Dr. Dolf te Velde
Education, degrees
 • 2010: Ph.D. in Theology (Dr. theol.), Theologische Universiteit Kampen, NL
 • 1998: Master of Theology (Drs. theol.), Theologische Universiteit Kampen, NL
Academic positions and teaching experience
 • 2019-present: Associate Professor of Historical Theology, ETF Leuven
 • 2019-present: Associate Professor of Systematic Theology, Theologische Universiteit Kampen, NL
 • 2015-2019: Assistant Professor of Historical Theology, ETF Leuven
 • 2015-2019: Assistant Professor of Systematic Theology, Theologische Universiteit Kampen, NL
 • 2011-2014: Postdoctoral Research, Theologische Universiteit Kampen, NL
 • 2002-2007: Coordinator of Teaching Programs, Theologische Universiteit Kampen, NL
 • Student Fellowship H. Henry Meeter Center for Calvin Studies, Grand Rapids (VS)
 • 1998-2005: Research Assistant in Systematic Theology, Theologische Universiteit Kampen, NL
Academic memberships
 • Biblical Exegesis and Systematic Theology Research Group, Theologische Universiteiten Kampen en Apeldoorn
 • Senior Research of NOSTER
 • Early Modern Reformed Theology Research Group, Theologische Universiteiten Kampen and Apeldoorn
 • Board member of the Classic Reformed Theology Research Group
 • Sixteenth Century Society and Conference
 • Calvin Studies Society
Selected Bibliography

Books

 • With Erik de Boer and Geranne van Dijk, eds. Gereformeerde theologie stroomopwaarts: 75 jaar Vrijmaking. TU Bezinningsreeks 23. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2021.
 • Contributor to: Harm Goris et al. (eds.), Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology: Latin Text and English Translation. Vol. 3, Disputations 43-52. Translated by Riemer A. Faber. Studies in Medieval and Reformation Traditions 222; Text and Sources 9. Leiden: Brill, 2020.
 • Contributor to: Van den Belt, Henk, Andreas J. Beck, William Den Boer, and Riemer A. Faber, eds. Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology. Latin Text and English Translation: Disputations 24-42. Translated by Riemer A. Faber. Vol. 2. Studies in Medieval and Reformation Traditions 204. Leiden: Brill, 2016.
 • With Ad De Bruijne, and Hans Burger, eds. Weergaloze kennis: Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • With Willem J. van Asselt, Rein Ferwerda, William den Boer, Riemer A. Faber, and Andreas J. Beck, eds. Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology. Latin Text and English Translation: Volume 1, Disputations 1-23. Translated by Riemer A. Faber. Vol. 1. Studies in Medieval and Reformation Traditions 187. Leiden: Brill, 2014.
 • The Doctrine of God in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and the Utrecht School: A Study in Method and Content. Studies in Reformed Theology 25. Leiden: Brill, 2013.
 • Paths Beyond Tracing Out: The Connection of Method and Content in the Doctrine of God, Examined in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and the Utrecht School. Delft: Eburon, 2010.
 • With Willem J. van Asselt and J. Martin Bac, eds. Reformed Thought on Freedom: The Concept of Free Choice in the History of Early-Modern Reformed Theology. Texts and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought. Grand Rapids: Baker Academic, 2010.

