Tien woorden van leven

Tien woorden van leven

Patrick Nullens

De Tien geboden zijn nog steeds relevant voor ons leven vandaag. Niet als strakke wetten, maar als richtingaanwijzers die ons helpen om de juiste weg te gaan. Patrick Nullens gaat in op de betekenis van de bijbelse tekst en koppelt dit aan praktische toepassing. De studies zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en voor groepsgesprekken. (165 blz. ISBN 9789063536756)                       

Nullens, Patrick. Tien woorden van leven. Heerenveen: Jongbloed, Medema, 2013.