Vivre la diversité

Vivre la diversité

L’Église dans une société multiculturelle

Evert van de Poll

De titel van het boek van dr. Evert van de Poll (Godsdienstwetenschappen en Missiologie) verwijst naar twee realiteiten die vandaag in de wereld te vinden zijn: De culturele diversiteit binnen de kerk en de multiculturele samenleving waarin zij geroepen is te getuigen. De auteur gaat in op verschillende problemen die voortkomen uit deze complexe realiteit, en hoe de kerk hiermee om kan gaan. Hij presenteert strategieën om integratie, de pastorale taak, interculturele communicatie en de voorbereiding voor een huwelijk met multiculturele achtergrond te bevorderen.

De migrantenkerk kan niet ontsnappen aan de spanningen van culturele diversiteit. Vaak presenteren ze een eenzijdige cultuur, terwijl hun leden in een maatschappij leven die worstelt met multiculturalisme. Hoe kan de christelijke missie uitgevoerd worden in deze context? (130 blz. ISBN 9782855092010)

Van de Poll, Evert. Vivre la diversité: L’Église dans une société multiculturelle. Parijs: Croire Pulbications, 2011.