Journal Articles and Book Chapters

 • “Election in Scholastic Reformed Theology.” In T&T Clark Handbook of Election, edited by Edwin Chr. van Driel, 226–46. London: T&T Clark Bloomsbury, 2023.
 • “De eeuwigheidsdimensie van het heil. Een verkenning vanuit de praktijk van missionaire pioniers.” Theologia Reformata 66, no. 3 (2023): 258–73.
 • “Troost is geen comfort.” Theologia Reformata 66, no. 4 (2023): 325–30.
 • “Justified by Faith? Franciscus Gomarus on the Crucial Issue with Jacob Arminius.” In A Landmark in Turbulent Times: The Meaning and Relevance of the Synod of Dordt (1618–1619), edited by Henk van den Belt, Klaas-Willem de Jong, and Wim van Vlastuin, 131–146. Refo500 Academic Studies 84. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022.
 • “Conditions in the Covenant.” In Covenant: A Vital Element of Reformed Theology, edited by Hans Burger, Gert Kwakkel, and Michael Mulder, Biblical, Historical, and Systematic-Theological Perspectives, 349–362. Studies in Reformed Theology 42. Leiden: Brill, 2022.
 • “Vrije wil en determinisme.” In Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap, edited by Koert van Bekkum, Gijsbert van den Brink, Anne-Mareike Schol-Wetter, and Arie Zwiep, T57–60. Haarlem/Antwerpen: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2022.
 • “Omgang met de Schrift in verband met de gereformeerde belijdenis.” In Het Woord in geding, edited by Pieter Pel and Henk Room, 97–114. Bezinning GKv, 2022.
 • “From Confession to Consensus: Girolamo Zanchi and the Reformed Churches of Poland.” In Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict – Theology in a World of Ideologies: Authorization or Critique?, edited by Zsolt Görözdi, Henk de Roest, and Katya Tolstaja, 31–49. Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 133. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2021.
 • “Analogical Predication and Divine Simplicity.” Pro Ecclesia 30, no. 3 (2021): 291–306.
 • “Theologie en natuur: Bronnen en brillen, een pleidooi voor heen-en-weer lezen.” Radix 47, no. 4 (2021): 329–40.
 • With Jan Hoek. “Reformatorische ambtstheologie en de eigenheid van mannen en vrouwen.” Theologia Reformata 64, no. 2 (2021): 123–37.
 • “Reflexen.” Theologia Reformata 64, no. 1 (2021): 67–77.
 • “Gods liefde en het lijden van Jezus.” In Als God dan liefde is… Aspecten van het bijbelse spreken over Gods liefde, edited by M. van Campen, Jan Hoek, and Mart-Jan Paul, 77–94. Ankerlezingen. Heerenveen: Groen, 2021.
 • With Andreas J. Beck. “The Synopsis of a Purer Theology in Its Historical and Theological Context.” In Synopsis Purioris Theologiae = Synopsis of a Purer Theology. Latin Text and English Translation: Volume 3, Disputations 43-52, edited by Harm Goris, Andreas J. Beck, William den Boer, and Riemer A. Faber, translated by Riemer A. Faber, 8–91. Studies in Medieval and Reformation Traditions 222; Texts and Sources 9. Leiden: Brill, 2020.
 • “Effective and Divine: The Role of the Holy Spirit in the Canons of Dort.” In The Synod of Dort: Historical, Theological, and Experiential Perspectives, edited by Joel R. Beeke and Martin I. Klauber, 203–214. Refo500 Academic Studies 68. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.
 • With Theo Pleizier, and Arnold Huijgen. “On the Con-struction of Religious Texts: The Case of Writing a Catechism.” NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74, no. 4 (2020): 337–53.
 • With Arnold Huijgen, and Theo Pleizier. “Christelijk geluk in een seculiere cultuur. Een verantwoording van de belangrijkste theologische keuzes in de Gewone Catechismus.” Theologia Reformata 63, no. 3 (2020): 245–62.
 • “Dordtse Leerregels actueel: discussies, structuren en motieven.” Theologia Reformata 61, no. 3 (2018): 206–18.
 • “Reformed Theology and Scholasticism.” In Cambridge Companion to Reformed Theology, edited by Paul T. Nimmo and David Fergusson, 199–214. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
 • “The Relevance of Reformed Scholasticism for Contemporary Systematic Theology.” Perichoresis 14, no. 3 (2016): 97–116.
 • “Van confessie naar consensus: Girolamo Zanchi en de Gereformeerde kerken in Polen van 1560 tot 1570.” In Godsvrucht in de geschiedenis: Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. Frank van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, edited by Erik A. de Boer and Harm J. Boiten, 236–50. Heereveen: Groen, 2015.
 • “Eén Middelaar van God en mensen: De eenheid van persoon en werk van Christus in de Synopsis purioris theologiae (1625).” In Weergaloze kennis: Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk, edited by Ad de Bruijne, Hans Burger, and Dolf te Velde, 79–88. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • With A. Vos e.a.: “Verkiezing en verwerping bij Johannes Duns Scotus: Een analyse van Ordinatio I 41.” Kerk en Theologie 65, no. 3 (2014): 233–48.
 • “Uniek en universeel: de inhoud van Israëls Godsgeloof.” Theologia Reformata 57, no. 4 (2014): 413–21.
 • “Eloquent Silence: The Doctrine of God in the Synopsis of Purer Theology.” Church History and Religious Culture 92, no. 2 (2012): 581–608.
 • “’Soberly and Skillfully’: John Calvin and Jerome Zanchi as Proponents of Reformed Doctrine.” Church History and Religious Culture 91, no. 1-2 (2011): 59–71.
 • “Geloof op zoek naar inzicht: Johann Heinrich Heidegger (1632-1698) over de verhouding van geloof en denken.” In A. Baars et al. (eds.). Charis. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.W. Maris, 242–53. Heerenveen: Groen, 2008.