Lic. Erika Voskuil
Education, degrees
 • 1992: aggregatie voor het protestants godsdienstonderricht in de lagere graad, Bijbelinstituut België Heverlee
 • 1990: geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid Brussel
 • 1989: licentiaat theologie, ETF Leuven
 • 1983: einddiploma gymnasium, Christelijk Lyceum, Alphen a/d Rijn, Nederland
Academic positions and teaching experience
 • 2021-: praktijkassistent Educatieve master, ETF Leuven
 • 2016-heden: inspecteur-adviseur, Comité Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs
 • 2016-heden: lesgever vakdidactiek lager onderwijs, Instituut voor Bijbelse Vorming Heverlee
 • 2008-2009: inspecteur-adviseur, Comité Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs a.i.
 • 2007-2021: praktijkassistent vakdidactiek Specifieke Lerarenopleiding (SLO), ETF Leuven
 • 2003-2007: extern lesgever vakdidactiek aggregatie, ETF Leuven
 • 1991-2000: leermeester Protestants-evangelische Godsdienst in het lager onderwijs
 • 1989-2016: godsdienstleerkracht Protestants-Evangelische Godsdienst in het secundair onderwijs
Other relevant experience
 • 1995-heden: werkend lid van de leerplancommissie voor het Protestants Godsdienstonderwijs in het Secundair Onderwijs
Other relevant experience
 • Lid van VDLG (Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst)
 • Lid van VELOV
Bibliography
 • “Mag ik op school mijn bril ophouden? Kernvisies en fundamentele doelstellingen van de leerplannen protestants-evangelische godsdienst.” In Hebben ze zin? Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs, edited by Christian Van Kerckhove et al., 71–76. Antwerpen – Apeldoorn: Garant, 2019.