. 3rd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020.
 • “Het beroepsgeheim van predikanten in België.” Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid X/3 (2019), 5-16.
 • “The Land in a Time of Exile: Promises and Duties.” In The Earth and the Land. Studies about the Value of the Land of Israel in the Old Testament and Afterwards, edited by Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul, 249–73. Edition Israelogie 11. Berlin: Lang, 2018.
 • “Между Ветхим и Новым Заветами.” In Богословие Ветхого Завета, edited by Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul, 415–48. Cherkasy: Colloquium, 2018.
 • “David’s Strengths and Weaknesses in the Targum of the Psalms.” In Hebrew Texts in Jewish, Christian and Muslim Surroundings, edited by Klaas Spronk and Eveline van Staalduine-Sulman, 83–103. Studia Semitica Neerlandica 69. Leiden: Brill, 2018.
 • “Entwicklungen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament.” In Theologie des Alten Testaments: die bleibende Botschaft der hebräischen Bibel, edited by Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul, 301–23. Giessen: Brunnen, 2016.
 • “De opbouw en functie van het Hebreeuwse proza.” In: M.J. Paul and T.M. Hofman (eds.). HSV-Studiebijbel. Heerenveen: Jongbloed, 2014, 2392-2394.
 • “The Latin Versions of the Old Testament from Jerome to the Editio Clementina.” In: A. Houtman, E. van Staalduine-Sulman and H.-M. Kirn (eds.). A Jewish Targum in a Christian World. Jewish and Christian Perspectives XXVII. Leiden: Brill, 2014, 125-145.
 • With E. van Staalduine-Sulman. “Songs of David.” In: R. Bauckham, J.R. Davila and A. Panayotov (eds.). Old Testament Pseudepigrapha. More Noncanonical Scriptures. Grand Rapids: Eerdmans, 2013, 257-271.
 • “Ontwikkelingen tussen het Oude en het Nieuwe Testament.” In: H. Koorevaar and M.-J. Paul (eds.). Theologie van het Oude Testament: de blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013, 360-386.
 • “The Holy Spirit at Qumran”. In: D.G. Firth and P.D. Wegner (eds.). Presence, Power and Promise. The Role of the Spirit of God in the Old Testament. Nottingham: Apollos, 2011, 371-395.
 • “Dealing with Scripture and Circumstances in Nehemiah 9-10”. In: S. Riecker and J. Steinberg (eds.). Das heilige Herz der Tora: Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65. Geburtstag. Theologische Studien. Aachen: Shaker Verlag, 2011, 61-77.
 • “Algemene inleiding”. In: Geschriften over de Perzische tijd. Daniel, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. Commentaarreeks op het Oude Testament De Brug XI. Heerenveen: Groen, 2010, 11-18.
 • “Daniel”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 19-92.
 • “Ezra-Nehemia”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 93-189.
 • “Esther”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 191-230.
 • “Haggai”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 231-246.
 • “Maleachi”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 331-354.
 • With E. van Staalduine-Sulman. “CšD II, 4 – IV, 9. A Song of David for Each Day”. Henoch XXXI (2009), 387-410.
 • “De verhouding tussen aannemer en bewoners tijdens verbouwingswerken. Leiders en gemeenschap in Ezra 7 – Nehemia 13”. In: P. Boersema e.a. (eds.). Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008, 144-157.
 • With E. van Staalduine Sulman. “A Song of David for Each Day. The Provenance of the Songs of David”. Revue de Qumrân XXII / 85 (2005), 33-59.
 • “מלכותא in the Targum of the Prophets”. Aramaic Studies III (2005), 15-42.
 • “The Antichrist in the Fathers and their Exegetical Basis“. Sacris erudiri XLII (2003), 5-60.
 • “Some Aspects of the Life and Death of Antiochus IV Epiphanes. A New Presentation of Old Viewpoints”. Ancient Society XXXI (2001), 161-174.
 • “4Q448: Een gebed tegen Jonathan de Makkabeeër”. Nederlands Theologisch Tijdschrift LIII (1999), 265-273.
 • “Pethor, dat aan de Rivier ligt (Num.22:5a)”. Soteria XIV 1 (1997), 63-71.

Review Articles

 • Review of: Ester. Hoezo onderdanig?, by Dianne Tidball. Soteria 24/3 (2007), 58-59.
 • Review of: Hoog spel. Uitleg van de boeken Ruth en Esther, by Th.J.M. Naastepad. Soteria 20/4 (2003), 61-62.

Academic Presentations

 • “Geschiedenis van het protestants-evangelisch jeugdwerk in Vlaanderen” (met dr. F. Lemière), EJV (Heverlee, 14 XII 2019; 11 X 2014; 10 X 2009; 19 III 2005).
 • “De kerkelijke kaart van Vlaanderen: een inleiding”, EJV (Heverlee, 21 IX 2019; 13 IX 2014; Mechelen, 25 V 2002).
 • “The Intertestamental Period: Interpretation of the Old Testament and Background of the New Testament“, National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv, 10 XI 2018).
 • “Esther, a Message for Changing Times”, ETF (Heverlee, 7 IX 2017).
 • “Beroepsgeheim predikanten”, ETF (Heverlee, 30 XI 2016).
 • “De cognoscibilitate Dei aetate intertestamentaria”, ETF (Heverlee, 28 IV 2016).
 • “Het blinde geloof en de neutrale wetenschap”, ETF (Heverlee, 28 III 2015).
 • “The Relationship of the Believer to Society. Different Approaches in the Earliest Interpretations of the Old Testament”, Symposium for Biblical and Early Christian Studies (St Andrews, 2 VI 2014).
 • “De omgang van de gelovige met de maatschappij tussen Oude en Nieuwe Testament”, ETF (Heverlee, 24 IX 2012).
 • Hebraica veritas. The OT canon in the Latin West”, ETF (Heverlee, 5 IX 2012).
 • “Latin Versions of the Old Testament From Jerome to the Editio Clementina”, JTCW (Heverlee, 3 VII 2012).
 • “The Land in a Period of Exile”, ETF (Heverlee, 27 V 2011).
 • “Algemeen kader en afko’s”, ETF (Heverlee, 11 XII 2010).
 • “The Holy Spirit at Qumran”, Tyndale Fellowship (Cambridge, 6 VII 2010).
 • “De Heilige Geest in het Oude Testament”, Ichtus (Gent, 16 IV 2008).
 • “De vertaling van de indirecte volitief in de Herziene StatenVertaling”, HSV (Heverlee, 8 VI 2007).
 • “Belijden in het Oude Testament. Omgaan met Schrift en omstandigheden in Neh. 9–10”, SEON (Zeist, 14 X 2006).
 • “De Antichrist bij de Kerkvaders”, SEON (Zeist, 4 III 2006).
 • “Daniël 11 en de heilshistorische betekenis van Antiochus IV Epifanes”, SEON (9 X 1999).
 • “De Mensenzoon in Daniël en in het Nieuwe Testament”, SEON (Zeist, 11 X 1997).
 • “Parsismen in het boek Daniël”, SEON (Zeist, 1 III 1997).
 • “Pethor, dat aan de Rivier ligt (Num. 22:5a)”, SEON (Zeist, 2 III 1996).
 • “Het Aramees van het boek Daniël en het dateringsvraagstuk”, SEON (Voorthuizen, 3 IX 1994).
 • “Een historisch overzicht van de Nederlandse bijbelvertalingen” en “Een goede studievertaling”, Bijbelvertaling, EB2002 (Heverlee, 28 III 1992; Amersfoort, 4 XI 1991).


<-- End of Tawk.to Script -->